Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Kimi insanın, dünya hayatı ile ilgili sözü senin hoşuna gider. Kalbindekine Allah'ı şahit tutar. Oysaki o düşmanların en azılısıdır.

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَا ف۪ي قَلْبِه۪ۙ وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ
Ve minen nasi men yu'cibuke kavluhu fil hayatid dunya ve yuşhidullahe ala ma fi kalbihi, ve huve eleddul hısam.
#kelimeanlamkök
1ve mine
2n-nasiinsanlardanنوس
3menkiminin
4yua'cibukesenin hoşuna giderعجب
5kavluhusözüقول
6fidair
7l-hayatihayatınaحيي
8d-dunyadünyaدنو
9ve yuşhiduve şahid tutarشهد
10llaheAllah'ı
11ala
12maolana
13fi
14kalbihikalbindeقلب
15ve huveoysa o
16eledduen azılısıdırلدد
17l-hisamihasımlarınخصم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Bazı insanların dünya hayatı hakkında söyledikleri senin hoşuna gider ve o, kalbindekine Allah'ı da şahit getirir. Halbuki o, hasımların en yamanıdır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  İnsanlardan öylesi vardır ki dünya hayatı hakkında söyledikleri hoşuna gider; kalbinde olana da Allah'ı şahit tutar. O hasımların en yamanıdır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Dünya hayatı hakkında, sözleri senin hoşuna giden bazı kişiler var. Azılı bir düşman olduğu halde kalbinde olana ALLAH'ı tanık tutar.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Kimi insanın, dünya hayatı ile ilgili sözü senin hoşuna gider. Kalbindekine Allah'ı şahit tutar. Oysaki o düşmanların en azılısıdır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  İnsanlardan öylesi var ki dünya hayatıyla ilgili sözleri seni hayran bırakır. İçinde olana da Allah'ı şahit tutar ama aslında o, yaman bir düşmandır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  İnsanlardan kimisinin dünya yaşamına ilişkin sözleri senin hoşuna gider. Üstelik yüreğinde olanlara, Allah'ı tanık gösterir. Oysa o, azılı bir düşmandır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  İnsanlardan kimi var ki, batılda ölesiye direnen bir hasım olduğu halde, bu dünya hayatı hakkında söylediği söz senin hoşuna gider ve kendi kalbindekini de Allah'ı şahit tutar.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  İnsanlardan öylesi vardır ki, onun dünya hayatına ilişkin sözü senin hoşuna gider ve o, kalbindekine Allah'ı tanık tutar. Oysa ki o, düşmanların en yamanıdır.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  İnsanlardan öylesi vardır ki, dünya hayatına ilişkin sözleri senin hoşuna gider ve kalbindekine rağmen Allah'ı şahid getirir; oysa o azılı bir düşmandır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  İnsanlardan kimi de vardır ki, dünya hayatı hakkındaki sözü seni imrendirir ve o, kalbindekine Allah'ı şahit tutar. Oysa o, İslam düşmanlarının en azılısıdır.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  İnsanlardan öylesi var ki, bu dünya hayatı hakkındaki görüşleri senin hoşuna gider; (dahası) kalbindekilere Allah'ı şahit tutar, üstelik tartışmada son derece ustadır.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  İnsanlardan öylesi de vardır ki, dünya hayatına ilişkin sözleri senin hoşuna gider. Bir de kalbindekine (Sözünün özüne uyduğuna) Allah'ı şahit tutar. Halbuki o, düşmanlıkta en amansız olandır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Nas içinden kimi de vardır ki dünya hayatı hakkında sözleri seni imrendirir bir de kalbindekine Allahı şahid tutar, halbuki o islam hasımlarının en yamanıdır

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İnsanlardan öylesi var ki, dünya hayatına dair sözü, senin hoşuna gider. Kalbinde olan (samimi düşüncelerini söylediğin)e Allah'ı şahid tutar. Oysa o, hasımların en yamanıdır.

 • Gültekin Onan

  İnsanlardan öylesi vardır ki, dünya hayatına ilişkin sözleri senin hoşuna gider ve kalbindekine rağmen Tanrı'yı şahit getirir. Oysa o azılı bir düşmandır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  İnsanlardan öyle kimse vardır ki, onun (bu) dünya hayaatına aid sözü hoşuna gider ve o, kalbinde olana Allahı şahid getirir. Halbuki o, düşmanların en yamanıdır.

 • İbni Kesir

  İnsanlardan öylesi vardır ki; dünya hayatına dair sözü senin hoşuna gider. Ve Allah'ı kalbinde olana şahid tutar. Halbuki o, düşmanların en yamanıdır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  İnsanlardan dünya hayatına dair konuşması senin hoşuna giden, pek azılı bir düşman iken, kalbinde olana Allah'ı şahit tutan,

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  İnsanlardan öylesi vardır ki dünya hayatına dair sözleri senin hoşuna gider. Üstelik sözünün özüne uyduğuna Allah'ı da şahit gösterir. Halbuki gerçekte o, düşmanların en yamanıdır.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  İnsanlardan öylesi vardır ki, dünya hayatı hakkındaki sözü senin hoşuna gider ve o kalbindekine Allah'ı da şahit tutar.. . Oysa o, düşmanlarının en yamanıdır.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Dünya hayatı hakkında, sözleri senin hoşuna giden bazı kişiler var. Azılı bir düşman olduğu halde kalbinde olana ALLAH'ı tanık tutar.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Kimi insanın, dünya hayatı ile ilgili sözü senin hoşuna gider. Kalbindekine Allah'ı şahit tutar. Oysaki o düşmanların en azılısıdır.

 • Progressive Muslims

  And from among the people are those whose words you admire in this worldly life, but God is witness as to what is in his heart, for he is the worst in opposition.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And among men is he whose speech concerning the life of this world impresses thee, and he calls God as witness to what is in his heart; and he is the most contentious of debaters.

 • Aisha Bewley

  Among the people there is someone whose words about the life of this world excite your admiration, and he calls Allah to witness what is in his heart, while he is in fact the most hostile of adversaries.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Among the people, one may impress you with his utterances concerning this life, and may even call upon GOD to witness his innermost thoughts, while he is a most ardent opponent.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And from among the people are whose words you admire in this worldly life, but God is witness as to what is in his heart, for he is the worst in opposition.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Among the people are those whose words you admire in this worldly life, but God is witness as to what is in his heart, for he is the worst in opposition.