Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Dedi ki: "Bu mu benden mükerrem kıldığın varlık? Eğer bana Kıyamet Günü'ne kadar müsaade edersen, pek azı hariç, onun soyunu kesinlikle buyruğum altına alacağım."

قَالَ اَرَاَيْتَكَ هٰذَا الَّذ۪ي كَرَّمْتَ عَلَيَّۘ لَئِنْ اَخَّرْتَنِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَاَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُٓ اِلَّا قَل۪يلاً
Kale e raeyteke hazellezi kerremte aley, le in ahharteni ila yevmil kıyameti le ahtenikenne zurriyyetehu illa kalila.
#kelimeanlamkök
1kaledediقول
2eraeytekegördün mü?راي
3hazaşu
4llezi
5kerramteüstün yaptığınıكرم
6aleyyebenden
7leinandolsun eğer
8ehhartenibeni ertelersenاخر
9ilakadar
10yevmigününeيوم
11l-kiyametikıyametقوم
12leehtenikennehakimiyetime alacağımحنك
13zurriyyetehuonun zürriyetiniذرر
14illahariç
15kalilenpek azıقلل
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  "Şu, benden üstün kıldığını gördün mü? Andolsun eğer beni kıyamet gününe kadar ertelersen, onun zürriyetini, pek azı hariç, kökünden koparıp sürükleyeceğim" dedi.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (İblis) "Bana üstün kıldığın şu (insan)a bakar mısın? Beni kıyamet gününe kadar ertelersen, azı dışında onun neslini kendime bağlayacağım." demişti.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  "Benden üstün kıldığın şu kişiyi görüyor musun? Beni diriliş gününe kadar geciktirirsen, onun soyunu, pek azı hariç sahiplenip perişan edeceğim." dedi.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Dedi ki: "Bu mu benden mükerrem kıldığın varlık? Eğer bana Kıyamet Günü'ne kadar müsaade edersen, pek azı hariç, onun soyunu kesinlikle buyruğum altına alacağım."

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Sonra ekledi: "Kendine baktın mı! Bana tercih ettiğin bu mu? Beni (mezardan) kalkış gününe kadar yaşatırsan birazı dışında onun bütün soyunu kendime bağlarım" dedi.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  "Benden üstün tuttuğun bu mu?" dedi; "Yeniden Yaratılış Günü'ne dek beni ertelersen, Onun soyunu, çok azı dışında kendime bağlayacağım!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  (İtirazına) şunu da ekledi: "Bula bula şuncağızı mı buldun bana üstün tutacak? Eğer bana Kıyamet Günü'ne kadar izin verecek olursan, çok azı dışında onun soyunun ağzına gem vurup, tümünün ipini elime geçireceğim!"

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Yine dedi: "Şu benden üstün kıldığına bir baksana! Yemin olsun, eğer beni kıyamet gününe kadar ertelersen, onun soyunu, pek azı hariç, hükmüm altına alacağım."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Demişti ki: "Şu bana karşı yücelttiğine bir bak; andolsun, eğer bana kıyamet gününe kadar süre tanırsan, onun soyunu -pek az dışında- kuşkusuz kendime bağlı kılacağım."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Dedi ki: "Şu benim üzerime üstün kıldığın kişiye baksana!" Yemin ederim ki eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan, ben onun zürriyetini pek azı hariç kesinlikle kumandam altına alacağım."

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  ve "Benden üstün tuttuğun (şu aptal) şeye bak! Eğer bana Kıyamet Günü'ne kadar zaman verirsen, çok azı dışında, onun soyundan gelenleri mutlaka peşime takacağım" diye ekledi.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Yine demişti ki: "Benden üstün tuttuğun kişi bu mu, söyler misin? Andolsun eğer beni kıyamete kadar ertelersen, onun soyunu, pek azı hariç, (azdırarak) kontrolüm altına alacağım."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Baksan a dedi: şu benim üzerime tekrim ettiğine, kasem ederim ki eğer beni Kıyamet gününe kadar te'hır edersen ben onun zürriyyetini pek azı müstesna olmak üzere mutlak kumandam altına alırım

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  "Şu benden üstün yaptığını gördün mü (nesi var onun ki onu benden üstün kıldın)? Andolsun, eğer beni kıyamet gününe kadar ertelersen, onun zürriyetini, pek azı hariç kökünden koparıp sürükleyeceğim!" dedi.

 • Gültekin Onan

  Demişti ki: "Şu bana karşı yücelttiğine bir bak; andolsun, eğer bana kıyamet gününe kadar süre tanırsan, onun soyunu -pek azı dışında- kuşkusuz kendime bağlı kılacağım."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (Yine) dedi ki: "Benden şerefli kıldığın bu (adam da) kim oluyormuş, bana haber ver! Eğer beni kıyamet gününe kadar gecikdirirsen, andolsun ki, onun zürriyetini, birazı müstesna olmak üzere, behemehal kendime bendederim".

 • İbni Kesir

  Benden üstün kıldığını görüyor musun? Eğer beni kıyamet gününe kadar tehir edersen; pek azı müstesna, onun soyunu emrim altına alırım, demişti.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Benden üstün kıldığın adam bu mu? Eğer, bana kıyamet gününe kadar süre verirsen, çok azı dışında onun soyunu emir ve kumandam altına alacağım! dedi.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  (61-62) Bir zaman meleklere: "Ademe secde edin!" dedik, onlar da hemen secdeye kapandılar, yalnız İblis secde etmeyip: "Çamurdan yarattığın kimseye secde mi ederim!" "Benden üstün kıldığın adam bu mu? Eğer kıyamet gününe kadar bana bir mühlet versen, gör bak nasıl da onun soyunu pek azı dışında kumandam altına alacağım!" dedi.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  "Benden şerefli kıldığın şu kimseye bak! Andolsun ki, eğer bana kıyamet sürecine kadar zaman verirsen onun neslini, pek azı hariç, mutlaka boyunduruğum altına alacağım" dedi (İblis).

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  'Benden üstün kıldığın şu kişiyi görüyor musun? Beni diriliş gününe kadar geciktirirsen, onun soyunu, pek azı hariç sahiplenip perişan edeceğim.,' dedi

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Dedi ki: "Bu mu benden mükerrem kıldığın varlık? Eğer bana Kıyamet Günü'ne kadar müsaade edersen, pek azı hariç, onun soyunu kesinlikle buyruğum altına alacağım.

 • Progressive Muslims

  He said: "Shall I show You this one whom You have preferred over me, that if You respite me until the Day of Resurrection, I will seize his progeny, except for a few. "

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  He said: “Hast Thou seen this whom Thou hast honoured above me? If Thou grant me respite until the Day of Resurrection, I will master his progeny save a few.”

 • Aisha Bewley

  He said, ‘Do You see this creature You have honoured over me? If You reprieve me till the Day of Rising, I will be the master of his descendants except for a very few. ’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  He said, "Since You have honored him over me, if You respite me till the Day of Resurrection, I will possess all his descendants, except a few."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  He said: "Shall I show You this one whom You have preferred over me, that if You respite me until the Day of Resurrection, I will seize his progeny, except for a few."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  He said, "Shall I show You this one whom You have preferred over me, that if You respite me until the day of Resurrection, I will destroy his progeny, except for a few."