Vav-Lam-Dal: to beget, give birth.
Bu filtrelemeye uygun sonuç bulunamadı.
2022 © Açık Kuran