Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Ve onlar: "Rahman çocuk edindi." dediler. O, bundan münezzehtir. Onlar, ikram olunmuş kullardır.

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَداً سُبْحَانَهُۜ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَۙ
Ve kaluttehazer rahmanu veleden subhaneh, bel ıbadun mukremun.
#kelimeanlamkök
1ve kaluve dedilerقول
2ttehazeedindiاخذ
3r-rahmanuRahmanرحم
4veledençocukولد
5subhanehuO münezzehtirسبح
6belhayır
7ibadunbilakisعبد
8mukramunedeğerliكرم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  "Rahman çocuk edindi" dediler. Haşa! O, bundan uzaktır. Bilakis onlar, lütuf ve ihsana mazhar olmuş kullardır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (Müşrikler): "Rahmân (olan Allah, melekleri) çocuk edindi!" dediler. (Haşa)! O yücedir. Aksine (melekler) ikram edilmiş kullardır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  "Rahman bir çocuk edindi" dediler. O yücedir. Oysa onlar onurlu kullardır.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Ve onlar: "Rahman çocuk edindi." dediler. O, bundan münezzehtir. Onlar, ikram olunmuş kullardır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  "Rahman evlat edindi" dediler. Allah'ın onunla ilgisi olmaz. Evlat dedikleri kişiler ikram görmüş kullardır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  "Bağışlayan, çocuk edindi!" dediler. O, bundan ayrıktır. Hayır! Onlar, seçkin kullardır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ama (onların takipçileri arasından) yine de "Rahman çocuk edindi" diyenler çıktı. O şanı yüce olan, (ölümlülere has bu tür) tanımlamalardan sonsuzca uzaktır; aksine, (Allah'ın soyundan geldiğini iddia ettikleri o kimseler), ilahi ikrama mazhar olan kullardır:

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  "Rahman çocuk edindi" dediler. Haşa, bundan arınmıştır O! Onlar, lütuflandırılmış kullardır.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  "Rahman (olan Allah) çocuk edindi" dediler. O, (bu yakıştırmadan) yücedir. Hayır, onlar (melekler) ikrama layık görülmüş kullardır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Böyle iken dediler ki: "Rahman çocuk edindi." Allah bundan münezzehtir. Doğrusu (o çocuk dedikleri) sadece şerefli bir takım kullardır;

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Yine de, bazıları kalkıp: "Rahman kendine bir oğul edinmiştir!" diyor. O yüceler yücesi (ölümlülere özgü bu tür eksiklerden) mutlak anlamda uzaktır! Hayır, (Allah'ın "soyundan" gelmiş gözüyle baktıkları o kimseler) yalnızca Allah'ın seçkin kullarıdır:

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  (Böyle iken) "Rahman, çocuk edindi" dediler. O, böyle şeylerden uzaktır, yücedir. Hayır, (evlat diye niteledikleri) o melekler ikrama erdirilmiş kullardır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Böyle iken dediler ki: Rahman veled ittihaz etti, tenzih o sübhana, doğrusu onlar ikram olunmuş kullardır

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  "Rahman çocuk edindi." dediler. O, yücedir. Hayır (Rahman'ın çocukları sanılan melekler, O'nun) değerli kullar(ı)dır.

 • Gültekin Onan

  "Rahman çocuk edindi" dediler. O, (bu yakıştırmadan) yücedir. Hayır, onlar (melekler) ikrama layık görülmüş kullardır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  "O çok esirgeyici (Allah) evlad edindi" dediler. Onun şaanı bundan yücedir, münezzehdir. Hayır (evlad dedikleri) onlar, ikrama mazhar edilmiş kullardır (meleklerdir).

 • İbni Kesir

  Dediler ki: Rahman çocuk edindi. O'nun şanı yücedir. Hayır, onlar ikram edilmiş kullardır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  -Rahman, çocuk edindi, dediler. Haşa o bundan uzaktır. Aksine onlar değerli kullardır.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Gerçek bu iken, bazıları kalkıp: "Rahman evlat edindi!" iddiasında bulundular. O, bundan münezzehtir. Bilakis onların evlat dedikleri melekler O'nun ikram ve takdirine mazhar olmuş kullarıdır.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  "Rahman çocuk edindi" dediler! Subhan'dır O! Bilakis, ikrama nail olmuş kullardır (İsa ve Allah'ın kızları diye vehmedilen melekler).

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  'Rahman bir çocuk edindi,' dediler. O yücedir. Oysa onlar onurlu kullardır.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Ve onlar: "Rahman çocuk edindi." dediler. O, bundan münezzehtir. Onlar, ikram olunmuş kullardır.

 • Progressive Muslims

  And they said: "The Almighty has taken a son!" Be He glorified, they are all but honoured servants.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And they say: “The Almighty has taken a son.” Glory be to Him! But honoured servants

 • Aisha Bewley

  They say, ‘The All-Merciful has a son. ’ Glory be to Him! No, they are honoured slaves!

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Yet, they said, "The Most Gracious has begotten a son!" Glory be to Him. All (messengers) are (His) honored servants.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Andthey said: "The Almighty has taken a son!" Be He glorified, they are all but honored servants.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  They said, "The Gracious has taken a son!" Be He glorified, they are all but honored servants.