Vav-Ayn-Dal: to promise, give one's word, threaten, promise good, threaten (depending on context).
Bu filtrelemeye uygun sonuç bulunamadı.