Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Boşanmış kadınların geçimlerini meşru bir şekilde sağlamak, takva sahipleri için bir yükümlülüktür.

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِۜ حَقاًّ عَلَى الْمُتَّق۪ينَ
Ve lil mutallakati metaun bil ma'ruf hakkan alel muttekin.
#kelimeanlamkök
1velilmutallekative boşanmış kadınlarınطلق
2metaungeçimlerini sağlamakمتع
3bil-mea'rufiuygun olan şekildeعرف
4hakkanbir haktır (borçtur)حقق
5alaüzerine
6l-muttekinemüttakilerوقي
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Boşanmış olan kadınların örfe uygun olarak geçimlerini sağlamak, takva sahipleri üzerine bir yükümlülüktür.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Muttakîler (duyarlı olanlar) üzerine bir borç olarak, boşanmış kadınların uygun bir şekilde (kocalarından) menfaat sağlaması (onların hakkıdır).

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Boşanmış kadınlar için de uygun bir geçim yardımı yapılmalı. Bu, erdemli kişilerin görevidir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Boşanmış kadınların geçimlerini meşru bir şekilde sağlamak, takva sahipleri için bir yükümlülüktür.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Kocaları tarafından boşanmış kadınların da marufa uygun menfaatleri (geçindirilme hakları) vardır. Bu, Allah'tan çekinenlerin üzerine borçtur.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Boşanmış kadınlar için uygun bir geçimlik sağlanması, sorumluluk bilinci taşıyanların üzerine bir yükümlülüktür.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ve (böylece) boşanmış dul kadınlar da meşru bir biçimde geçimlerini sağlamış olacaklardır: Bu, sorumlu davranan herkesin üzerine düşen bir görevdir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Boşanmış kadınlar için örfe uygun bir geçim imkanı sağlanması Allah'tan korkanlar üzerine bir borçtur.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  (Kocası tarafından) Boşanan (kadın)ların maruf (meşru) bir tarzda yararlanma (ve geçim pay)ları vardır. Bu, sakınanlar üzerinde bir hak (borç) tır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Boşanan kadınların da örfe göre bir nafaka hakları vardır ki, verilmesi Allah'tan korkanlara bir vazifedir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve boşanmış kadınlar da güzel bir şekilde geçimlerini sağlama (hakkına) sahip olacaklardır. Bu, Allah'a karşı sorumluluk bilinci duyan herkes için bir görevdir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Boşanmış kadınların örfe göre geçimlerinin sağlanması onların hakkıdır. Bu, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar üzerinde bir borçtur.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Mutallakaların (boşananların) da ma'ruf veçhile bir istifade haklarıdır ki ihkakı Allahdan korkanlara bir vazıfedir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Boşanmış kadınların uygun olan geçimlerini sağlamak, (Allah'ın azabından) korunanlar üzerine bir borçtur.

 • Gültekin Onan

  (Kocası tarafından) Boşanan (kadın)ların maruf (meşru) bir tarzda yararlanma (ve geçim pay)ları vardır. Bu sakınanlar üzerine bir hak (borç)tır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Boşanan kadınların da meşru' suretde faidelenmeleri haklarıdır ki bu, Allahdan korkanlar için bir vazifedir.

 • İbni Kesir

  Boşanan kadınlar için uygun şekilde geçimlerini sağlamak vardır. Bu, müttakiler için bir vazifedir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Boşanmış kadınlara örfe uygun şekilde bir geçimlik sağlanmalıdır. Bu muttakiler üzerine bir görevdir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Boşanmış eşlere de örfe göre gönüllerini alacak hediye vermek gerekir. Bu, haksızlıktan sakınan takvalılara bir borçtur.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Boşanmış kadınların örfe göre geçimlerini temin için nafaka alma hakkı vardır ki bu takva sahipleri için bir görevdir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Boşanmış kadınlar için de uygun bir geçim yardımı yapılmalı. Bu, erdemli kişilerin görevidir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Boşanmış kadınların geçimlerini meşru bir şekilde sağlamak, muttakiler için bir yükümlülüktür.

 • Progressive Muslims

  And for the divorced women to have recompense is an obligation upon the righteous.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And for divorced women provision according to what is fitting is binding upon those of prudent fear.

 • Aisha Bewley

  Divorced women should receive maintenance given with correctness and courtesy: a duty for all who have taqwa.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  The divorcees also shall be provided for, equitably. This is a duty upon the righteous.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And for those divorced to have a recompense is an obligation upon the righteous.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  For the divorced women compensation is an obligation upon the conscientious.