Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

İman etmiş ve imanlarına zulmü bulaştırmamış olanlar var ya işte emniyet içinde olanlar da hidayete ermiş olanlar da onlardır.

اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُٓوا ا۪يمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُو۬لٰٓئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ۟
Ellezine amenu ve lem yelbisu imanehumbi zulmin ulaike lehumul emnu ve hum muhtedun.
#kelimeanlamkök
1ellezinekimseler
2amenuinanan(lar)امن
3velemve
4yelbisubulamayanlarلبس
5imanehumimanlarınıامن
6bizulminbir haksızlıklaظلم
7ulaikeişte
8lehumuonlarındır
9l-emnugüvenامن
10ve humve onlardır
11muhtedunedoğru yolu bulanlar daهدي
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  İnanıp da imanlarına herhangi bir şirki bulaştırmayanlar var ya, işte güven onlarındır ve onlar doğru yolu bulanlardır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  İman edenler ve imanlarına herhangi bir zulüm (şirk) bulaştırmayanlar var yaişte güven onlarındır ve onlar doğru yola ulaştırılmışlardır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Gerçeği onaylayanlar ve onaylarını bir zulümle bulaştırmayanlar güvenliği hak etmişlerdir ve onlar doğruyu bulmuşlardır.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  İman etmiş ve imanlarına zulmü bulaştırmamış olanlar var ya işte emniyet içinde olanlar da hidayete ermiş olanlar da onlardır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Kimler inanıp güvenir ve bu imanlarına bir yanlışı karıştırmazsa, güven onların hakkıdır. Onlar doğru yoldadırlar.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  "İnananlar ve inançlarına haksızlık karıştırmayanlar; işte onlar, güven içindedirler. Doğru yola erişenler zaten onlardır!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  İmana ulaşan ve imanlarına zulüm bulaştırmayanlar var ya: işte onlardır güvene layık olanlar; zira onlar doğru yoldadırlar."

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  İman edip de imanlarını herhangi bir zulümle kirletmeyenler var ya, güvende olma/güvenilir olma işte onların hakkıdır; doğruyu ve güzeli yakalayanlar da onlardır.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  İman edenler ve imanlarını zulümle karıştırmayanlar, işte güvenlik onlar içindir ve onlar hidayete ermişlerdir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  İman edip de imanlarını bir haksızlıkla karıştırmayan kimseler, işte korkudan emin olmak onların hakkıdır ve hidayete erenler de onlardır.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  "İmana ermiş olan ve zulüm işleyerek imanlarını karartmayanlar, işte onlardır güven içinde olacak olanlar, çünkü doğru yolu bulanlar onlardır!" dedi.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  İman edip de imanlarına zulmü (şirki) bulaştırmayanlar var ya; işte güven onların hakkıdır. Doğru yolu bulmuş olanlar da onlardır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İyman edib de iymanlarını bir haksızlıkla telbis etmiyen kimseler işte korkudan emin olmak onların hakkıdır ve hidayete erenler onlardır

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İnananlar ve imanlarını bir haksızlıkla bulamayanlar... İşte güven onlarındır ve doğru yolu bulanlar da onlardır.

 • Gültekin Onan

  inananlar ve inançlarını zulmle karıştırmayanlar, işte güvenlik (emnü) onlar içindir ve onlar hidayete ermişlerdir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  İman edenler, bununla beraber imanlarını haksızlıkla da bulaşdırmayanlar, işte (ancak) onlardır ki (korkudan) emin olmak hakkı kendilerinindir. Onlar doğru yolu bulmuş kimselerdir.

 • İbni Kesir

  İman edenler, imanlarını zulüm ile bulaştırmayanlar, işte onlaradır emniyet. Ve işte onlar, hidayete ermiş olanlardır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  İman edenler ve imanlarına zulüm karıştırmayanlar, işte emniyet onlar içindir, hidayette olanlar da onlardır.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  İman edip imanlarına zulüm bulaştırmayanlar var ya, işte korkudan emin olma onların hakkıdır, doğru yolda olanlar da onlardır.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  İman edenler ve imanlarını zulüm (gizli şirk) ile karıştırmayanlar.. . İşte güvende olma hakkı onlarındır. . . Doğru yolu bulanlar onlardır!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  İnananlar ve imanlarını bir zulümle bulaştırmayanlar güvenliği hakketmişlerdir ve onlar doğruyu bulmuşlardır.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  İman etmiş ve imanlarına zulmü bulaştırmamış olanlar var ya işte emniyet içinde olanlar da hidayete ermiş olanlar da onlardır.

 • Progressive Muslims

  Those who believe and do not dress their belief with wrongdoing; they will have security, and they are guided.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  “Those who heed warning and clothe not their faith in injustice: those have security, and they are guided.”

 • Aisha Bewley

  Those who have iman and do not mix up their iman with any wrongdoing, they are the ones who are safe; it is they who are guided. ’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Those who believe, and do not pollute their belief with idol worship, have deserved the perfect security, and they are truly guided.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Those who believe and do not confound their belief with wrongdoing; they will have security, and they are guided.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Those who acknowledge and do not dress their acknowledgement with inequity; they will have security, and they are guided.