Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Bu böyledir! Allah, geceyi gündüze, gündüzü de geceye döndürür. Allah, Her Şeyi Duyan'dır, Her Şeyi Gören'dir.

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ يُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَاَنَّ اللّٰهَ سَم۪يعٌ بَص۪يرٌ
Zalike bi ennallahe yulicul leyle fin nehari ve yulicun nehare fil leyli ve ennallahe semiun basir.
#kelimeanlamkök
1zalikeişte böyle
2bienneşüphesiz
3llaheAllah
4yulicusokarولج
5l-leylegeceyiليل
6fiiçine
7n-neharigündüzünنهر
8ve yulicuve sokarولج
9n-neharagündüzüنهر
10fiiçine
11l-leyligeceninليل
12ve enneve doğrusu
13llaheAllah
14semiunişitendirسمع
15besirungörendirبصر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Bu, kolaydır. Zira Allah geceyi gündüze, gündüzü de geceye katar. Allah her şeyi duyar ve görür.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Zira Allah geceyi gündüzün içine koyuyor, gündüzü de gecenin içine koyuyor.* Şüphesiz ki Allah duyandır, görendir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Bu gerçekleşecektir. Çünkü ALLAH geceyi gündüze sokar, gündüzü geceye sokar ve ALLAH İşitendir, Bilendir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Bu böyledir! Allah, geceyi gündüze, gündüzü de geceye döndürür. Allah, Her Şeyi Duyan'dır, Her Şeyi Gören'dir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  İşte böyle; Allah geceyi gündüzün içine geçirir, gündüzü de gecenin içine geçirir. Allah dinler ve görür.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Bu böyledir. Aslında, Allah, geceyi, gündüzün içine sokar; gündüzü de gecenin içine sokar. Ve kuşkusuz, Allah, Duyandır; Görendir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Bunun (yasası) budur; zira baksanıza Allah gündüzü kısaltıp geceyi uzatıyor, geceyi kısaltıp gündüzü uzatıyor! Ne var ki Allah, her (yardım çağrısını) işitir ve (haksızlığa uğrayan) herkesi görür.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  İşte böyle. Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Allah Semi'dir, Basir'dir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  İşte böyle; çünkü Allah, geceyi gündüze bağlayıp katar ve gündüzü geceye bağlayıp katar. Şüphesiz Allah, işitendir, görendir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Çünkü Allah, geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Ve Allah herşeyi işiten ve herşeyi görendir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Bu böyledir, çünkü Allah (öylesine sınırsız kudret Sahibidir ki,) gündüzü kısaltarak geceyi uzatan, geceyi kısaltarak gündüzü uzatan O'dur; çünkü Allah olup biten her şeyi görücü, işiticidir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Bu böyle. Çünkü Allah, geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Şüphesiz ki Allah hakkıyla işiten, hakkıyla görendir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Çünkü Allah, geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar ve Allah, semi'dir, basirdir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İşte böyle. (Allah), geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü gecenin içine sokar. Doğrusu Allah, işiten ve görendir.

 • Gültekin Onan

  İşte böyle; çünkü Tanrı geceyi gündüze bağlayıp katar ve gündüzü geceye bağlayıp katar. Şüphesiz Tanrı, işitendir, görendir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Bu, böyledir. Çünkü Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Hakıykat, Allah (her şey'i) kemaliyle işidendir, hakkıyle görendir.

 • İbni Kesir

  İşte böyle. Allah; geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. Muhakkak ki Allah; Semi'dir, Basir'dir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  İşte böyle, çünkü Allah, geceyi gündüze bağlar, gündüzü de geceye bağlar. Şüphesiz Allah, işitendir, görendir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Bu böyle... Çünkü Allah öyle sınırsız kudret sahibidir ki gah gündüzü kısaltarak geceyi uzatır, gah geceyi kısaltarak gündüzü uzatır ve çünkü Allah semidir, basirdir (her şeyi hakkıyla işitip görmektedir).

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  İşte böyle.. . Zira Allah, geceyi gündüze dönüştürür, gündüzü de geceye (olaylar birbirinin zıddına dönerek devran döner)! Muhakkak ki Allah Semi'dir, Basıyr'dir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Bu gerçekleşecektir. Çünkü ALLAH geceyi gündüze sokar, gündüzü geceye sokar ve ALLAH İşitendir, Bilendir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Bu böyledir! Allah, geceyi gündüze, gündüzü de geceye döndürür. Allah, Her Şeyi Duyan'dır, Her Şeyi Gören'dir.

 • Progressive Muslims

  That is because God merges the night in the day, and He merges the day in the night. And God is Hearer, Seer.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  For it is that God makes the night enter into the day, and makes the day enter into the night; and that God is hearing and seeing!

 • Aisha Bewley

  That is because Allah merges night into day and merges day into night and because Allah is All-Hearing, All-Seeing.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  It is a fact that GOD merges the night into the day, and merges the day into the night, and that GOD is Hearer, Seer.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  That is because God merges the night into the day, and He merges the day into the night. And God is Hearer, Seer.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  That is because God merges the night into the day, and He merges the day into the night. God is Hearer, Seer.