Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Ki onlar, bizim zikrimize karşı gözleri kapalı ve işitmeye tahammülü olmayanlardır.

اَلَّذ۪ينَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ ف۪ي غِطَٓاءٍ عَنْ ذِكْر۪ي وَكَانُوا لَا يَسْتَط۪يعُونَ سَمْعاً۟
Ellezine kanet a'yunuhum fi gıtain an zikri ve kanu la yestetiune sem'a.
#kelimeanlamkök
1ellezineonlar ki
2kanetidiكون
3ea'yunuhumgözleriعين
4fiiçinde
5gita'inperdeغطو
6ankarşı
7zikribeni anmayaذكر
8ve kanuve idilerكون
9la
10yestetiunetahammül edemezطوع
11sem'an(Kur'an'ı) dinlemeğeسمع
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  -Dünyada iken gözleri beni hatırlatan her şeye karşı perdeli, kulak vermeye de dayanamayan kafirleri, o gün cehennemle yüz yüze getireceğiz.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (100, 101) Gözleri beni anmaya kapalı olmuş ve (gerçeği) duymaya da dayanamayan kâfirleri o gün cehennemle yüz yüze getireceğiz.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onlar ki mesajıma karşı gözleri perdeliydi, dinleyemezlerdi de...

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Ki onlar, bizim zikrimize karşı gözleri kapalı ve işitmeye tahammülü olmayanlardır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Onların gözleri, benim zikrimden uzaklaştıran bir perdenin içindeydi. Onu dinlemeye de katlanamıyorlardı.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Benim Öğretim karşısında gözleri perdeliydi; dinlemeye de katlanamıyorlardı.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Onlar öyle kimselerdi ki; beni hatırlatan (her şeye) karşı gözlerine bir perde çekilmişti, üstelik onlar işitmeye de yanaşmıyorlardı.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Onlar, gözleri benim zikrim/Kur'anım karşısında perde içinde olan insanlardı. Dinlemeye dayanamıyorlardı.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Ki onlar, Beni zikretme (konusun)da gözleri bir perde içindeydi. (Kur'an'ı) dinlemeye katlanamazlardı.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Onlar ki, gözleri, Beni hatırlatan ayetlerin karşısında bir örtü içindeydi, işitmeye de tahammül edemiyorlardı.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  O inkarcılar ki, (gerçeğin sesini) işitmeye katlanamadıklarından ötürü gözlerine Beni hatırlatıcı şeylere karşı perde çekilmişti.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  (100-101) O gün cehennemi; gözleri Zikr'ime (Kur'an'a) karşı perdeli olan ve onu dinleme zahmetine dahi katlanamayan kafirlerin karşısına (bütün dehşetiyle) dikeriz!

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Onlar ki beni ıhtar eden ayetlerimden gözleri bir gıta içinde idi, işitmeğe de tehammül edemiyorlardı

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Onlar ki beni anmağa karşı gözleri perde içinde idi ve (Kur'an'ı) dinlemeğe tahammül edemezlerdi.

 • Gültekin Onan

  Ki onlar, beni zikretme (konusun)da gözleri bir perde içindeydi. (Kuran'ı) dinlemeye katlanamazlardı.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (100-101) Beni anmak (hakıykatı görmek) hususunda gözleri perdeli olan, (Kur'anı) dinlemiye tahammül edemeyen kafirlere o gün cehennemi öyle bir göstereceğiz ki!

 • İbni Kesir

  Onların gözleri Bizim öğüdümüze karşı kapalıdır ve öfkelerinden onu dinlemeye tahammül edemezler.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Onların gözleri öğütlerime/uyarılarıma karşı örtülü ve kulakları da duymuyordu.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  (100-101) Gözleri Benim kitabım karşısında perdeli olup, Kur'an'ı dinlemeye tahammül edemeyen kafirlere, o gün cehennemi gösteririz, cehennemle karşı karşıya koyarız onları.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Onların, Benim zikrim (hatırlanmam) konusunda, basiretleri perdeliydi! Dinleyip algılamaya da kapasiteleri yetmiyordu!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onlar ki mesajıma karşı gözleri perdeliydi, dinleyemezlerdi de...

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Ki onlar, bizim zikrimize karşı gözleri kapalı ve işitmeye tahammülü olmayanlardır.

 • Progressive Muslims

  Those whose eyes were closed from My remembrance, and they were unable to hear.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Those whose eyes were under a veil from My remembrance and were not able to hear.

 • Aisha Bewley

  those whose eyes were blind to My remembrance and whose ears were unable to hear.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  They are the ones whose eyes were too veiled to see My message. Nor could they hear.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Those whose eyes were covered against My remembrance, and they were unable to hear.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Those whose eyes were closed from My remembrance, and they were unable to hear.