Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Hayır! Kim bir kötülük kazanır da yanlışları kendisini kuşatırsa, onlar Cehennem ehlidir ve onlar, orada kalıcıdırlar.

بَلٰى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَاَحَاطَتْ بِه۪ خَط۪ٓيـَٔتُهُ فَاُو۬لٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِۚ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ
Bela men kesebe seyyieten ve ehatat bihi hatietuhu fe ulaike ashabun nar, hum fiha halidun.
#kelimeanlamkök
1belaevet
2menkim
3kesebekazanırكسب
4seyyietenbir günahسوا
5ve ehatatve kuşatmış olursaحوط
6bihikendisini
7hatiyetuhusuçuخطا
8feulaikeişte onlar
9eshabuhalkıdırصحب
10n-nariateşنور
11humonlar
12fihaorada
13halidunesürekli kalacaklardırخلد
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Hayır! Kim bir kötülük eder de, kötülüğü kendisini çepeçevre kuşatırsa, işte o kimseler cehennemliklerdir. Onlar orada uzun süreli kalırlar.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Hayır! Kim bir kötülük işler de kötülüğü kendisini çepeçevre kuşatırsa, işte o kişiler ateş halkıdır. Onlar orada ebedî kalacaklardır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Evet, günah işleyip suçu kendisini kuşatan kimseler ateş halkıdır; orada sürekli kalırlar.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Hayır! Kim bir kötülük kazanır da yanlışları kendisini kuşatırsa, onlar Cehennem ehlidir ve onlar, orada kalıcıdırlar.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Hayır! Kötülük yapan ve kötülüğe iyice batanlar Cehennem ahalisidirler, orada ölümsüz olarak kalırlar.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Evet, öyle! Kim bir kötülük yapar ve suçu kendisini kuşatırsa, ateşin yoldaşları, işte onlardır. Sürekli orada kalacaklardır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Aksine, kim kötülük yapar ve suçu onu vebaliyle çepeçevre kuşatırsa, işte onlar ateş halkıdır ve orada kalıcıdırlar.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  İş onların sandığı gibi değil. Kötülük ve çirkinlik kazanan, suçu kendisini kuşatmış olan kişiler, ateşin dostudurlar. Sürekli kalacaklardır orada.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Hayır; kim bir kötülük işler de günahı kendisini kuşatırsa, (artık) onlar, ateşin halkıdırlar, orada süresiz kalacaklardır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Evet kim bir kötülük yapmış da günahı kendisini her taraftan kuşatmış ise, işte öyleleri ateş ehli ve orada süresiz kalacaklardır.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Evet! İşte (böylesine) büyük bir kötülük işleyen ve (bunun) günahıyla çepeçevre kuşatılan kimseler var ya, işte böyleleridir içinde kalmak üzere ateşe mahkum olanlar!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Evet, kötülük işleyip suçu benliğini kaplamış (ve böylece şirke düşmüş) olan kimseler var ya, işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Evet kim bir seyyie kesbetmiş de hatiesi kendini her taraftan kuşatmış ise işte öyleler, ateş ehli, hep onda muhalleddirler

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Evet kim bir günah kazanır da suçu kendisini kuşatmış olursa işte onlar, ateş halkıdır, orada sürekli kalacaklardır.

 • Gültekin Onan

  Kim kötülük işler de günahı kendisini kuşatırsa, artık onlar ateşin halkıdırlar, orada sürekli kalırlar.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Hayır (iş öyle değil). Kim bir kötülük (günah) kazanır da suçu kendisini çepçevre kuşatırsa onlar cehennemin saahibleridirler. Onlar orada, bir daha çıkmamak üzere, kalıcıdırlar.

 • İbni Kesir

  Hayır, kötülük yapıp da günahı kendisini kuşatan kimseler, işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada temelli kalıcıdırlar.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Gerçek şu ki, günah işleyip günahı kendisini kuşatmış olan kimseler, cehennemlikler işte onlardır. Onlar orada ebedi kalacaklardır.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Hayır, durum hiç de öyle değil! Günah işleyip de günahın kendisini her taraftan kuşattığı kapladığı kimseler var ya, işte onlar cehennemliktir. Hem de orada ebedi kalacaklardır.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Hayır! Gerçek onların sandığı gibi değil! Kim bir kötülük kazanırsa (düşündükleri veya elleriyle yaptıklarından dolayı) ve de o hatası kendisini (düşünce sistemini) kuşatırsa (hakikatı göremez hale gelirse), işte onlar ateş (yanma) ehlidir sonsuza dek!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Günah işleyip suçu kendisini kuşatan kimseler ateş halkıdır; orada sürekli kalırlar.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Hayır! Kim kötülük yapar da kötülük kendisini kuşatırsa, onlar Cehennem ehlidir ve onlar, orada kalıcıdırlar.

 • Progressive Muslims

  Indeed, whoever gains a sin, and is surrounded by his mistakes; those are the people of the Fire, in it they abide eternally.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Verily, whoso earns evil, and his offences have encompassed him: those are the companions of the Fire; therein they abide eternally.

 • Aisha Bewley

  No indeed! Those who accumulate bad actions and are surrounded by their mistakes, such people are the Companions of the Fire, remaining in it timelessly, for ever;

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Indeed, those who earn sins and become surrounded by their evil work will be the dwellers of Hell; they abide in it forever.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Indeed, whoever gains a sin, and is surrounded by his mistakes; those are the people of the Fire, in it they will abide.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Indeed, whoever gains a bad deed and his mistakes surround him; those are the people of the fire, there they abide eternally.