Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Biçilmiş ekin gibi pörsüyüp, cansız kalıncaya kadar bu çağrıları son bulmadı.

فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوٰيهُمْ حَتّٰى جَعَلْنَاهُمْ حَص۪يداً خَامِد۪ينَ
Fe ma zalet tilke da'vahum hatta cealnahum hasiden hamidin.
#kelimeanlamkök
1fema
2zaletkesilmediزيل
3tilkebu
4dea'vahummırıldanmalarıدعو
5hattakadar
6cealnahumbiz onları yapıncayaجعل
7hasidenbiçilmiş (ekin gibi)حصد
8hamidinesönmüş ateş (gibi)خمد
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Biz, kendilerini kuruyup biçilmiş ekine, sönmüş ateşkülüne çevirinceye kadar, bu feryatları sürüp gider.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Biz kendilerini yere serilmiş, hasat edilmiş (ekin)e çevirinceye kadar o feryatları sürüp gitmişti.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onları biçip tüketinceye kadar bu yalvarışlarını tekrarlayıp duracaklar.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Biçilmiş ekin gibi pörsüyüp, cansız kalıncaya kadar bu çağrıları son bulmadı.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Onları biçilmiş ot gibi, sönmüş ateş gibi yapıncaya kadar yakınmaları kesilmedi.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Onları, biçilmiş bir ekinlik, sönmüş bir kül yığını durumuna getirinceye dek bu haykırışları bitmedi.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ve onların bu yazıklanmaları, Biz kendilerini biçilmiş ekin haline getirip sönmüş köze çevirinceye kadar devam edip gidecek.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Bu davaları sürüp giderken biz onları kökten biçiverdik, sönüp silindiler.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Onların bu yakınmaları, biz onları biçilmiş ekin, sönmüş ocak durumuna getirinceye kadar son bulmadı.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Artık olanca feryatları bu oldu kaldı. Neticede onları öyle yaptık ki, biçildiler, söndüler.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve bu yakınmaları, Biz kendilerini biçilmiş bir tarlaya (ya da) bir kül yığınına çevirinceye kadar sürüp giderdi.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Biz onları biçilmiş ekin, sönmüş ateş gibi yapıncaya kadar bu feryatları devam etti.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Artık bütün davaları bu oldu kaldı, nihayet onları öyle yapdık ki biçildiler, söndüler

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Bu mırıldanmaları sürüp giderken biz onları, biçilmiş (ekin gibi) yaptık, sönüp gittiler.

 • Gültekin Onan

  Onların bu yakınmaları, biz onları biçilmiş ekin, sönmüş ocak durumuna getirinceye kadar son bulmadı.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Nihayet biz onları biçilmiş bir ot, ocakları sönmüş (bir kül yığını) haaline getirinceye kadar daima feryadları bu (söz) olmuşdur.

 • İbni Kesir

  Bu haykırmaları devam edip dururken Biz; onları, biçilmiş bir ot, sönmüş bir ocak haline getirdik.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Bu haykırışları devam edip dururken, biz onları biçilmiş ekine, sönmüş ocağa çevirdik.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Bu feryatları sürüp gitti. Nihayet onları öyle yaptık ki biçildiler, sönüp kül oldular...

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Onların bu iddiaları sürüp gitti.. . Ta ki biz onları biçilmiş ekin ve sönmüş ateşe döndürene kadar.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onları biçip tüketinceye kadar bu yalvarışlarını tekrarlayıp duracaklar.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Biçilmiş ekin gibi pörsüyüp, cansız kalıncaya kadar bu çağrıları son bulmadı.

 • Progressive Muslims

  So that remained as their cry until We took them all, and they became still.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And that, their call, ceased not until We made them a harvest, extinguished.

 • Aisha Bewley

  That cry of theirs went on until We made them stubble, silent, stamped out.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  This continued to be their proclamation, until we completely wiped them out.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  So that remained their cry until We took them all, and they became still.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  So that remained as their cry until We took them all, and they became still.