Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Allah yolunda hicret edip de sonra öldürülmüş ve ölmüş olanları, Allah kesinlikle iyi bir rızıkla rızıklandıracaktır. Kuşkusuz Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır.

وَالَّذ۪ينَ هَاجَرُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ ثُمَّ قُتِلُٓوا اَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقاً حَسَناًۜ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِق۪ينَ
Vellezine haceru fi sebilillahi summe kutilu ev matu le yerzukannehumullahu rızkan hasena, ve innallahe le huve hayrur razikin.
#kelimeanlamkök
1vellezineve kimseler
2haceruhicret eden(ler)هجر
3fi
4sebiliyolundaسبل
5llahiAllah
6summesonra
7kutiluöldürülenlerقتل
8evveya
9matuölenlerموت
10leyerzukannehumuonları rızıklandıracaktırرزق
11llahuAllah
12rizkanbir rızıklaرزق
13hasenenen güzelحسن
14ve inneve doğrusu
15llaheAllah
16lehuveelbette o
17hayruen hayırlısıdırخير
18r-razikinerızık verenlerinرزق
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Allah yolunda hicret edip sonra öldürülen veya ölenleregelince, Allah onları pek güzel rızklarla rızıklandıracaktır. Şüphesiz ki Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Allah yolunda hicret edip sonra öldürülen veya ölenleri şüphesiz ki Allah güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Şüphesiz ki Allah -evet O- rızık verenlerin en hayırlısıdır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH yolunda göç ettikten sonra ölenler veya öldürülenler, ALLAH tarafından güzel bir rızık ile besleneceklerdir. Kuşkusuz ALLAH rızık verenlerin en iyisidir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Allah yolunda hicret edip de sonra öldürülmüş ve ölmüş olanları, Allah kesinlikle iyi bir rızıkla rızıklandıracaktır. Kuşkusuz Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Allah yolunda hicret edenleri, sonra öldürülen veya ölenleri Allah, elbette güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Allah, rızık verenlerin elbette en hayırlısıdır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Allah'ın yolunda göç ettikten sonra öldürülen veya ölenlere gelince; Allah, güzel bir geçimle, onları kesinlikle onurlandıracaktır. Kuşkusuz, Allah, geçimlik verenlerin en iyisidir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Bir de, Allah davası uğruna yurdunu yuvasını terk ettikten sonra öldürülen ya da ölen kimseler var; Allah onlara mutlaka tarifsiz güzellikte bir rızık bahşedecektir: zira Allah, evet, elbet O'dur rızık bahşedenlerin en hayırlısı.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Allah yolunda hicret edip sonra da öldürülen yahut ölenleri, Allah güzel bir rızıkla mutlaka rızıklandıracaktır. Alah, rızık verenlerin elbette ki en hayırlısıdır.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Allah yolunda hicret edip öldürülen veya ölenlere gelince muhakkak Allah, onları güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Şüphesiz Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Allah yolunda hicret edip de sonra öldürülmüş veya ölmüş olanlara gelince elbette Allah onları kesinlikle güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Çünkü Allah elbette rızık verenlerin en hayırlısıdır.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Öte yandan, zulüm diyarını terk eden (ve) Allah yolunda (kavgaya girişip) ölen ya da öldürülen kimselere gelince: muhakkak ki, Allah onları (öte dünyada) güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır; çünkü, rızık verenlerin en iyisi, şüphesiz Allah'tır;

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Allah yolunda hicret edip de sonra öldürülmüş veya ölmüş olanlara gelince, Allah onlara muhakkak güzel bir rızık verecektir. Şüphe yok ki Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allah yolunda hicret edip de sonra katl edilmiş veya ölmüş olanlar ise elbette Allah, onları muhakkak güzel bir rızk ile merzuk edecektir, ve çünkü Allah, elbette rızk verenlerin en hayırlısı odur

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allah yolunda göç edip sonra öldürülen veya ölenlere gelince, Allah onları en güzel bir rızıkla besleyecektir. Doğrusu Allah, rızık verenlerin en iyisidir.

 • Gültekin Onan

  Tanrı yolunda hicret edip öldürülen veya ölenlere gelince muhakkak Tanrı, onları güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Şüphesiz Tanrı, rızık verenlerin en hayırlısıdır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Allah yolunda hicret edib de sonra öldürülmüş veya ölmüş olanlar (a gelince:) Allah onları muhakkak güzel bir rızık ile rızıklandıracakdır. Çünkü rızık verenlerin en hayırlısı muhakkak ki Allahdır, bizzat kendisidir.

 • İbni Kesir

  Onlar ki; Allah yolunda hicret edip de sonra ölür veya öldürülürler; Allah onlara elbette güzel bir rızık verecektir. Şüphesiz ki Allah; rızık verenlerin en hayırlısıdır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Allah yolunda hicret edenler, sonra öldürülenler veya ölenler ise, Allah onları elbette güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Çünkü Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Allah yolunda hicret edenleri, sonra da bu uğurda öldürülenleri veya ölenleri ise Allah pek güzel bir tarzda nimetlerine mazhar edecektir. Allah elbette nimet verenlerin en iyisidir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Allah yolunda hicret edip, sonra da öldürülmüş yahut ölmüş olanlara gelince; Allah onları güzel yaşam gıdalarıyla besler! Evet, Allah elbette "HU"dur! En hayırlı yaşam gıdasıyla besleyendir!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH yolunda göç ettikten sonra ölenler veya öldürülenler, ALLAH tarafından güzel bir rızık ile besleneceklerdir. Kuşkusuz ALLAH rızık verenlerin en iyisidir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Allah yolunda hicret edip de sonra öldürülmüş ve ölmüş olanları, Allah kesinlikle iyi bir rızıkla rızıklandıracaktır. Kuşkusuz Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır.

 • Progressive Muslims

  And those who emigrated in the cause of God, then they were killed or died, God will provide them with a good provision, and God is the best of providers.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And those who emigrated in the cause of God, then were killed or died: God will provide for them a goodly provision; and God, He is the best of providers.

 • Aisha Bewley

  Those who make hijra in the Way of Allah and then are killed or die, Allah will provide for them handsomely. Truly Allah is the best Provider.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Those who emigrate for the sake of GOD, then get killed, or die, GOD will surely shower them with good provisions. GOD is certainly the best Provider.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Andthose who emigrated in the cause of God, then they were killed or died, God will provide them with a good provision, and God is the best of providers.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Those who emigrated in the cause of God, then they were killed or died, God will provide them with a good provision, and God is the best of providers.