Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Onlardan kim, "O'nun yanı sıra ben de ilahım." derse, işte o zaman onu Cehennem'le cezalandırırız. Biz, zalimleri böyle cezalandırırız.

وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ اِنّ۪ٓي اِلٰهٌ مِنْ دُونِه۪ فَذٰلِكَ نَجْز۪يهِ جَهَنَّمَۜ كَذٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِم۪ينَ۟
Ve men yekul minhum inni ilahun min dunihi fe zalike neczihi cehennem, kezalike necziz zalimin.
#kelimeanlamkök
1ve menve her kim
2yekulderseقول
3minhumonlardan
4inniben
5ilahunbir tanrıyımاله
6min
7dunihiO'ndan başkaدون
8fezalikeböylece
9neczihionu cezalandırırızجزي
10cehennemecehennemle
11kezalikeböyle
12neczibiz cezalandırırızجزي
13z-zaliminezalimleriظلم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Onlardan kim: "Allah'tan başka ben de bir tanrıyım" derse, işte onu cehennemle cezalandırırız. Zalimlerin cezasını böyle veririz.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Onlardan kim "O'nun peşi sıra ben (de) ilahım!" derse biz onu (bile) cehennemle cezalandırırız. İşte biz, zalimlere böyle ceza veririz!

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onlardan kim, "Ben O'nun yanında bir tanrıyım" derse onu cehennemle cezalandırırız; zalimleri biz böyle ödüllendiririz.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Onlardan kim, "O'nun yanı sıra ben de ilahım." derse, işte o zaman onu Cehennem'le cezalandırırız. Biz, zalimleri böyle cezalandırırız.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Onlardan kim: "Allah ile sizin aranızda ilah benim" derse onu Cehennem'le cezalandırırız. Yanlış yapanları işte böyle cezalandırırız.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Onlardan kim, "Aslında, O'ndan başka ayrıca ben de tanrıyım!" derse, işte o zaman, Onu, cehennemle cezalandırırız. Haksızlık yapanları, işte böyle cezalandırırız.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Kaldı ki onlardan biri "O'ndan bir alt basamakta da olsa, sonuçta ben de bir ilahım demiş olsaydı, bu takdirde onu cehennemle cezalandırırdık: Çünkü haddini bilmeyenleri Biz böyle cezalandırırız.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  İçlerinden her kim, "Ben O'nun dışında bir ilahım" derse böylesini cehennemle cezalandırırız. Zalimleri işte böyle cezalandırırız biz.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Onlardan her kim: "Gerçekten ben, O'nun dışında bir ilahım" diyecek olsa, bu durumda biz onu cehennemle cezalandırırız. Zalimleri biz böyle cezalandırırız.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  İçlerinden her kim: "Ben O'ndan başka ilahım!" derse, Biz ona cehennemi ceza olarak veririz; zalimleri Biz böyle cezalandırırız.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve eğer onlardan biri: "O'nun gibi ben de bir tanrıyım" diyecek olsaydı mutlaka onu cehennemle cezalandırırdık: (çünkü) zalimleri biz böyle cezalandırırız.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  İçlerinden her kim, "Allah'tan başka ben de şüphesiz bir ilahım" derse, böylesini cehennemle cezalandırırız. İşte biz zalimleri böyle cezalandırırız.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ve içlerinden her kim ben ondan başka bir ilahım derse biz ona Cehennemi ceza veririz, zalimleri biz böyle cezalandırırız

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Onlardan her kim: "Ben O'ndan başka bir tanrıyım!" derse onu cehennemle cezalandırırız. Biz zalimleri böyle cezalandırırız.

 • Gültekin Onan

  Onlardan her kim: "Gerçekten ben, O'nun dışında bir tanrıyım" diyecek olsa, bu durumda biz onu cehennemle cezalandırırız. Zalimleri biz böyle cezalandırırız.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Bunlardan kim "Tanrı O değil, ben im" derse onu cehennemle cezalandırırız. Biz o zaalimleri de böylece cezalandıracağız.

 • İbni Kesir

  Bunlardan kim: Tanrı O değil de benim derse; onu derhal cehennemle cezalandırırız. Biz, zalimlerin cezasını böyle veririz.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Onlardan kim: -Allah'tan başka ben de ilahım! derse, Onu cehennemle cezalandırırız. İşte zalimleri böyle cezalandırırız.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Onlardan kim çıkıp da "O'nun yanı sıra ben de İlahım!" diyecek olursa, buna karşılık cehennemi veririz. İşte Biz zalimleri böyle cezalandırırız.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Onlardan kim: "Ben, O'nun dununda bir tanrıyım" derse; ona, bunun sonucunu cehennem olarak yaşatırız! İşte zalimlere sonucunu böyle yaşatırız.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onlardan kim, 'Ben O'nun yanında bir tanrıyım,' derse onu cehennemle cezalandırırız; zalimleri biz böyle ödüllendiririz.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Onlardan kim, "O'nun yanı sıra ben de ilahım." derse, işte o zaman onu Cehennem'le cezalandırırız. Biz, zalimleri böyle cezalandırırız.

 • Progressive Muslims

  And whoever of them says: "I am a god besides Him, " then that person We will punish with Hell. It is such that We punish the wicked.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And whoso among them says: “I am a god besides Him!” — then that: We reward him with Gehenna; thus reward We the wrongdoers.

 • Aisha Bewley

  Were any of them to say, ‘I am a god apart from Him,’ We would repay him with Hell. That is how We repay wrongdoers.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  If any of them claims to be a god beside Him, we requite him with Hell; we thus requite the wicked.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Andwhoever of them says: "I am a god besides Him," then that person We will punish with Hell. It is such that We punish the wicked.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Whoever of them says: "I am a god besides Him," then We will punish that person with hell. It is such that We punish the wicked.