Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

"Veya onun suyu yerin dibine çekilir de artık onu çıkarmaya asla gücün yetmez."

اَوْ يُصْبِحَ مَٓاؤُ۬هَا غَوْراً فَلَنْ تَسْتَط۪يعَ لَهُ طَلَباً
Ev yusbiha mauha gavren fe len testetia lehu taleba.
#kelimeanlamkök
1evyahut
2yusbihaçekilirصبح
3mauhasuyuموه
4gavrandibeغور
5felenbir daha
6testetiagücün yetmezطوع
7lehuonu
8talebenaramayaطلب
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  -"Umulur ki Rabbim bana senin bahçenden daha iyisini verir ve seninkinin üzerine de gökten hesap görecek bir yıldırım gönderir de, orası kaygan, kuru bir yer olur. Yahut suyu çekilir de, artık, onu bir daha elde edemezsin" dedi.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Veya (bahçenin) suyu dibe çekilir de onu istemeye (elde etmeye) asla güç yetiremezsin."

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  "Yahut suyu dibe çöker de bir daha su bulamazsın."

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  "Veya onun suyu yerin dibine çekilir de artık onu çıkarmaya asla gücün yetmez."

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Ya da suyu çekilir de bir daha arasan da bulamazsın onu.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  "Veya bir daha asla arayıp bulamayacağın biçimde suyu çekilir!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  ya da bir daha asla ulaşıp elde edemeyeceğin bir biçimde onun suyunu çeker."

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Yahut suyu dibe çekilir de bir daha onu isteyemezsin bile."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  "Veya onun suyu dibe göçüverir de böylelikle onu arayıp bulmaya kesinlikle güç yetiremezsin."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Yahut suyu çekiliverir de bir daha onu aramakla bulamazsın."

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  yahut bir daha asla bulup çıkaramayacağın biçimde onun suyu çekilebilir!"

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  "Ya da suyu çekiliverir de (bırak bir daha bulmayı) artık onu arayamazsın bile."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Yahud suyu çekiliverir de bir daha onu aramakla bulamazsın

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  "Yahut suyu dibe çekilir de bir daha su arayamazsın."

 • Gültekin Onan

  "Veya onun suyu dibe göçüverir de böylelikle onu arayıp bulmaya kesinlikle güç yetiremezsin."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  "Yahud olabilir ki suyu (yerin) dib (in) e çekilir de bir daha onu ara (yıb bul) mıya güc yetiremezsin".

 • İbni Kesir

  Yahut suyu çekilir de bir daha bulamazsın.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Ya da suyu çekilir de bir daha bulamazsın.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  (40-41) Olur ki Rabbim senin bahçenden daha iyisini bana verir ve senin o bahçene gökten bir afet indirir de bağın kupkuru toprak kesilir; yahut bağının suyu çekilir de ondan artık büsbütün ümidini kesersin."

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  "Yahut (bağının) suyu dibe çekilir de, bir daha onu bulamazsın. "

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  'Yahut suyu dibe çöker de bir daha su bulamazsın.'

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Veya onun suyu yerin dibine çekilir de artık onu çıkarmaya asla gücün yetmez.

 • Progressive Muslims

  "Or that its water becomes deep under-ground, so you will not be able to seek it. "

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  “Or its water becomes sunken so that thou canst not find it.”

 • Aisha Bewley

  or morning finds its water drained into the earth so that you cannot get at it. ’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  "Or, its water may sink deeper, out of your reach."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  "Or that its water becomes deep under-ground, so you will not be capable of seeking it."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  "Or that its water becomes deep under-ground, so you will not be able to seek it."