Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Ve Nuh'u da hani o daha önce bize çağrıda bulunmuştu. Biz de çağrısına karşılık verdik. Onu ve ehlini büyük bir felaketten kurtardık.

وَنُوحاً اِذْ نَادٰى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَاَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظ۪يمِۚ
Ve nuhan iz nada min kablu festecebna lehu fe necceynahu ve ehlehu minel kerbil azim.
#kelimeanlamkök
1ve nuhenve Nuh'u da
2izhani
3nadabize yalvarmıştıندو
4min
5kablubunlardan önceقبل
6festecebnabiz de kabul etmiştikجوب
7lehuonun (du'asını)
8fe necceynahukendisini kurtarmıştıkنجو
9ve ehlehuve ailesiniاهل
10mine-dan
11l-kerbisıkıntı-كرب
12l-azimibüyükعظم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Nuh da, daha önce yalvarmıştı; onun da duasını kabul etmiştik. Kendisini ve ailesini büyük sıkıntıdan kurtardık.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Nuh'u da (an)! Daha önce bize dua etmişti. Biz de duasına cevap vermiş, böylece, onu ve ailesini (destekçilerini) büyük sıkıntıdan kurtarmıştık.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Daha önce Nuh da bizi çağırmıştı. Onu ve ailesini büyük sıkıntıdan kurtararak duasına cevap verdik.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Ve Nuh'u da hani o daha önce bize çağrıda bulunmuştu. Biz de çağrısına karşılık verdik. Onu ve ehlini büyük bir felaketten kurtardık.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Daha önce Nuh da yalvarıp yakarınca isteğini olumlu karşılamış, hem onu hem de ailesini o büyük sıkıntıdan kurtarmıştık.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Ve Nuh, daha önce, Bize seslenmişti. Bunun üzerine, Ona yanıt verdik; Onu ve ailesini, büyük bir üzüntüden kurtardık.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Onlardan çok daha önce Nuh da Bize yalvarmış, bunun üzerine Biz de onun duasını kabul etmiş, onu ve onun yakınlarını büyük bir beladan kurtarmıştık.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Nuh'a gelince, o da daha önce bize yakarmıştı. Yakarışına cevap verdik de onu ve ailesini, o büyük sıkıntıdan kurtardık.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Nuh da; daha önce çağrıda bulunduğu zaman, biz onun çağrısına cevap verdik, onu ve ailesini büyük bir üzüntüden kurtardık.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Nuh'u da. Zira daha önce dua etmişti. Biz de onun duasını kabul ettik; kendisini ve ailesini büyük bir sıkıntıdan kurtardık.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve Nuh(u da hatırla); hani, o (İbrahim ve Lut'tan) çok önce (Bize) yakarmıştı ve Biz de o'nun (bu yakarışına) cevap vermiş, o'nu ve o'nunla beraber olanları büyük bir felaketten kurtarmıştık;

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  (Ey Muhammed!) Nuh'u da hatırla. Hani o daha önce dua etmişti de biz onun duasını kabul ederek, kendisini ve ailesini o büyük sıkıntıdan (tufandan) kurtarmıştık.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Nuhu da, zira mukaddema nida etmişti, biz de duasını kabul ettik de kendisini ve ehlini büyük bir sıkıntıdan kurtardık

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Nuh'u da (an), o da bunlardan önce bize yalvarmıştı. Biz de onun du'asını kabul edip kendisini ve ailesini büyük sıkıntıdan kurtarmıştık.

 • Gültekin Onan

  Nuh da; daha önce çağrıda bulunduğu zaman, biz onun çağrısına cevap verdik, onu ve ehlini (ailesini) büyük bir üzüntüden kurtardık.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Nuuhu da (hatırla). Çünkü o, daha evvel düa etmişdi de biz onu kabul eylemişdik. Nihayet kendisini de, ehlini de o büyük sıkıntıdan kurtardık.

 • İbni Kesir

  Nuh'u da. Hani daha önceleri Bize niyaz etmişti. Onun duasını kabul edip kendisini ve ailesini büyük sıkıntıdan kurtardık.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Nuh'u da.. Hani o, daha önce dua etmişti de, biz de ona karşılık vermiştik. Onu ve ailesini büyük sıkıntıdan kurtarmıştık.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Nuh'u da önderlerden kıldık. O İbrahim ve Lut'dan çok önce, Bize yakarmıştı. Biz de duasını kabul buyurup onu, yakınlarını, evlatlarını ve halkından iman edenleri büyük bir beladan kurtardık.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Nuh.. . Hani daha önce bize yönelmişti de, Ona icabet etmiş; (böylece) Onu ve ehlini o aziym sıkıntıdan kurtarmıştık.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Daha önce Nuh da bizi çağırmıştı. Onu ve ailesini büyük sıkıntıdan kurtararak duasına cevap verdik.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Ve Nuh'u da, hani o daha önce çağrıda bulunmuştu. Biz de çağrısına karşılık verdik. Onu ve ehlini büyük bir felaketten kurtardık.

 • Progressive Muslims

  And Noah when he called out before that, thus We responded to him, and We saved him and his family from the great distress.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And Noah: when he called before, then We responded to him and delivered him and his household from the great distress.

 • Aisha Bewley

  And Nuh, when he called out before and We responded to him and rescued him and his family from the terrible plight.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  And, before that, Noah called and we responded to him. We saved him and his family from the great disaster.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  AndNoah when he called out before that, thus We responded to him, and We saved him and his family from the great distress.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  And Noah when he called out before that, thus We responded to him, and We saved him and his family from the great distress.