Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Onlar; gayba inanırlar, salatı ikame ederler ve verdiğimiz rızıktan infak ederler.

اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُق۪يمُونَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَۙ
Ellezine yu'minune bil gaybi ve yukimunes salate ve mimma razaknahum yunfikun.
#kelimeanlamkök
1ellezineonlar ki
2yu'minuneinanırlarامن
3bil-gaybigaybde(gizlide)غيب
4ve yukimuneve ayakta tutarlarقوم
5s-salatesalatıصلو
6ve mimmave şeyden
7razeknahumkendilerini rızıklandırdığımızرزق
8yunfikuneinfak ederlerنفق
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Onlar, gayba inanırlar, namazı kılarlar, kendilerine verdiklerimizden Allah yolunda harcarlar.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Onlar gayba (bilinemeyenlere) inanır; namaz kılar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler (verirler).

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onlar ki duyularıyla algılayamadıkları gerçekleri de onaylarlar, salatı (dayanışmayı) gözetirler, kendilerine verdiğimiz rızıktan muhtaçlara verirler.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Onlar; gayba inanırlar, salatı ikame ederler ve verdiğimiz rızıktan infak ederler.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Allah'a içten inanan, namazı düzgün ve sürekli kılan ve verdiğimiz rızıkları yerli yerince harcayanlar,

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Onlar, gizli gerçeklere inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar; kendilerine geçimlik olarak verdiklerimizden de yardımlaşmak amacıyla paylaşırlar.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  o hidayete erenler ki, idraki aşan hakikatlere bütünüyle iman ederler, namazı istikamet üzre kılarlar, kendilerine sürekli lutfettiğimiz şeylerden (ihtiyaç sahiplerine) harcarlar;

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Ki onlar, gayba inananlar, namazı kılanlardır. Ve kendilerine rızk olarak verdiklerimizden, başkalarına pay çıkaranlardır.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Onlar, gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Onlar ki, gayba iman edip namazı dürüst kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden infak ederler.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Onlar ki, insan idrakini aşa(n olguların varlığı)na inanırlar ve namazlarında dikkatli ve devamlıdırlar; kendilerine verdiğimiz rızıktan başkaları için harcarlar,

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Onlar ki gaybe iman edip namazı dürüst kılarlar ve kendilerine merzuk kıldığımız şeylerden infak ederler.

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Onlar ki gaybde (gizlide, içtenlikle) inanıp namazlarını kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan (Allah rızası için) harcarlar.

 • Gültekin Onan

  Onlar ki gayba inanırlar, namazı gözetirler, kendilerini rızıklandırdıklarımızdan infak ederler.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (O takvaa saahibleri ki) onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızk olarak verdiğimizden de (Allah yolunda) harcarlar.

 • İbni Kesir

  Onlar ki gayba inanırlar. Namazı kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de infak ederler.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  (2-3) Hiç kuşkusuz bu kitap, kendilerini günahlardan korumaya çalışan, görmediği halde inanan, namazı kılan ve kendilerine verdiğimiz rızıktan (Allah yolunda) harcayanlar için yol göstericidir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  O müttakiler ki görünmeyen aleme inanırlar. Namazlarını tam dikkatle ifa ederler. Kendilerine ihsan ettiğimiz nimetlerden hayır yolunda harcarlar.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  İşte onlar gayblarındaki (algılayamadıkları) hakikate (Nefslerinin Allah Esma'sının anlamlarının bir terkip - bileşimi şeklinde meydana geldiğine) iman ederler, salatı ikame ederler (fiilen eda yanı sıra anlamını yaşarlar) ve kendilerine verdiğimiz maddi - manevi yaşam gıdasından Allah adına karşılıksız paylaşırlar.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onlar ki duyularıyla algılayamadıkları gerçeklere de inanırlar, namazı (salat) gözetirler, kendilerine verdiğimiz rızıktan muhtaçlara verirler

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Onlar; gayba inanırlar, salatı ikame ederler ve verdiğimiz rızıktan infak ederler.

 • Progressive Muslims

  Those who believe in the unseen, and hold the contact-method, and from Our provisions to them they spend.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Those who believe in the Unseen, and uphold the duty, and of what We have provided them they spend;

 • Aisha Bewley

  those who have iman in the Unseen and establish salat and spend from what We have provided for them;

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  who believe in the unseen, observe the Contact Prayers (Salat), and from our provisions **to them, they give to charity.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Those who believe in the unseen, and hold the contact prayer, and from Our provisions to them they spend.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Those who acknowledge the unseen, and observe the contact prayer (sala), and from Our provisions to them, they spend.