Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

O'dur geceleyin sizi öldüren, gündüz elde ettiğiniz şeyleri bilen. Sonra, bilinen ecelin gerçekleşmesi için diriltendir. Sonunda O'nadır dönüşünüz. Sonra da her ne yaptıysanız onu size haber verecektir.

وَهُوَ الَّذ۪ي يَتَوَفّٰيكُمْ بِالَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُـكُمْ ف۪يهِ لِيُقْضٰٓى اَجَلٌ مُسَمًّىۚ ثُمَّ اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۟
Ve huvellezi yeteveffakum bil leyli ve ya'lemu ma cerahtum bin nehari summe yeb'asukum fihi li yukda ecelun musemma, summe ileyhi merci'ukum summe yunebbiukum bima kuntum ta'melun.
#kelimeanlamkök
1ve huveve O'dur
2llezikimseler
3yeteveffakumsizi öldürenوفي
4bil-leyligeceleyinليل
5ve yea'lemuve bilirعلم
6maşeyi
7cerahtumişlediğinizجرح
8bin-neharigündüzünنهر
9summesonra
10yeb'asukumsizi diriltirبعث
11fihionda
12liyukdatamamlanıncaya kadarقضي
13ecelunsüreاجل
14musemmenbelirlenmişسمو
15summesonra
16ileyhiO'nadır
17merciukumdönüşünüzرجع
18summesonra
19yunebbiukumsize haber verecektirنبا
20bimaşeyleri
21kuntumolduğunuzكون
22tea'meluneyapmışعمل
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Geceleyin sizi öldüren, gündüzün de ne işlediğinizi bilen, sonra belirlenmiş ecel tamamlansın diye gündüzün sizi dirilten O'dur. Sonra dönüşünüz yine O'nadır. Ardından O, yaptıklarınızı size haber verecektir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Geceleyin sizi vefat ettiren (uyutan), gündüzün de ne işlediğinizi bilen; sonra belirlenmiş süre tamamlansın diye onda (gündüz) sizi dirilten (uyandıran) O (Allah)'tır. Sonra dönüşünüz yine yalnızca O'nadır. Sonunda yaptıklarınızı size bildirecektir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  O'dur, geceleyin sizi öldüren, gündüzün ne işlediğinizi bilen, belli yaşam süresi dolsun diye gündüzün sizi dirilten... Sonra dönüşünüz O'nadır ve yaptıklarınızı size haber verecektir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  O'dur geceleyin sizi öldüren, gündüz elde ettiğiniz şeyleri bilen. Sonra, bilinen ecelin gerçekleşmesi için diriltendir. Sonunda O'nadır dönüşünüz. Sonra da her ne yaptıysanız onu size haber verecektir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Geceleyin sizi vefat ettiren ve gündüz ne yapıp ettiğinizi bilen O'dur. Gündüz sizi kaldırır ki belirlenmiş ecelinizi tamamlasın. Sonra dönüşünüz O'na olacaktır. Daha sonra da yapmış olduklarınızı size O bildirilecektir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  O, geceleyin sizi öldürür ve gündüz yaptıklarınızı bilir. Sonra, belirlenmiş süre tamamlanıncaya değin sizi yaşama döndürür. Sonra, O'na döneceksiniz. Sonra, yaptıklarınızı size bildirecektir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Nitekim, geceleyin sizi ölü (gibi) yapan ve gündüzün neler işlediğinizi bilen O'dur. Sonra tayin edilen ömrü yaşamak üzere, sizi her gün hayata O geri döndürür. En sonunda dönüşünüz O'nadır ve nihayet yaptığınız her bir şeyi size bildirecektir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  O, odur ki, geceleyin sizi öldürür. Gün boyunca neler yapıp neler kazandığınızı bilir. Sonra, belirlenmiş süre işletilip tamamlansın diye, gün içinde sizi diriltir. Nihayet O'nadır dönüşünüz. Sonra, yapıp ettiklerinizi size haber verecektir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Sizi geceleyin öldüren (uyutan) ve gündüzün 'güç yetirip etkilemekte (yapıp kazanmakta) olduklarınızı' bilen, sonra adı konulmuş ecel doluncaya kadar onda sizi dirilten (uyandıran) O'dur. Sonra 'en son dönüşünüz' O'nadır. Sonra yapmakta olduklarınızı size O haber verecektir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  O'dur sizleri geceleyin kendinizden geçiren, bununla beraber gündüz kazandıklarınızı bilen, sonra belirlenmiş olan bir ecel (ölüm süreci) tamamlansın diye gündüzleri sizi uyandırıp kaldıran. Sonra O'nadır yine dönüşünüz. Sonra size neler yaptığınızı haber verecektir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Odur sizi geceleyin ölü (gibi) yapan ve gündüzün ne yaptığınız bilen. O, sizi (Kendisi tarafından) tespit edilen ömrü tamamlamak üzere her gün hayata geri döndürür. En sonunda Ona döndürüleceksiniz: ve o zaman (hayatta) yaptığınız bütün şeyleri size gösterecektir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  O, geceleyin sizi ölü gibi kendinizden geçirip alan (uyutan) ve gündüzün kazandıklarınızı bilen, sonra da belirlenmiş eceliniz tamamlanıncaya kadar gündüzleri sizi tekrar diriltendir (uyandırandır). Sonra dönüşünüz yalnız O'nadır. Sonra O, işlemekte olduklarınızı size haber verecektir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O odur ki sizleri geceleyin kendinizden geçirir alır, bununla beraber gündüz kazandıklarınızı bilir tutar, sonra sizi onun içinde ba'seder ki mukadder olan bir ecel tamamlansın, sonra onadır yine nihayet dönümünüz, sonra size haber verecek neler işliyordunuz

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O'dur ki, geceleyin sizi öldürür (gibi uyutur), gündüzün ne işlediğinizi bilir; sonra belirlenmiş süre geçirilip tamamlansın diye gündüzün sizi diriltir. Sonra dönüşünüz O'nadır; sonra (O, dünyada) yaptıklarınızı size haber verecektir.

 • Gültekin Onan

  Sizi geceleyin öldüren (uyutan) ve gündüzün 'güç yetirip etkilemekte (yapıp kazanmakta) olduklarınızı' bilen, sonra adı konulmuş ecel doluncaya kadar onda sizi dirilten (uyandıran) O'dur. Sonra 'en son dönüşünüz' O'nadır. Sonra yapmakta olduklarınızı size O haber verecektir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Geceleyin sizi öldüren (öldürür gibi uyutan), gündüzün ne elde etdiğinizi bilen, sonra sizi o zaman (diriltircesine) uyandıran Odur. Taki (böyle böyle) muayyen olan bir ecelin (bir ömrün) hükmü icra ve itmam edilmiş olsun. Yine dönüşünüz ancak Onadır. (Bundan) sonra ise O, size (dünyada) ne yapardınız haber verecekdir.

 • İbni Kesir

  O'dur, geceleyin sizi kendinizden geçiren. Gündüzün de ne yaptığınızı bilir. Sonra sizi oraya geri dönderir ki, belirli bir ecelin hükmü yerine gelsin. Sonra sizin dönüşünüz O'nadır. Sonra da ne yaptığınızı size haber verecektir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Geceleyin sizi öldüren O'dur. Belirli bir sürenin geçmesi için sizi yeniden dirilttiği gündüzleri de ne yaptığınızı bilir. Sonra dönüşünüz O'na olacak ve O size ne yapmış olduğunuzu haber verecektir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  O'dur ki geceleyin uykuda sizi kendinizden geçirip alır, gündüzün ne işlediğinizi bilir. Mukadder olan ömür müddetiniz doluncaya kadar, bu bilincinizi alıp, gündüzün sizi uyandırma sürecini devam ettiren de O'dur. Bu sürecin sonunda da dönüşünüz O'na olacak ve O size yaptıklarınızı bir bir bildirip karşılığını verecektir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  O'dur ki, sizi gecenin içinde vefat (beden farkındalıksız yaşam) ettirir (uyku ölümün kardeşidir: Hadis); gündüzde ne yaptığınızı bilir.. . Sonra takdir edilmiş ömür tamamlanıncaya kadar sizi gündüzleri ba's eder. . . Sonra dönüşünüz O'nadır. . . Sonra yaptıklarınızı size haber verir (yaşamınızı işin hakikati yönünden değerlendirtir)!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  O'dur, geceleyin sizi öldüren, gündüzün ne işlediğinizi bilen, belli yaşam süresi dolsun diye gündüzleyin sizi dirilten... Sonra dönüşünüz O'nadır ve yaptıklarınızı size haber verecektir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  O'dur geceleyin sizi öldüren, gündüz elde ettiğiniz şeyleri bilen. Sonra, bilinen ecelin gerçekleşmesi için diriltendir. Sonunda O'nadır dönüşünüz. Sonra da her ne yaptıysanız onu size haber verecektir.

 • Progressive Muslims

  And He is the One who takes you at night, and He knows what you have done during the day, then He sends you back to it until a fixed span; then to Him is your return and He will inform you of what you used to do.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And He it is that takes you at night, and knows what you earned by day; then He raises you up therein that there be fulfilled a stated term; then to Him will be your return; then will He inform you of what you did.

 • Aisha Bewley

  It is He who takes you back to Himself at night, while knowing the things you perpetrate by day, and then wakes you up again, so that a specified term may be fulfilled. Then you will return to Him. Then He will inform you about what you did.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  He is the One who puts you to death during the night, and knows even the smallest of your actions during the day. He resurrects you every morning, until your life span is fulfilled, then to Him is your ultimate return. He will then inform you of everything you had done.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And He is the One who seizes you during the night, and He knows what you have done during the day, then He sends you back again to complete an appointed term; then to Him is your return and He will inform you of what you used to do.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  He is the One who takes you at night, and He knows what you have done during the day, then He sends you back to it until a fixed span; then to Him is your return and He will inform you of what you used to do.