Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Ona; sizi, sizin şiddetinizden koruyacak elbise yapma sanatını öğrettik. Öyleyse şükredenler misiniz?

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْۚ فَهَلْ اَنْتُمْ شَاكِرُونَ
Ve allemnahu san'ate lebusin lekum li tuhsınekum min be'sikum, fe hel entum şakirun.
#kelimeanlamkök
1ve allemnahuve ona öğretmiştikعلم
2san'ateyapmayıصنع
3lebusinzırhلبس
4lekumsizin için
5lituhsinekumsizi korumak içinحصن
6min-nden
7be'sikumsavaşın şiddeti-باس
8fehel(o halde) misiniz?
9entumsiz
10şakiruneşükredenlerdenشكر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Davud'a, sizi her türlü korkuya karşı koruması için zırh yapmayı öğrettik. Bütün bunlar için şükrediyor musunuz?

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Ona, savaştan (düşmandan) sizi koruması için zırh yapmayı öğretmiştik. (Artık) şükredecek misiniz?

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Ve sizi savaşlarınızda korusun diye ona zırh yapmayı öğrettik. Artık şükreder misiniz?

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Ona; sizi, sizin şiddetinizden koruyacak elbise yapma sanatını öğrettik. Öyleyse şükredenler misiniz?

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Sizi darbelere karşı korusun diye zırhlı elbise yapma sanatını da Davud'a öğretmiştik. Artık görevlerinizi yerine getirirsiniz, değil mi?

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Ve güçlü çarpışlardan sizi koruması amacıyla, zırh yapma sanatını, sizin için Ona öğrettik. Artık, şükrediyor musunuz?

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ve Biz ona, sizi korku ve zilletten kahredecek her belaya karşı koruyacak (manevi) savunma araçları geliştirmeyi öğrettik: Hal böyleyken siz (gereği gibi) şükrediyor musunuz?

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Ona, sizi sizin şiddetinizden koruyacak olan zırh yapma sanatını öğrettik. Peki siz şükrediyor musunuz?

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Ve sizin için ona, zorlu savaşınızda sizi korusun diye, '(madeni) giyim sanatını' öğrettik. Buna rağmen siz şükredenler misiniz?

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Bir de ona sizin için, sizi savaşınızın şiddetinden korusun diye giyecek sanatını öğretmiştik; şimdi siz şükrünü yerine getiriyor musunuz?

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve sizin için o'na, sizi her türlü korkuya karşı (Allah'a karşı sorumluluk bilinci giysisiyle) zırhlandıracak (üstün) bir korunma sanatı öğrettik; peki, (bütün bunlar için) şükrediyor musunuz?

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Bir de Davud'a, sizin için, zırh yapma sanatını öğrettik ki, savaşlarınızda sizi korusun. Şimdi siz şükrediyor musunuz?

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Bir de ona sizin için sizi harbinizin şiddetinden korusun diye giyecek san'atı ta'lim etmiştik, şimdi siz şükrüne eda ediyor musunuz?

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ona, sizi, savaşın şiddetinden korumak için zırh yapmayı öğretmiştik. Ama siz şükrediyor musunuz ki?

 • Gültekin Onan

  Ve sizin için ona, zorlu savaşınızda sizi korusun diye, '(madeni) giyim sanatını' öğrettik. Buna rağmen siz şükredenler misiniz?

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Biz ona sizin için, sizin muhaarebenizin şiddetinden korumak için giyecek (zırh) san'atını öğretdik. Şimdi siz (bundan dolayı) şükredenler misiniz?

 • İbni Kesir

  Biz, ona; sizi savaşta korumak için zırh yapma sanatını öğrettik. Artık şükreder misiniz?

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  O'na sizi savaşta koruması için zırh yapma sanatını öğrettik. Peki siz, şükrediyor musunuz?

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Bir de sizi savaşınızın şiddetinden koruması için ona, zırh yapma sanatını öğrettik. Peki bütün bunlar için şükrediyor musunuz?

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Ona (Davud'a), sizin için, savaş sıkıntılarınızdan sizi korusun diye, zırh yapma sanatını talim ettik.. . İmdi siz şükrediyor musunuz?

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Ve sizi savaşlarınızda korusun diye ona zırh yapmayı öğrettik. Artık şükreder misiniz?

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Ona; sizi, sizin şiddetinizden koruyacak elbise yapma sanatını öğrettik. Öyleyse şükredenler misiniz?

 • Progressive Muslims

  And We taught him the making of armour for you to protect you from your enemy. Are you then thankful

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And We taught him the making of garments for you, to protect you from your might; are you then grateful?

 • Aisha Bewley

  We taught him the art of making garments for you to protect you against each others’ violence, But do you show any thanks?

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  And we taught him the skill of making shields to protect you in war. Are you then thankful?

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  AndWe taught him the making of armor for you to protect you from your enemy. Are you then thankful?

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  We taught him the making of armor for you to protect you from your enemy. Are you then thankful?