Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Gözler O'nu idrak edemez; O, gözleri idrak eder. O, Bütün Ayrıntıları Bilen'dir, Her Şeyden Haberdar'dır.

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُۘ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَۚ وَهُوَ اللَّط۪يفُ الْخَب۪يرُ
La tudrikuhul ebsaru ve huve yudrikul ebsar ve huvel latiful habir.
#kelimeanlamkök
1la
2tudrikuhuO'nu görmezدرك
3l-ebsarugözlerبصر
4vehuveve O
5yudrikugörürدرك
6l-ebsaragözleriبصر
7ve huveve O
8l-letifulatiftirلطف
9l-habiruherşeyi haber alandırخبر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Gözler O'nu göremez; halbuki O, gözleri görür. O, eşyayı pek iyi bilen, her şeyden haberdar olandır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Gözler O'nu idrak edemez (göremez); (oysa) O, gözleri idrak eder (görür). O derin bilgi sahibidir, haberdardır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Gözler O'na erişemez O, gözlere erişir. O Şefkatlidir, Haberdardır.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Gözler O'nu idrak edemez; O, gözleri idrak eder. O, Bütün Ayrıntıları Bilen'dir, Her Şeyden Haberdar'dır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Gözler O'nu kuşatamaz ama O, gözleri kuşatır. O nazik davranır, her şeyin iç yüzünü bilir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  O'nu, gözler kavrayamaz. Oysa O, tüm gözlere erişir. Çünkü O, En İnce Ayrıntılarla Gerçekleştirendir; Haberlidir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Hiçbir beşeri görüş ve tasavvur O'nu kuşatamaz, fakat O her türlü beşeri görüş ve tasavvuru çepeçevre kuşatır: Yalnızca O'dur her şeye nüfuz eden, her şeyden haberdar olan.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Gözler onu fark edip kavrayamaz. Oysaki O, gözleri görür/bilir. O Latif'tir, lütfu çok olduğu halde kendisi görülemez; Habir'dir, her şeyden haberdardır.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Gözler O'nu idrak edemez; O ise bütün gözleri idrak eder. O, latif olandır, haberdar olandır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  O'nu gözler algılamaz, O ise bütün gözleri idrak eder. O öyle latif ve öyle herşeyden haberdardır.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Hiçbir beşeri görüş ve tasavvur Onu kuşatamaz, halbuki O her türlü beşeri görüş ve tasavvuru çevreleyip kuşatır: zira yalnız Odur (hikmetine) tam nüfuz edilemez olan, her şeyden haberdar bulunan.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Gözler O'nu idrak edemez ama O, gözleri idrak eder. O, en gizli şeyleri bilendir, (her şeyden) hakkıyla haberdar olandır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  onu gözler idrak etmez, gözleri o idrak eder, öyle latif öyle habir o

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Gözler O'nu görmez, O gözleri görür; O latif (gözle görülmez veya lutuf sahibi), herşeyi haber alandır.

 • Gültekin Onan

  Gözler O'nu idrak edemez; O ise bütün gözleri idrak eder. O latif olandır, haberdar olandır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Ona gözler erişemez. O (nun ilmi) ise bütün gözleri ihaata eder. O, (kulları hakkında) gerçek rıfk-u lutf saahibidir. (Her şeyden de) haberdardır.

 • İbni Kesir

  Gözler; O'na erişemez. O ise, bütün gözlere erişir. Ve O; Latif, Habir'dir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Gözler O'nu idrak edemez. O, gözleri idrak eder. O, lütfedendir, haberdar olandır.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Gözler O'na erişemez. O'nun ilmi ise bütün gözleri ihata eder.(Gözlerin görmediği her şeye nüfuz eden, her şeyden haberdar olan) latif ve habir O'dur.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Ebsar (görme - değerlendirme organları) O'nu idrak edemez; O, ebsarı idrak eder (değerlendirir)! "HU"; Latiyf'tir, Habiyr'dir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Gözler O'na erişemez O, gözlere erişir. O Şefkatlidir, Haberdardır

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Gözler O'nu idrak edemez; O, gözleri idrak eder. O, Bütün Ayrıntıları Bilen'dir, Her Şeyden Haberdar'dır.

 • Progressive Muslims

  The eyesight cannot reach Him, yet He can reach all eyesight; and He is the Subtle, the Expert.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Vision comprehends Him not, but He comprehends vision; He is the Subtle, the Aware.

 • Aisha Bewley

  Eyesight cannot perceive Him but He perceives eyesight. He is the All-Penetrating, the All-Aware.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  No visions can encompass Him, but He encompasses all visions. He is the Compassionate, the Cognizant.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  The eyesight cannot reach Him, yet He can reach all eyesight; and He is the Subtle, the Expert.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  The eyesight cannot reach Him, yet He can reach all eyesight; and He is the Subtle, the Ever-aware.