Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Ve Medyen sahipleri de. Musa da yalanlandı. Fakat Kafirlere süre tanıdım. Sonra da onları yakaladım. Benim inkarım nasılmış gördüler.

وَاَصْحَابُ مَدْيَنَۚ وَكُذِّبَ مُوسٰى فَاَمْلَيْتُ لِلْكَافِر۪ينَ ثُمَّ اَخَذْتُهُمْۚ فَكَيْفَ كَانَ نَك۪يرِ
Ve ashabu medyen, ve kuzzibe musa fe emleytu lil kafirine summe ehaztuhum, fe keyfe kane nekir.
#kelimeanlamkök
1ve eshabuve halkıصحب
2medyeneMedyen
3ve kuzzibeve yalanlanmıştıكذب
4musaMusa
5feemleytuben de bir süre vermiştimملو
6lilkafirinekafirlereكفر
7summesonra
8ehaztuhumonları yakalamıştımاخذ
9fe keyfenasılكيف
10kaneolduكون
11nekiribenim inkarımنكر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Medyen halkı da yalanlamıştı. Musa da yalanlanmıştı. Ben o kafirlere süre tanıdım. Sonra onları yakalayıverdim. Bir görseydinbenim cezalandırmam nasıl olmuştu!

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (Şuayb'ın kavmi) Medyen halkı da (peygamberlerini yalanlamışlardı). Musa da yalanlanmıştı. İşte ben o kâfirlere süre tanımış; sonra onları (azapla) yakalamıştım. Benim cezalandırmam (bak) nasıl olmuştu!

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Medyen yerlileri de... Musa dahi yalanlandı. Ben o kafirlere süre tanıdım ve sonra onları hesaba çektim; beni tanımamak da nasılmış!.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Ve Medyen sahipleri de. Musa da yalanlandı. Fakat Kafirlere süre tanıdım. Sonra da onları yakaladım. Benim inkarım nasılmış gördüler.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Medyen'liler de öyleydi. Musa da senin gibi yalancı sayılmıştı. Ayetleri görmezlikten gelen o kişilere önce süre tanıdım sonra da yakalarına yapıştım. Benim hoşlanmamamın sonu nasıl oldu (gördüler)!

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Medyen yoldaşları da öyle. Musa da yalanlanmıştı. Bunun üzerine, nankörlük edenlere süre verdim. Sonra, onları yakaladım. Bana nankörlük etmenin sonu nasıl oldu?

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Medyen ahalisi de (öyle yapmış) ve Musa da yalanlanmıştı. Hepsinde de kafirlere süre tanıdım, ama sonunda onları enseledim: haydi, Beni inkar nasıl olurmuş görsünler bakalım!

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Medyen halkı da. Musa da yalanlanmıştı da ben, inkarcılara biraz süre vermiş sonra hepsini yakalamıştım. Nasılmış benim azabım!

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Medyen halkı da (peygamberlerini yalanlamıştı). Musa da yalanlanmıştı. Böylelikle Ben, o inkar edenlere bir süre tanıdım, sonra onları yakalayıverdim. Nasılmış benim (her şeyi alt üst edip kökten değiştiren) inkılabım (veya inkarım).

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Medyen halkı da. Musa da yalanlandı. Ben de o kafirlere bir süre verdim, sonradan kendilerini tuttum alıverdim. O vakit cezalandırışım nasıl oldu (bir görseydin).

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Medyen halkının (yaptığı gibi); ayrıca, Musa da (Firavun ve yandaşlarınca) yalanlanmıştı. (Her seferinde) hakkı inkar edenlere belirli bir süre için fırsat verdim, ama günü gelince onları kıskıvrak yakaladım ki böylece, Benim onları hiçe saymam nasıl olurmuş, görsünler!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  (43-44) İbrahim'in kavmi ile Lut'un kavmi ve Medyen halkı da (yalanlamışlardı). Musa da yalanlandı ve nihayet o inkarcılara mühlet verdim, sonra da onları yakalayıverdim. Beni inkar etmek nasılmış, (gördüler).

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Eshab-i Medyen de. Musa da tekzib olundu, ben de o kafirlere bir mühlet verdim, sonra da kendilerini tuttum alıverdim, nasıl oldu o vakıt benim inkarım?

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Medyen halkı da (yalanlamıştı); Musa da yalanlanmıştı. Ben de kafirlere bir süre vermiş, sonra onları yakalamıştım. (Bak), benim (onları) inkarım (görülmemiş biçimde cezalandırmam) nasıl oldu!

 • Gültekin Onan

  Medyen halkı da (peygamberlerini yalanlamıştı). Musa da yalanlanmıştı. Böylelikle ben, o kafirlere bir süre tanıdım sonra onları yakalayıverdim. Nasılmış benim inkarım?

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (42-43-44) Eğer (kafirler) seni tekzib ediyorlarsa onlardan evvel Nuuh kavmi, Aad, Semuud (kavmleri), İbrahim kavmi, Lut kavmi ve Medyen Yaranı da (peygamberlerini) tekzib etmişlerdir. Muusa dahi tekzib edilmiştir. Nihayet ben o kafirlere (ukuubet hususunda) bir mühlet verdim de sonra onları yakaladım. (Bak) benim inkarım (inkılabım) nasıl imiş!

 • İbni Kesir

  Medyen halkı da. Musa da yalanlanmıştır. Ama Ben; kafirlere mühlet verdim, sonra da onları yakaladım. Benim inkarım nasılmış?

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Medyen halkı da. Musa da yalanlanmıştı. Kafirlere süre tanıdım; sonra da onları yakaladım. Beni inkar nasılmış?

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  (42-44) Eğer onlar seni yalancı sayıyorlarsa sen bil ki onlardan önce Nuh, Ad ve Semud halkı da, İbrahim'in halkı da, Lut'un halkı da, Medyen ahalisi de resulleri yalanlamışlardı. Musa da yalancı sayılmıştı. Ben de şöyle yaptım: Her seferinde inkarcılara mühlet verdim. Sonra da tuttuğum gibi işlerini bitirdim. Onların inkarına mukabil nasıl olurmuş Benim inkarım, cümle alem görüp bildi!

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Ashab-ı Medyen de (yalanlamıştı).. . Musa da yalanlandı. . . Ben de o hakikat bilgisini inkar edenlere mühlet verdim, sonra onları yakaladım. . . Beni inkar etmenin sonucunu yaşatmam nasıl oldu!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Medyen yerlileri de... Musa dahi yalanlandı. Ben o kafirlere süre tanıdım ve sonra onları hesaba çektim; beni tanımamak da nasılmış!..

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Ve Medyen halkı da. Musa da yalanlandı. Fakat gerçeği yalanlayan nankörlere süre tanıdım. Sonra da onları yakaladım. Benim inkarım nasılmış gördüler.

 • Progressive Muslims

  And the dwellers of Median; and Moses was denied. So I granted respite to the rejecters then I took them, how then was My punishment

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And the people of Madyan. And Moses was denied. So I granted the false claimers of guidance respite; then I seized them — then how was My rejection!

 • Aisha Bewley

  and the companions of Madyan; and Musa was denied as well. I allowed time to the kafirun but then I seized them. How terrible was My denial!

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  And the dwellers of Midyan. Moses was also rejected. I led all those people on, then I called them to account; how (devastating) was My requital!

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Andthe dwellers of Midyan; and Moses was denied. So I granted respite to the rejecters then I took them, how then was My punishment?

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  The dwellers of Midian; and Moses was denied. So I granted respite to the ingrates then I took them, how then was My punishment?