Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Bu iki karşıt taraf, Rabb'leri hakkında mücadele eden, birbirlerine iki düşmandır. Bunlardan Kafirler için ateşten biçilmiş elbiseler vardır. Onların başlarının üstünden kaynar sular dökülecek!

هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا ف۪ي رَبِّهِمْۘ فَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍۜ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُ۫سِهِمُ الْحَم۪يمُۚ
Hazani hasmanihtesamu fi rabbihim fellezine keferu kuttıat lehum siyabun min nar, yusabbu min fevkı ruusihumul hamim.
#kelimeanlamkök
1hazaniişte şunlar
2hismaniiki hasım tarafخصم
3htesamuçekişenخصم
4fihakkında
5rabbihimRableriربب
6fellezinekimselere
7keferuinkar eden(lere)كفر
8kuttiatbiçildiقطع
9lehumonlara
10siyabungiysiثوب
11min-ten
12narinateş-نور
13yusabbudökülüyorصبب
14min-nden
15fevkiüstü-فوق
16ru'usihimubaşlarınınراس
17l-hamimukaynar suحمم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Şu iki grup, Rabbleri hakkında çekişen iki hasımdır. İnkar edenler için ateşten bir elbise biçilmiştir. Onların başlarının üstünden kaynar su dökülecektir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Şu iki grup, Rableri hakkında çekişen iki hasımdır: kâfir olanlar için ateşten bir elbise biçilmiştir. Başlarının üzerinden kaynar su dökülecektir!

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  İşte şunlar, Efendi'leri hakkında tartışan iki karşıt gruptur. İnkarcı olanlar için ateşten elbiseler biçilir ve başlarından aşağı kaynar su dökülür.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Bu iki karşıt taraf, Rabb'leri hakkında mücadele eden, birbirlerine iki düşmandır. Bunlardan Kafirler için ateşten biçilmiş elbiseler vardır. Onların başlarının üstünden kaynar sular dökülecek!

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  İşte Rableri konusunda çekişen iki düşman kesim; kafir (ayetleri görmezlikten gelen) kesim için ateşten elbiseler biçilecek ve başlarından aşağı kaynar sular dökülecektir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Birbirine karşıt şu iki taraf, Efendileri hakkında tartışıyorlar. Nankörlük edenler için ateşten giysiler biçilmiştir. Başlarının üstünden de kaynar su dökülür.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Birbirlerine karşıt konumlarda bulunan bu iki gurup, Rableri konusunda hep çatışa gelmişlerdir. Onlardan inkarda direnenlere, ateşten elbiseler biçilecek; başlarının üzerinden yakıp kavuran bir (gam) boca edilecek:

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  İşte şu iki hasım, Rableri hakkında çekişip durmuşlardır. Sonuçta küfre sapanlar için ateşten giysiler biçilmiştir. Başlarının üstünden de kaynar su dökülmektedir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  İşte bunlar çekişen iki gruptur, Rableri konusunda çekiştiler. İşte o inkar edenler, onlar için ateşten elbiseler biçilmiştir; başları üstünden de kaynar su dökülür.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Şu ikisi Rableri hakkında tartışmaya girmiş iki hasımdır. Bu yüzden küfredenler için ateşten çamaşırlar biçilmiştir. Başlarının üstünden kaynar su dökülür.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Birbirine karşıt bu iki taraf Rableri hakkında (her zaman) birbiriyle çatışma, tartışma içinde olmuşlardır: (Onlardan) hakkı inkara kalkışanlar için (öte dünyada) ateşten giysiler biçilecek ve başlarının üstünden yakıcı umutsuzluk boca edilecektir;

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  İşte iki hasım taraf ki, Rableri hakkında tartışmaya girmişlerdir. Bunlardan inkar edenler için ateşten giysiler biçilmiştir. Başlarının üstünden de kaynar su dökülür.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Şu ikisi rabları hakkında muhakemeye duruşmuş iki hasımdırlar, binaenaleyh o küfredenler, için ateşten çamaşırlar biçilmiştir, başlarının üstünden kaynar su dökülür

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İşte şunlar, Rableri hakkında çekişen iki hasım taraf: Nankörler için ateşten giysi biçildi, başlarının üstünden de kaynar su dökülüyor!

 • Gültekin Onan

  İşte bunlar çekişen iki gruptur, rableri konusunda çekiştiler. İşte o küfredenler, onlar için ateşten elbiseler biçilmiştir; başları üstünden de kaynar su dökülür.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Bu iki (sınıf, ya'ni iman edenlerle etmeyenler) Rableri (nin dini) hakkında birbiriyle da'valaşan hasım iki (zümre) dir. İşte o küfredenler (yok mu?) onlar için ateşden elbiseler biçilmişdir. Başkalarının üzerine de kaynar su dökülecekdir onların.

 • İbni Kesir

  Bunlar iki düşmandır ki, Rabbları hakkında çekişmişlerdir. Küfredenler için, ateşten elbiseler kesilmiştir. Başları üstünden de kaynar su dökülecektir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  İşte bunlar Rab'leri hakkında tartışan iki hasımdır. İşte inkar edenler için ateşten elbiseler biçilmiştir. Başlarının üzerinden kaynar su dökülecektir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  (19-21) Şu iki hasım takım, Rab'leri hakkında çekişip durmaktalar. Dini inkar edenlere ateşten elbiseler biçilmiştir. Başlarının üstünden kaynar sular dökülür. Öyle ki onunla içlerinde olan her şey, bütün organları, hatta derileri bile eritilir. Bir de bunlara demirden topuzlar vardır.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Şu iki hasım, Rableri hakkında davalaştılar.. . Hakikat bilgisini inkar edenlere gelince, onlar için ateşten elbiseler kesilip biçilmiştir. . . Kafalarına kaynar su dökülür.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  İşte şunlar, Rab'leri hakkında tartışan iki karşıt grubtur. İnkarcı olanlar için ateşten elbiseler biçilir ve başlarından aşağı kaynar su dökülür.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Bu iki karşıt taraf, Rabb'leri hakkında mücadele eden, birbirlerine iki düşmandır. Bunlardan gerçeği yalanlayan nankörler için ateşten biçilmiş elbiseler vardır. Onların başlarının üstünden kaynar sular dökülecek.

 • Progressive Muslims

  Here are two opponents who have disputed regarding their Lord; as for those who rejected, outer garments made from fire are cut out for them, and boiling water is poured from above their heads.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  These are two disputants who have disputed about their Lord. Then those who ignore warning: garments of fire have been cut for them; poured over their heads will be scalding water;

 • Aisha Bewley

  Here are two rival groups who disputed concerning their Lord. Those who are kafir will have garments of fire cut out for them, and boiling water poured over their heads,

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Here are two parties feuding with regard to their Lord. As for those who disbelieve, they will have clothes of fire tailored for them. Hellish liquid will be poured on top of their heads.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Here are two opponents who have disputed regarding their Lord; as for those who rejected, outer garments made from fire are cut out for them, and boiling water is poured from above their heads.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Here are two opponents who have disputed regarding their Lord; as for those who rejected, outer garments made from fire are cut out for them, and boiling water is poured from above their heads.