Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Böylece ihmal ettiğim salih işleri yaparım. Hayır! Kuşkusuz onun söylediği kesinlikle boş bir sözden ibarettir. Onların tekrar diriltilecekleri güne kadar arkalarında bir berzah vardır.

لَعَلّ۪ٓي اَعْمَلُ صَالِحاً ف۪يمَا تَرَكْتُ كَلَّاۜ اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَٓائِلُهَاۜ وَمِنْ وَرَٓائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُونَ
Lealli a'melu salihan fima terektu kella, inneha kelimetun huve kailuha, ve min veraihim berzahun ila yevmi yub'asun.
#kelimeanlamkök
1lealliböylelikle
2ea'meluyapayımعمل
3salihenyararlı bir işصلح
4fimayerde (dünyada)
5teraktuterk ettiğimترك
6kellahayır
7innehaşüphesiz bu
8kelimetunbir sözdürكلم
9huveo
10kailuhaonun söylediğiقول
11ve minve
12veraihimönlerinde vardırوري
13berzehunbir berzah
14ilakadar
15yevmigüneيوم
16yub'asunediriltilecekleriبعث
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  "Ta ki boşa geçirdiğim dünyada iyi iş yapayım." Hayır! Onun söylediği bu söz, boş laftan ibarettir. Onların gerisinde ise, yeniden diriltilecekleri güne kadar süren bir engel vardır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  "Belki terk ettiğim (dünya)da iyi iş(ler) yaparım!" Hayır! Söylediği bu söz, (boş) laftan ibarettir. Onların arkasında diriltilecekleri güne kadar bir engel vardır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  "Ki terketmiş bulunduğum şeylerde erdemli işler yapayım." Hayır. Bu onun söylediği bir laftan ibarettir. Diriliş gününe kadar onların ardında bir engel vardır.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Böylece ihmal ettiğim salih işleri yaparım. Hayır! Kuşkusuz onun söylediği kesinlikle boş bir sözden ibarettir. Onların tekrar diriltilecekleri güne kadar arkalarında bir berzah vardır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Terk ettiğim dünyada belki iyi bir iş yaparım". "Hayır asla; o onun söyleyeceği sözdür. Önlerinde yeniden dirilecekleri güne kadar bir engel vardır."

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  "Arkada bıraktığım yerde, erdemli edimler yapabilmem için!" Asla! Onun söylediği, yalnızca bir sözdür. Zaten yeniden yaşama döndürülecekleri güne dek, önlerinde bir engel vardır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  belki ben, daha önce yapmadıklarımın yerine doğru dürüst işler yaparım!" Kesinlikle hayır! Çünkü onun dile getirdiği, sadece muhatabı etkilemek için sarf edilmiş bir laftır; nitekim böylelerini arkalarından, dirilecekleri güne kadar (aşamayacakları) bir engel kuşatmıştır!"

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Döndürün ki, o arkada bıraktığım yerde iyi bir iş yapayım." Hayır, bir kelime ki bu, o söyler onu. Ötelerinde, dirilecekleri güne kadar bir berzah vardır.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  "Ki, geride bıraktığım (dünya)da salih amellerde bulunayım." Asla, gerçekten bu, yalnızca bir sözdür, bunu da kendisi söylemektedir. Onların önlerinde, diriltilip kaldırılacakları güne kadar bir engel (berzah) vardır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Belki ben, o bıraktığımda (boşa geçirdiğim dünyada) iyi işler yaparım!" Hayır, hayır! Bu, onun söylediği boş bir sözdür. Ötelerinde ise yeniden diriltilecekleri güne kadar bir engel vardır.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  de (daha önce) gözardı ettiğim konularda dürüst ve erdemli işler göreyim!" Yoo, onun söylediği, şüphesiz, yalnızca (boş ve anlamsız) bir sözden ibarettir; çünkü (bir kere dünyayı terk etmiş bulunanların) ardında, yeniden diriltilecekleri Gün'e kadar (aşılması imkansız) bir (ölüm) engeli bulunmaktadır!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  (99-100) Nihayet onlardan birine ölüm gelince, "Rabbim! Beni dünyaya geri gönderiniz ki, terk ettiğim dünyada salih bir amel yapayım" der. Hayır! Bu, sadece onun söylediği (boş) bir sözden ibarettir. Onların arkasında, tekrar dirilecekleri güne kadar (devam edecek, dönmelerine engel) bir perde (berzah) vardır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Belki ben o baktığımda salih bir amel işlerim, hayır hayır! O bir kelimedir ki onu o söyler, ötelerinden ise bir berzah vardır, ta ba's olunacakları güne kadar

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  "Ki terk ettiğim dünyada yararlı bir iş yapayım." Hayır, bu onun söylediği bir sözdür. Önlerinde ta diriltilecekleri güne kadar bir berzah vardır.

 • Gültekin Onan

  "Ki, geride bıraktığım (dünya)da salih amellerde bulunayım." Asla, gerçekten bu, yalnızca bir sözdür, bunu da kendisi söylemektedir. Onların önlerinde diriltilip kaldırılacaklan güne kadar bir engel (berzah) vardır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Taki ben zaayi' etdiğim (ömrüm) mukaabilinde iyi amel (ve hareket) de bulunayım". Hayır, onun söylediği bu söz (hakıykatde) boş lafdan ibaretdir, önlerinde ise diriltilib kaldırılacakları güne kadar (kalmalarına mani) bir engel vardır.

 • İbni Kesir

  Belki yapmadan bıraktığımı tamamlar ve salih amel işlerim. Hayır, bu söylediği, sadece kendi lafıdır. Tekrar diriltilecekleri güne kadar arkalarında onları geriye dönmekten alıkoyan bir berzah vardır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Belki ben, terkettiğim doğru işleri yaparım. Asla, o sadece söyleyenin bir sözüdür. Onların arkalarında yeniden diriltilecekeri güne kadar bir engel vardır.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  (99-100) Ahireti inkar edenlerden birine ölüm gelip çatınca, işte o zaman: "Ya Rabbi!" der, "ne olur beni dünyaya geri gönderin, ta ki zayi ettiğim ömrümü telafi edip iyi işler yapayım. "Hayır, hayır! Bu onun söylediği manasız bir sözdür. Çünkü dünyadan ayrılanların önünde, artık, diriltilecekleri güne kadar bir berzah vardır.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  "Ta ki (önemsemeyip) uygulamadığım şeylerde (iman üzere yaşamda, kuvveden fiile çıkarmadıklarımda) sonsuz geleceğime yararlı çalışmalar yapayım!".. . Hayır (geri dönüş asla mümkün değil)! Öyle bir şey söyler ki geçerliliği yoktur (sistemde yeri yoktur)! Arkalarında yeniden ba's olunacakları sürece kadar, bir berzah (boyutsal farklılık) vardır (geri dönemezler; reenkarnasyon da {ikinci defa dünya yaşamı} mümkün değildir)!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  'Ki terketmiş bulunduğum şeylerde erdemli işler yapayım.' Hayır. Bu onun söylediği bir laftan ibarettir. Diriliş gününe kadar onların ardında bir engel vardır.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Böylece ihmal ettiğim salih işleri yaparım. Hayır! Kuşkusuz onun söylediği kesinlikle boş bir sözden ibarettir. Onların tekrar diriltilecekleri güne kadar arkalarında bir berzah vardır.

 • Progressive Muslims

  "So that I may do good in that which I have left behind. " No, it is but a word he is speaking. And there is a barrier to prevent them from going back until the Day they are all resurrected.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  “That I might work righteousness in what I left behind.” No, indeed! It is but a word that he says; and behind them is a barrier until the day they are raised.

 • Aisha Bewley

  so that perhaps I may act rightly regarding the things I failed to do!’ No indeed! It is just words he utters. Before them there is an interspace until the Day they are raised up.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  "I will then work righteousness in everything I left." Not true. This is a false claim that he makes. A barrier will separate his soul from this world until resurrection.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  "So that I may do good in that which I have left behind." No, it is but a word he is speaking. And there is a barrier to prevent them from going back until the Day they are all resurrected.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  "So that I may do good in what I have left behind." No, it is but a word he is speaking. There is a barrier to prevent them from going back until the day they are all resurrected.