Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Aslında, onlara ansızın gelecek ve onları şaşkına çevirecek. Artık onu geri çevirmeye güçleri yetmeyecek ve onlara süre de verilmeyecek.

بَلْ تَأْت۪يهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَط۪يعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ
Bel te'tihim bagteten fe tebhetuhum fe la yesteti'une reddeha ve la hum yunzarun.
#kelimeanlamkök
1beldoğrusu
2te'tihimo onlara gelecekاتي
3begtetenansızınبغت
4fe tebhetuhumonları şaşırtacakبهت
5fela
6yestetiunegüçleri yetmeyecekطوع
7raddehaonu reddetmeyeردد
8ve lave ne de
9humkendilerine
10yunzerunesüre verilecekنظر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Bilakis, kendilerine o öyle ani gelir ki, onları şaşırtır. Artık ne reddedebilirler onu, ne de kendilerine mühlet verilir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Doğrusu o (Son Saat) kendilerine öyle ani gelir ki onları şaşırtır. Artık onu reddetmeye (geri çevirmeye) güçleri yetmez ve kendilerine bakılmaz da.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Nitekim, onlara ansızın gelecek ve onları şaşkına çevirecektir. Ne onu geri çevirmeye güçleri yeter, ne de kendilerine süre verilir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Aslında, onlara ansızın gelecek ve onları şaşkına çevirecek. Artık onu geri çevirmeye güçleri yetmeyecek ve onlara süre de verilmeyecek.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Aslında o gün onlara ansızın gelecek ve onları şaşırtacaktır. Artık onu ne geri çevirebilecekler ne de kendilerine göz açtırılacaktır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Hayır! Ansızın gelecek; onları şaşkına çevirecektir. Artık, ne onu geri çevirmeye güçleri yeter ne de onlara göz açtırılır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ama hayır, o (an) birdenbire gelecek ve onları şaşkına çevirecektir; artık ne onu geri çevirebilecekler, ne de kendilerine zaman tanınacaktır!

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Doğrusu şu ki, o onlara ansızın gelecek de onları şaşkınlıktan donduracak. Artık ne onu geri çevirmeye güçleri yetecek ne de yüzlerine bakılacak.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Hayır, onlara apansız gelecek de, böylece onları şaşkına çevirecek; artık ne onu geri çevirmeye güçleri yetecek ve ne onlara süre tanınacak.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Doğrusu o azap onlara ansızın gelecek de kendilerini dondurakalacaktır; artık ne geri çevrilmesine göçleri yetecek, ne de kendilerine mühlet verilecektir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Yoo, (o Son Saat) apansız gelip çatacak ve onları şaşkına çevirecek; öyle ki, ne onu geri çevirmeye güçleri yeter, ne de kendilerine soluk alacak zaman verilir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Şüphesiz o (tehdit edildikleri azap) onlara ansızın gelecek de kendilerini şaşkınlıktan dondurup bırakacak. Artık ne onu geri çevirmeye güçleri yetecek, ne de kendilerine göz açtırılacak.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Doğrusu o onları bağdeten gelecek de kendilerini dondura kalacak, artık ne reddini güçleri yetecek ne de kendilerine mühlet verilecek

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Doğrusu o, onlara ansızın gelecek, onları şaşırtacak, ne onu reddedebilecekler, ne de kendilerine süre verilecek.

 • Gültekin Onan

  Hayır, onlara apansız gelecek de, böylece onları şaşkına çevirecek; artık ne onu geri çevirmeye güçleri yetecek ve ne onlara süre tanınacak.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Belki (bu), onlara ansızın gelecek de kendilerini şaşırtacakdır. Artık onu redde muktedir olamayacaklar (ı gibi), onlara mühlet de verilmeyecekdir.

 • İbni Kesir

  Doğrusu o aniden gelecek ve onları şaşırtacaktır. Artık onu geri çevirmeye güçleri yetmeyecektir. Ve onlara mühlet de verilmeyecektir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  (Azap) onlara aniden gelecek ve onları dehşete düşürecektir. Onu geri çevirmeye asla güçleri yetmeyecek ve onlara mühlet de verilmeyecektir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Onların beklentilerinin hilafına, o ateş öyle apansız gelecek ki, kendileri birden donakalacaklar. Artık ne onu geri çevirecek güçleri olacak, ne de kendilerine süre verilecek!

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Bilakis (vadolunanı yaşatacak vefat {bedenin hayatiyetini yitirmesiyle meydana gelen kopuş}) onlara ansızın gelir de, kendilerini şaşkına çevirir! Artık onu ne geri çevirmeye güçleri yeter ve ne de kendilerine mühlet verilir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Nitekim, onlara ansızın gelecek ve onları şaşkına çevirecektir. Ne onu geri çevirmeye güçleri yeter, ne de kendilerine süre verilir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Aslında, onlara ansızın gelecek ve onları şaşkına çevirecek. Artık onu geri çevirmeye güçleri yetmeyecek ve onlara süre de verilmeyecek.

 • Progressive Muslims

  No, it will come to them suddenly. And they will not be able to turn it away, nor will they be delayed.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  But it will come upon them unexpectedly, and render them speechless, and they will be unable to repel it, nor will they be granted respite.

 • Aisha Bewley

  No, it will come upon them suddenly, confounding them, taking them completely by surprise, and they will not be able to ward it off. They will be granted no reprieve.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Indeed, it will come to them suddenly, and they will be utterly stunned. They can neither avoid it, nor can they receive any respite.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  No,it will come to them suddenly. And they will not be able to turn it away, nor will they be delayed.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  No, it will come to them suddenly. They will not be able to turn it away, nor will they be delayed.