Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Hatırlayın! Musa ile kırk gece için sözleşmiştik. Sonra siz, onun arkasından buzağı yaparak zalimleştiniz.

وَاِذْ وٰعَدْنَا مُوسٰٓى اَرْبَع۪ينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِه۪ وَاَنْتُمْ ظَالِمُونَ
Ve iz vaadna musa erbaine leyleten summettehaztumul icle min ba'dihi ve entum zalimun.
#kelimeanlamkök
1ve izhani
2veadnasözleşmiştikوعد
3musaMusa ile
4erbeiynekırkربع
5leyletengece içinليل
6summesonra
7ttehaztumusiz (tanrı) edinmiştinizاخذ
8l-iclebuzağıyıعجل
9min-ndan
10bea'dihionun ardı-بعد
11ve entumve siz
12zalimunezalimlerdinizظلم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Musa ile kırk gece için sözleştikten sonra, siz onun ardından şirk koşarak buzağıyı tanrı edindiniz.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Hani (kendisine vahyetmek üzere) Musa ile kırk gece için sözleşmiştik. Sonra onun ardından, zalimler olarak buzağıyı (ilah) edinmiştiniz.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Musa'yla kırk gece için sözleşmiştik. Ancak siz onun ardından kendinize zulmederek buzağıya hizmet ettiniz.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Hatırlayın! Musa ile kırk gece için sözleşmiştik. Sonra siz, onun arkasından buzağı yaparak zalimleştiniz.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Musa ile kırk geceliğine sözleştiğimizde onun arkasından buzağıyı ilah edinmiştiniz; yanlışlar içindeydiniz.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Musa'yla, kırk gece için sözleştik. Sonra, Onun arkasından, buzağıyı onayladınız ve kendinize yazık ettiniz.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Bir zaman Musa'ya kırk gece süren bir randevu vermiştik. (Bunu fırsat bilen siz), onun ardından bir inek yavrusu heykelini peydahlayıverdiniz ve böylece zalimlerden oldunuz.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Ve Musa ile kırk gece için sözleşmiştik de siz bunun ardından buzağıyı tanrı edinmiştiniz. Zulme sapmıştınız siz.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Hani Musa ile kırk gece için sözleşmiştik. Ama sonra siz, onun arkasından buzağıyı (tanrı) edinmiş ve (böylece) zalimler olmuştunuz.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Ve bir vakit Musa'ya kırk gece (Tur'da kalmak ve sonra kendisine Tevrat verilmek üzere) sözleştik. Sonra siz, onun arkasından kendinize zulmederek buzağıya taptınız.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Musa'yı (Sina Dağı'nda) kırk gece tuttuğumuz ve O'nun yokluğunda (altın) buzağıya tapmaya başladığınız ve böylece zalimlerden olduğunuz,

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Hani, biz Musa ile kırk gece için sözleşmiştik. Sizler ise onun ardından (kendinize) zulmederek bir buzağıyı tanrı edinmiştiniz.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ve bir vakit Musaya kırk geceye vad verdik, sonra siz onun arkasından danaya tutuldunuz zulmediyordunuz

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Musa ile kırk gece için sözleşmiştik, sonra siz onun ardından buzağıyı (tanrı) edinmiştiniz, (kendinize böylece) zulmediyordunuz.

 • Gültekin Onan

  Hani Musa'yla kırk gece için sözleşmiştik (vaadna). Ancak siz onun ardından kendinize buzağıyı (Tanrı) edinmiş ve zalimler olmuştunuz.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Hani Musa ile kırk gece ("Tur" da kalmak ve ondan sonra kendisine Tevrat verilmek üzere) vaidleşmişdik. Yine siz onun arkasından (nefsinizin) zaalimler (i) olarak ("Samiri" nin tanrı diye gösterdiği) buzağıya tutunmuş (onu tanrı edinmiş) diniz.

 • İbni Kesir

  Ve hani, Musa ile kırk geceyi vaidleşmiştik. Yine siz zalimler olarak onun arkasından buzağıyı (tanrı) edinmiştiniz.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Musa ile kırk gece için sözleşmiştik ama siz zalimlik ederek onun arkasından buzağıya tapınmıştınız.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Ve bir vakit Musa'ya kırk gecelik bir süre ayırmıştık. Ama siz Musa'nın ayrılmasından az sonra, buzağıyı ilah edinip zalim olmuştunuz.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Musa'ya kırk gece vadetmiştik de, siz de o süreçte buzağıyı (tanrı) edinmiştiniz, zalimler olarak (nefsinize zulmetmiştiniz).

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Musa'yla kırk gece için sözleşmiştik. Ancak siz onun ardından kendinize zulmederek buzağıya taptınız.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Hatırlayın! Musa ile kırk gece için sözleşmiştik. Sonra siz, onun arkasından buzağı yaparak zalimleştiniz.

 • Progressive Muslims

  And We appointed a meeting time for Moses of forty nights, but then you took the calf after him while you were wicked.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And when We appointed for Moses forty nights; then you took up the calf while he was away; and you were wrongdoers.

 • Aisha Bewley

  And when We allotted to Musa forty nights. Then you adopted the Calf when he had gone and you were wrongdoers.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Yet, when we summoned Moses for forty nights, you worshipped the calf in his absence, and turned wicked.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And We appointed a meeting time for Moses of forty nights, but then you took the calf after him while you were wicked.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  We appointed a meeting time for Moses of forty nights, but then you took the calf after him while you were wicked.