Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Böylece zulüm yapmalarından dolayı nice kentleri yok ettik. Çatıları çökmüş, duvarları yıkılmış; sahipsiz kalmış kuyular ve görkemli saraylar vardır.

فَكَاَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّـلَةٍ وَقَصْرٍ مَش۪يدٍ
Fe ke eyyin min karyetin ehleknaha ve hiye zalimetun fe hiye haviyetun ala uruşiha ve bi'rin muattalatin ve kasrın meşid.
#kelimeanlamkök
1fe keeyyinniceleri vardır
2min-den
3karyetinkentler-قري
4ehleknahahelak ettiğimizهلك
5vehiyeo
6zalimetunzulmederkenظلم
7fehiyeve o
8haviyetunçökmüştürخوي
9alaüstüne
10uruşihatavanlarıعرش
11ve bi'rinve kuyuبار
12muattaletinkullanılmaz olmuşturعطل
13ve kasrinve saraylarقصر
14meşidinsağlamشيد
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Nice zulme dalmış ülke halkını yok ettik. Artık duvarları çatıları üzerine çökmüş, kuyuları kullanılmaz olmuş, yüce sarayları terkedilmiştir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (Nitekim), nice şehirler vardı ki o şehir(lerin halkı) haksızlık etmekteyken biz onları helak etmiştik. (O şehirlerde) duvarlar, (çökmüş) tavanların üzerine yıkılmıştır.Kullanılmaz hâle gelmiş bir kuyu ve (ıssız kalmış) heybetli bir köşk vardır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Nice kentlerin halkını, işledikleri haksızlıklardan ötürü helak ettik. Onlardan arta kalanlar, çökmüş çatılar, terkedilmiş kuyular ve ıssız saraylardı...

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Böylece zulüm yapmalarından dolayı nice kentleri yok ettik. Çatıları çökmüş, duvarları yıkılmış; sahipsiz kalmış kuyular ve görkemli saraylar vardır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Biz nice kenti yanlış yaparlarken etkisiz hale getirmişizdir. Onlara, devrilmiş direkleri üzerine çökmüş, bir kör kuyu ve sağlam bir köşk kalmıştır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Haksızlık yaptıkları için yıkıma uğrattığımız nice kentler; duvarları ve çatıları çökmüş ve kuyuları artık kurumuş nice görkemli saraylar vardır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  İşte bu yüzden çığırdan çıkmış nice kentleri helak ettik. Nihayet hepsi de tepe taklak gitti, şimdi yerlerinde yeller esiyor. (Geriye) terkedilmiş kuyular (kaldı); o heybetli saraylar(dan şimdi eser yok).

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Zalim olduğu için helak ettiğimiz nice kent/medeniyet var ki, duvarları, tavanları üzerine çökmüş halde. Nice kullanılmaz halde bırakılmış su kuyusu, nice görkemli/süslü/bakımlı köşk var.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  (Halkı) Zulmediyorken yıkıma uğrattığımız nice ülkeler vardır ki, şimdi onların altları üstlerine gelmiş ıpıssız durmakta, kullanılamaz durumdaki kuyuları (terkedilmiş bulunmakta), yüksek sarayları (çın çın ötmektedir).

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Evet nice memleketler vardır ki, Biz onları zulum yaparlarken helak ettik; şimdi damlarının üzerine çökmüş, ıp ıssız yıkıntı halindedir; ve nice kullanılmaz hale gelmiş kuyular ve (bomboş kalmış) muhteşem köşkler vardır.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve zulüm ve haksızlıkta onmaz düzeylere vardıkları için nice şehirleri yok ettik, öyle ki, şimdi hepsinin yerinde yeller esiyor; çatıları çökmüş, kuyuları kurumuş, (bir zamanlar göğe doğru) yükselen sarayları (şimdi yerle bir olmuş)!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Halkı zulmetmekteyken helak ettiğimiz, böylece duvarları, çökmüş çatılarının üzerine yıkılmış nice memleketler, nice kullanılmaz kuyular, nice muhteşem saraylar vardır!

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Evet, nice memleketler vardı ki biz onları zulm etmektelerken helak ettik de şimdi onlar damlarının üzerine çökmüş ıp ıssız, hem nice muattal kuyu ve müşeyyed köşk

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  (Halkı) zulmederken helak ettiğimiz nice kent vardır ki duvarları (yıkılan) tavanlarının üstüne çökmüştür. Nice kullanılmaz olmuş kuyu ve nice (ıssız kalmış) sağlam köşk vardır!

 • Gültekin Onan

  (Halkı) Zulmediyorken yıkıma uğrattığımız nice ülkeler vardır ki, şimdi onların altları üstlerine gelmiş ıpıssız durmakta, kullanılamaz durumdaki kuyuları (terkedilmiş bulunmakta), yüksek sarayları (çın çın ötmektedir).

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (Evet) nice memleket (ler vardı) ki (halkı) zulümde devam edib dururlarken biz onları (mahv-ü) helak etdik. Şimdi dıvarlar tavanlarının üstüne çökmüş (ıpıssız kalmış) dır (o yerler). Ve (biz nice) kuyu (lar) ı muattal, (nice) yüksek saray (ları bomboş bırakdık).

 • İbni Kesir

  Nice kasabaları zulüm ederken helak ettik. Şimdi onların altları üstlerine gelmiş ıpıssız durmaktadır, kuyuları körelmiş, sarayları yıkılmıştır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Nice ülkeleri zalimlik ederken helak ettik. Şimdi, onlar tepetakla edilmiş, su kuyuları terkedilmiş ve sağlam sarayları bomboş kalmıştır.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Halkı zulümde artık onmaz derecede ileri gitmiş nice şehirleri yok ettik! Öyle ki şimdi hepsinin yerinde yeller esiyor: Üstü altına gelmiş binalar, körelmiş kuyular, kurumuş çeşmeler, yerle bir olmuş muhteşem saraylar...

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Nice zalim şehir vardı ki, haksızlıkta aşırı gitmeleri sonucu onları helak ettik.. . Artık çatıları, duvarları üstüne çökmüş. . . Geride kullanılmaz kuyular ve yıkılmış saraylar kalmış.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Nice kentlerin halkını, işledikleri haksızlıklardan ötürü helak ettik. Onlardan arta kalanlar, çökmüş çatılar, terkedilmiş kuyular ve ıssız saraylardı...

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Böylece zulüm yapmalarından dolayı nice kentleri yok ettik. Çatıları çökmüş, duvarları yıkılmış; sahipsiz kalmış kuyular ve saraylar vardır.

 • Progressive Muslims

  So how many a town have We destroyed while it was doing wrong, so that it is lying in ruins with its wells abandoned, and empty palaces.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And how many a city did We destroy when it was doing wrong and is desolate! — and a deserted well! and a lofty castle!

 • Aisha Bewley

  How many wrongdoing cities We destroyed, and now all their roofs and walls are fallen in; how many abandoned wells and stuccoed palaces!

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Many a community we have annihilated because of their wickedness. They ended up in ruins, stilled wells, and great empty mansions.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  So how many a town have We destroyed while it was doing wrong, so that it is lying in ruins with its wells abandoned, and empty palaces.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  So how many a town have We destroyed while it was doing wrong, so that it is laying in ruins with its wells abandoned, and empty palaces.