Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

İçlerinde ummiler vardır. Kitabı bilmezler. Kuruntularından başka bir şey bilmezler. Ancak zanda bulunuyorlar.

وَمِنْهُمْ اُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ اِلَّٓا اَمَانِيَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّونَ
Ve minhum ummiyyune la ya'lemunel kitabe illa emaniyye ve in hum illa yezunnun.
#kelimeanlamkök
1ve minhumonların içinde vardır
2ummiyyuneümmilerامم
3la
4yea'lemunebilmezlerعلم
5l-kitabeKitabıكتب
6illadışında
7emaniyyekuruntularıمني
8ve in
9humonlar
10illasadece
11yezunnunezannediyorlarظنن
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Onların arasında kitabı bilmeyen cahiller vardır. Bildikleri sadece kendilerine anlatılan asılsız kuruntulardır. Onlar sadece zanda bulunuyorlar.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  İçlerinde birtakım ümmiler vardır ki kuruntular dışında Kitab'ı (Tevrat'ı) bilmezler. Onlar zandan başka bir şeyde bulunmuyorlar.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Aralarında ümmiler var ki kuruntu ve söylentilerin dışında kitabı bilmezler; bildiklerini zannederler.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  İçlerinde ummiler vardır. Kitabı bilmezler. Kuruntularından başka bir şey bilmezler. Ancak zanda bulunuyorlar.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Onların bir kısmı ümmidir; o kitabı değil, onunla ilgili kurguları bilir ve sadece tahmin yürütürler.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Üstelik onlardan bir bölümü, önceki kitaplardan bilgisi olmayanlardır. Kuruntu ve uydurmalar dışında, Kitap'ı bilmezler; yalnızca yakıştırıyorlar.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Onların içerisinde ümmiler de var. Onları kitabı bilmezler, sadece birtakım kuruntulara sahipler; ve onlar (gerçekleri bilmiyor) yalnızca zannediyorlar.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  İçlerinde ümmi olanlar da vardır ki Kitap'ı bilmezler, sadece hayal ve kuruntu bilirler. Onlar yalnız sanıya saplanırlar.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Onlardan bir kısmı ümmidir. Kitabı bilmezler; (bildikleri) bir sürü asılsız şeylerden başkası değildir ve yalnızca zannederler.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Bunların bir de okuyup yazma bilmeyen kısmı vardır ki, kitabı, kitabeti bilmezler, ancak bir takım kuruntu yığını hayaller kurar ve sadece zan ardında dolaşırlar.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Onlar arasında ilahi kelamın gerçek bilgisine sahip olmayan, kitap ile ilgisiz insanlar var; (ki bunlar) sadece bir takım kuruntular(a tabi olurlar) ve zanna dayanırlar.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Bunların bir de ümmi takımı vardır; Kitab'ı (Tevrat'ı) bilmezler. Onların bütün bildikleri bir sürü kuruntulardır. Onlar sadece zanda bulunurlar.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Bunların bir de ümmi kısmı vardır, kitabı, kitabeti bilmezler, ancak bir takım kuruntu yığını ümniyyeler kurar ve sırf zann ardında dolaşırlar

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Onların içinde bir de ümmiler var ki, Kitabı bilmezler, bütün bildikleri birtakım kuruntular(yahut kulaktan dolma şeyler)dir; onlar sadece zannediyorlar.

 • Gültekin Onan

  Onlardan (bir bölümü) ümmidir / (İçlerinde / aralarında) ümmiler vardır, kuruntu ve söylentilerin / asılsız şeylerin (emaniyye) dışında kitabı bilmezler; yalnızca zannederler.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Onların içinde ümmi ler de var ki Kitabı (Tevratı) bilmezler. (Bütün bildikleri yalınız reislerinin telkin etdikleri) bir sürü kuruntu ve yalandan başkası değil. Onlar başka değil, yalınız zanda (ve cehaletde) kalmış bulunuyorlar.

 • İbni Kesir

  Onlardan bir kısmı ümmidirler, kitabı anlamazlar. Bir takım batıl şeyleri onlar sadece zanneder dururlar.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Onların bir kısmının okuyup yazması yoktur. Kitabı bilmezler, bildikleri sadece bir takım yalan ve kuruntulardır. Onlar yalnızca zanneder dururlar.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Onların bir kısmı da ümmidir. Kitap nedir bilmezler. Bütün bildikleri, kendilerine anlatılan birtakım kuruntu ve uydurmalardır. Onlar sadece bir zan içindedirler.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Onlardan ümmi olanlar vardır ki, vehmettikleri (kafalarında şartlanmalarına göre kurguladıkları) ötesinde Kitabı (hakikat bilgisini) bilmezler; (asılsız) zanlarıyla yaşarlar.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Aralarında ümmiler var ki kuruntu ve söylentilerin dışında kitabı bilmezler; bildiklerini zannederler.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  İçlerinde, Kitap'ı bilmeyip de ondan habersiz olanlar var. Bildikleri, yalnızca kuruntudan ibarettir. Ancak zanda bulunurlar.

 • Progressive Muslims

  And amongst them are Gentiles who do not know the Scripture except by hearsay, and they only conjecture.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And among them are those unschooled: they know not the Writ save vain desires; and they are only assuming.

 • Aisha Bewley

  Some of them are illiterate, knowing nothing of the Book but wishful thinking. They only speculate.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Among them are gentiles who do not know the scripture, except through hearsay, then assume that they know it.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And among them are Gentiles who do not know the Book except by hearsay, and they only conjecture.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Amongst them are Gentiles who do not know the book except by hearsay, and they only conjecture.