اتي
Seç:  
Elif-Te-Ye : Gelmek, getirmek, gelip geçmek, rastlamak, yapmak, vaat etmek, ulaşmak, takip etmek, ortaya koymak, gösteri, artış, üretim, ödeme, erişmek, vuku bulmak, sollamak, yanaşmak, gitmek, vurmak, karşılaşmak, katılmak, ilişikli ya da meşgul olmak, suç işlemek, üstlenmek.

Türkçe’ye girmiş türevler : âti
Ayetler
Bakara / 2:23:9 فَأْتُوا fe'tu haydi getirin
fiil
2. şahıs, eril, çoğul
emir kipi
Bakara / 2:25:25 وَأُتُوا ve utu verilmiştir
fiil
edilgen
3. şahıs, eril, çoğul
geçmiş zaman
Bakara / 2:38:6 يَأْتِيَنَّكُمْ ye'tiyennekum size geldiği
fiil
3. şahıs, eril, tekil
şimdiki/geniş zaman
Bakara / 2:85:16 يَأْتُوكُمْ ye'tukum size geldiklerinde
fiil
3. şahıs, eril, çoğul
şimdiki/geniş zaman
Bakara / 2:106:7 نَأْتِ ne'ti getiririz
fiil
1. şahıs, çoğul
şimdiki/geniş zaman
Bakara / 2:109:25 يَأْتِيَ ye'tiye getirinceye
fiil
3. şahıs, eril, tekil
şimdiki/geniş zaman
Bakara / 2:118:9 تَأْتِينَا te'tina bize gelmeli
fiil
3. şahıs, dişil, tekil
şimdiki/geniş zaman
Bakara / 2:145:2 أَتَيْتَ eteyte sen getirsen
fiil
2. şahıs, eril, tekil
geçmiş zaman
Bakara / 2:148:10 يَأْتِ ye'ti getirir
fiil
3. şahıs, eril, tekil
şimdiki/geniş zaman
Bakara / 2:189:12 تَأْتُوا te'tu girmek
fiil
2. şahıs, eril, çoğul
şimdiki/geniş zaman
Bakara / 2:189:20 وَأْتُوا ve'tu ve girin
fiil
2. şahıs, eril, çoğul
emir kipi
Bakara / 2:210:5 يَأْتِيَهُمُ ye'tiyehumu gelmesini
fiil
3. şahıs, eril, tekil
şimdiki/geniş zaman
Bakara / 2:43:3 وَاتُوا ve atu ve verin
fiil
if'al kalıbı
2. şahıs, eril, çoğul
emir kipi
Bakara / 2:214:7 يَأْتِكُمْ ye'tikum başınıza gelmeden
fiil
3. şahıs, eril, tekil
şimdiki/geniş zaman
Bakara / 2:53:2 اتَيْنَا ateyna vermiştik
fiil
if'al kalıbı
1. şahıs, çoğul
geçmiş zaman
Bakara / 2:222:17 فَأْتُوهُنَّ fe'tuhunne onlara varın
fiil
2. şahıs, eril, çoğul
emir kipi
Bakara / 2:63:9 اتَيْنَاكُمْ ateynakum size verdiğimiz
fiil
if'al kalıbı
1. şahıs, çoğul
geçmiş zaman
Bakara / 2:223:4 فَأْتُوا fe'tu varın
fiil
2. şahıs, eril, çoğul
emir kipi
Bakara / 2:83:21 وَاتُوا ve atu ve verin
fiil
if'al kalıbı
2. şahıs, eril, çoğul
emir kipi
Bakara / 2:248:8 يَأْتِيَكُمُ ye'tiyekumu size gelmesidir
fiil
3. şahıs, eril, tekil
şimdiki/geniş zaman