Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Şu bir gerçektir ki: Kafirleri uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir; inanmazlar.

اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَوَٓاءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
İnnellezine keferu sevaun aleyhim e enzertehum em lem tunzirhum la yu'minun.
#kelimeanlamkök
1inneelbette
2ellezineki
3keferuinkar edenlerكفر
4seva'uneşittirسوي
5aleyhimonlara
6eenzertehumonları uyarmanنذر
7emyada
8lem
9tunzirhumuyarmasan daنذر
10la
11yu'minuneinanmazlarامن
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  İnkar edenleri uyarsan da uyarmasan da, onlar için aynıdır; iman etmezler.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Şüphesiz ki kâfir olanları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir, iman etmezler.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  İnkar edenlere gelince, onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir; onlar onaylamazlar.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Şu bir gerçektir ki: Kafirleri uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir; inanmazlar.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Kafirleri (ayetleri görmezlikten gelenleri) uyarsan da uyarmasan da fark etmez; onlar inanıp güvenmezler.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Aslında, nankörlük edenleri uyarsan da uyarmasan da değişmez; inanmazlar.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Şu bir gerçek ki, küfre şartlanmış o kimseleri ha uyarmışsın ha uyarmamışsın, onlar için (ikisi de) bir: iman etmezler.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Şu bir gerçek ki, o küfre batmış olanları sen korkutsan da korkutmasan da onlar için aynıdır; iman etmezler.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Şüphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar için farketmez; inanmazlar.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Küfre saplananlara gelince, onları uyarsan da uyarmasan da onlarca aynıdır. İman etmezler.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Unutma ki, hakikati inkara şartlanmış olanlar için kendilerini uyarıp uyarmaman fark etmez; onlar inanmazlar.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Küfre saplananlara gelince, onları uyarsan da, uyarmasan da, onlar için birdir, inanmazlar.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Amma o küfre saplananlar, ha inzar etmişin bunları ha etmemişin onlarca müsavidir, imana gelmezler

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İnkar edenlere gelince, onları uyarsan da, uyarmasan da, onlar için birdir; inanmazlar.

 • Gültekin Onan

  Şüphesiz, kafirleri uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir / aynıdır; onlar inanmazlar.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Şu muhakkak ki küfr edenleri inzar etsen de onlarca bir, kendilerini inzar etmesen de inanmazlar.

 • İbni Kesir

  Şüphesiz ki o küfretmiş olanları uyarsan da uyarmasan da birdir, inanmazlar.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Kafirlere gelince, onları uyarsan da uyarmasan da birdir, inanmazlar.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  İnkara saplananları ise ister uyar ister uyarma onlar için birdir, imana gelmezler.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Hakikati örten - inkar edenleri uyarsan da uyarmasan da fark etmez, iman etmezler!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  İnkar edenlere gelince, onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir; onlar inanmazlar.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Şu bir gerçektir ki: Gerçeği yalanlayan nankörleri uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir; inanmazlar.

 • Progressive Muslims

  As for those who reject, whether you warn them or do not warn them, they will not believe.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Those who ignore warning, it is the same to them whether thou hast warned them or thou hast not warned them; they do not believe:

 • Aisha Bewley

  As for those who are kafir, it makes no difference to them whether you warn them or do not warn them, they will not have iman.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  As for those who disbelieve, it is the same for them; whether you warn them, or not warn them, they cannot believe.,

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  As for those who reject, whether you warn them or do not warn them, they will not believe.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  As for those who do not appreciate, whether you warn them or do not warn them, they will not acknowledge.