Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

İşte böyledir! Allah Hakk'ın ta kendisidir. O'ndan başka yöneldikleriniz ise Batıl'dır. Allah, Çok Yüce'dir, Çok Büyük'tür.

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِه۪ هُوَ الْبَاطِلُ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَب۪يرُ
Zalike bi ennallahe huvel hakku ve enne ma yed'une min dunihi huvel batılu ve ennallahe huvel aliyyul kebir.
#kelimeanlamkök
1zalikeişte böyle
2bienneçünkü
3llaheAllah
4huveo
5l-hakkuHak'tırحقق
6ve enneve gerçekten
7maşeyler
8yed'uneyalvardıklarıدعو
9min
10dunihiO'ndan başkaدون
11huveo
12l-batilubatıldırبطل
13ve enneve gerçek şu ki
14llaheAllah
15huveO
16l-aliyyuçok yücedirعلو
17l-kebiruçok büyüktürكبر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Bu, böyledir. Çünkü gerçek tanrı Allah'tır. O'ndan başka taptıkları ise batıldır. Şüphesiz en yüce ve en büyük olan Allah'tır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Çünkü Allah gerçeğin ta kendisidir; O'nun peşi sıra yalvardıkları ise batılın ta kendisidir. Şüphesiz ki Allah -evet yalnız O- yücedir, büyüktür.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Bu gerçekleşecektir. Çünkü ALLAH Gerçektir, O'nun dışında yalvardıkları ise asılsızdır ve ALLAH Yücedir, Büyüktür.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  İşte böyledir! Allah Hakk'ın ta kendisidir. O'ndan başka yöneldikleriniz ise Batıl'dır. Allah, Çok Yüce'dir, Çok Büyük'tür.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Bu Allah'ın gerçeğin kendisi olmasından dolayı böyledir. O'nunla aralarına koyup yardıma çağırdıkları ise gerçek dışıdır. Allah yücedir, büyüktür.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Bu böyledir. Kuşkusuz, Allah, Gerçektir. Ve kuşkusuz, O'ndan başka bir de ayrıca yakarışlarda bulundukları şeyler gerçek değildir. Ve kuşkusuz, Allah, Yücedir; Uludur.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Bunun böyle olması (doğaldır); zira mutlak hakikat Allah'ın ta kendisidir; ve onların O'nun dışında yalvarıp yakardıklarıysa batılın ta kendisidir: ve şüphe yok ki Allah, yüceler yücesi, büyükler büyüğüdür.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Evet böyledir! Çünkü Allah Hakk'ın ta kendisidir. O'nun berisinden yalvarıp çağırdıkları ise batılın ta kendisidir. Hiç kuşkusuz, Allah Aliyy'dir, Kebir'dir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  İşte böyle; çünkü Allah, hakkın ta kendisidir. O'nun dışında, onların taptıkları ise, şüphesiz batılın ta kendisidir. Gerçekten Allah, yücedir, büyüktür.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Çünkü Allah, ancak hakkın ta kendisidir. Müşriklerin O'ndan başka taptıkları ise hep batıldır. Ve tek yüksek yüce ve tek büyük ancak Allah'tır.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Bu böyledir, çünkü nihai gerçek, şüphesiz, Allah'tır; apaçık sahte ve düzmece olan ise, onların O'ndan başka yalvarıp yakardıkları varlıklardır; ve çünkü Allah ulular ulusu, yüceler yücesidir!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Bu böyle. Çünkü Allah, hakkın ta kendisidir. O'nu bırakıp da taptıkları ise batılın ta kendisidir. Şüphesiz ki Allah yücedir, büyüktür.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Çünkü Allahdır ancak zati hak, onların ondan başka da'vet ettikleri ise hep batıldır, ve Allahdır ancak yegane yüksek, yegane büyük

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İşte böyle. Çünkü Allah, Hak'tır, O'ndan başka yalvardıkları ise batıldır (aslı olmayan yalan şeylerdir). İşte çok yüce, çok büyük olan, Allah'tır.

 • Gültekin Onan

  İşte böyle; çünkü Tanrı, hakkın ta kendisidir. O'nun dışında, onların taptıkları ise, şüphesiz batılın ta kendisidir. Gerçekten Tanrı, yücedir, büyüktür.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Bu, böyledir. Zira Allah Hakkın ta kendisidir. Onların kendisini bırakıb da tapdıkları (putlar) da hakıykaten baatılın ta kendisidir. Şübhesiz ki Allah, O, (her şeyden) yücedir, çok büyükdür.

 • İbni Kesir

  İşte böyle. Çünkü Allah; hakkın ta kendisidir. O'nu bırakıp da taptıkları şeyler de doğrudan doğruya batıldır. Muhakkak ki Allah; Aliyy'dir, Kebir'dir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  İşte bu, Allah'ın hakkın kendisi olması, O'nu bırakıp da başkalarına dua etmenin batıl olması sebebiyledir. Allah, yücedir, büyüktür.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Bu böyle... Çünkü Allah hakkın, gerçeğin ta kendisidir. Müşriklerin O'ndan başka yalvardıkları tanrılar ise batılın ta kendisidir ve tam anlamıyla yüce ve büyük olan da ancak Allah'tır.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  İşte böyle.. . Zira Allah; "HU"dur! Hak'tır (hakiki varlık)! O'nun dununda olan yöneldikleri ise, aslı olmayan (bilinçteki yanlış verinin var sandırdığı) şeylerdir! Muhakkak ki Allah, Aliy'dir, Kebiyr'dir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Bu gerçekleşecektir. Çünkü ALLAH Gerçektir, O'nun dışında yalvardıkları ise asılsızdır ve ALLAH Yücedir, Büyüktür.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  İşte böyledir! Allah Hakk'ın ta kendisidir. O'ndan başka yöneldikleriniz ise Batıl'dır. Allah, Çok Yüce'dir, Çok Büyük'tür.

 • Progressive Muslims

  That is because God is the truth, and what they call on besides Him is falsehood. And God is the High, the Great.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  For it is that God, He is the Truth; and that that to which they call besides Him, it is vanity; and that God, He is the Exalted, the Great!

 • Aisha Bewley

  That is because Allah is the Real and what you call on apart from Him is false. Allah is the All-High, the Most Great.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  It is a fact that GOD is the Truth, while the setting up of any idols beside Him constitutes a falsehood, and that GOD is the Most High, the Supreme.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  That is because God is the truth, and what they call on besides Him is falsehood. And God is the Most High, the Great.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  That is because God is the truth, and what they call on besides Him is falsehood. God is the High, the Great.