Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Onlar, fitneyle neredeyse seni, sana vahyettiğimizden ayırarak, ondan başkasını Bize karşı uyduran bir iftiracı konumuna düşüreceklerdi. O zaman seni halil edinirlerdi.

وَاِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّـذ۪ٓي اَوْحَيْنَٓا اِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُۗ وَاِذاً لَاتَّخَذُوكَ خَل۪يلاً
Ve in kadu le yeftinuneke anillezi evhayna ileyke li tefteriye aleyna gayreh ve izen lettehazuke halila.
#kelimeanlamkök
1ve inve eğer
2kaduaz daha onlarكود
3leyeftinunekeseni kandıracaklardıفتن
4ani
5llezi
6evhaynavahyettiğimizdenوحي
7ileykesana
8litefteriyeiftira atman içinفري
9aleynaüstümüze
10gayrahuondan başkasınıغير
11ve izenişte o zaman
12lattehazukeseni edinirlerdiاخذ
13halilendostخلل
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Bize karşı başka bir şey uydurman için, az kalsın sana vahyettiğimiz şeyden seni saptıracaklardı. O zaman seni dost edineceklerdi.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (Müşrikler), sana vahyettiğimizden (Kur'an'dan) başka bir şeyi bize iftira etmen için neredeyse seni fitneye düşüreceklerdi. İşte o takdirde seni candan dost kabul edeceklerdi.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Başka bir şeyi uydurup bize yakıştırman için nerdeyse seni sana vahiy ettiğimizden ayırıp saptıracaklardı. İşte o zaman seni dost edineceklerdi.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Onlar, fitneyle neredeyse seni, sana vahyettiğimizden ayırarak, ondan başkasını Bize karşı uyduran bir iftiracı konumuna düşüreceklerdi. O zaman seni halil edinirlerdi.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Başka bir şey uydurup üzerimize atasın diye sana sıkıntı verip az kalsın sana vahyettiğimiz şeyden ayıracaklardı. O zaman seni dost(veli) edinirlerdi.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Oysa onlar, sana bildirdiğimizden başkasını uydurup, Bize yakıştırman için, neredeyse seni ayartacaklardı. İşte o zaman, seni dost kabul edeceklerdi.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  İşte o (tipler) eğer ellerinden gelse, sana vahyettiğimizin dışında Bizim adımıza birtakım şeyler tedarik edesin diye, seni dahi baştan çıkararak tuzağa düşürmeye kalkışırlar; seni de ancak bunu başarabildikleri zaman dost edinirler.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Az kalsın seni, sana vahyettiğimizden uzaklaştırarak ondan gayrısını bize isnat edesin diye fitneye düşüreceklerdi. İşte o takdirde seni dost edinirlerdi.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Onlar neredeyse, sana vahyettiğimizden başkasını bize karşı düzüp uydurman için seni fitneye düşüreceklerdi; o zaman seni dost edineceklerdi.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Az kalsın seni bile, sana vahyettiğimizden başkasını bize karşı iftira edesin diye fitneye düşüreceklerdi ve o takdirde seni dost edineceklerdi.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  O (Yolunu şaşırmış) kimseler, Bizim adımıza, vahyettiğimizden başka bir şey ortaya atasın diye seni ayartarak, seni vahyettiğimiz (gerçeklerden) uzaklaştırmaya çalışmaktalar; öyle ki, bunu başarabilselerdi seni hemen kendilerine dost edinirlerdi!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Onlar, sana vahyettiğimizden başkasını bize karşı uydurman için az kalsın seni ondan şaşırtacaklardı. (Eğer böyle yapabilselerdi) işte o zaman seni dost edinirlerdi.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Az daha seni bile, sana vahyettiğimizden gayrısını bize karşı iftira edesin diye, fitneye düşüreceklerdi ve o takdirde seni halil ittihaz edeceklerdi

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Az daha onlar, baskı ile seni, sana vahyettiğimizden ayırarak ondan başkasını üstümüze atman için kandıracaklardı. İşte o zaman seni dost edinirlerdi.

 • Gültekin Onan

  Onlar neredeyse, sana vahyettiğimizden başkasını bize karşı düzüp uydurman içir seni fitneye düşüreceklerdi; o zaman seni dost edineceklerdi.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (Akıllarınca) onlar sana vahy etdiğimzden başkasını uydurub bize (atf ve) iftira edesin diye seni bile hemen hemen fitneye düşürecekler, o takdirde seni (candan) dost edineceklerdi.

 • İbni Kesir

  Onlar; sana vahyettiğimizden ayırıp başka bir şeyi Bize karşı uydurman için, seni fitneye düşürmeye çalışırlar. O zaman, seni dost edineceklerdi.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  -Sana vahyettiğimizden başka bir şeyi bizim hakkımızda uydurarak neredeyse seni fitneye düşüreceklerdi. İşte o zaman seni dost edineceklerdi.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Az kalsın, seni bile sana vahyettiğimizden başka bir şeyi uydurup, Bize mal etmen için akılları sıra kandıracak ve ancak o takdirde seni dost edineceklerdi.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Neredeyse seni bile, sana vahyettiğimizin gayrını bizim aleyhimize uydurasın diye, fitneye düşüreceklerdi! (Başarsalardı) işte o takdirde seni dost edinirlerdi!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Başka bir şeyi uydurup bize yakıştırman için nerdeyse seni sana vahyettiğimizden ayırıp saptıracaklardı. İşte o zaman seni dost edineceklerdi.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Onlar, fitneyle neredeyse seni, sana vahyettiğimizden ayırarak, ondan başkasını Bize karşı uyduran bir iftiracı konumuna düşüreceklerdi. O zaman seni halil edinirlerdi.

 • Progressive Muslims

  And they nearly diverted you from what We inspired to you so that you would fabricate something different against Us, and then they would have taken you as a friend!

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And they had almost seduced thee away from that We revealed to thee, that thou invent about Us other than it — and then would they have taken thee as a friend.

 • Aisha Bewley

  They were very near to enticing you away from some of what We have revealed to you, hoping that you would invent something against Us. Then they would have taken you as their intimate.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  They almost diverted you from the revelations we have given you. They wanted you to fabricate something else, in order to consider you a friend.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And they nearly diverted you from what We inspired to you so that you would fabricate something different against Us, and then they would have taken you as a friend!

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  They nearly diverted you from what We inspired to you so that you would fabricate something different against Us, and then they would have taken you as a friend!