Lam-Ta-Fe: To be delicate, subtle, slender, graceful, courtesy, elegant, gentle, kind, fine, nice, sooth/caress, gift/present.
Bu filtrelemeye uygun sonuç bulunamadı.
2022 © Açık Kuran