Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Fakat onların kalpleri bundan gaflet içindedir. Onlar, başka işlerle uğraşıp durmaktadırlar.

بَلْ قُلُوبُهُمْ ف۪ي غَمْرَةٍ مِنْ هٰذَا وَلَهُمْ اَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذٰلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ
Bel kulubuhum fi gamratin min haza ve lehum a'malun min duni zalike hum leha amilun.
#kelimeanlamkök
1belfakat
2kulubuhumonların kalbleriقلب
3fiiçindedir
4gamratingafletغمر
5min-ndan
6hazabu-
7velehumonların vardır ki
8ea'malunişleriعمل
9min
10dunibaşkaدون
11zalikebundan
12humonlar
13leha(hep) o (işler) için
14aamiluneçalışırlarعمل
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Ama, inkarcıların kalpleri bundan habersizdir. Bundan başka onların yapageldikleri işler de vardır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (Hayır), aslında onların (inkârcıların) kalpleri bu konuda şaşkındır. Onların bunun dışında (bazı kötü) işleri vardır ki onlar bu işleri yapanlardır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Zihinleri bundan (mesajdan) gafil olup buna aykırı işlerde çalışıp durmaktadırlar.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Fakat onların kalpleri bundan gaflet içindedir. Onlar, başka işlerle uğraşıp durmaktadırlar.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Yok, onların kalpleri başka şeylere dalmıştır. Çünkü kendilerinin öncelikli işleri vardır; onlar ona çalışırlar

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Hayır! Yürekleri aymazlık içindedir. Bundan başka işleri de vardır; o işler için uğraşırlar.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Fakat kalpleri, bu (ilahi kayıt işlemine) karşı derin bir gaflet içinde olanlar da (var). İşte onlar, bundan daha aşağılık işler de çeviriyorlar: bunlar da o yolda çabalayıp giderler;

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Fakat onların kalpleri bundan gaflet içindedir. Onların bundan başka da işleri vardır ki, hep o işler için çalışmaktadırlar.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Hayır, onların kalpleri bundan dolayı bir gaflet içindedir. Üstelik onların, bunun dışında yapmakta oldukları (birtakım şeyler) vardır; onlar bunun için çalışmaktadırlar.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Hayır, onların kalpleri bu hususta cehalet içindedir. Ayrıca onların bundan öte birtakım kötü işleri vardır ki, onlar bu işleri yapar dururlar.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ama, (din ve inanç birliğini bozanlara gelince,) onların kalpleri bütün bu gerçeklerden yana aymazlık içindedir! Fakat, onların (içlerinde) bu (bozgunculuk eğiliminden) başka (daha kötü) eylemlere kalkışma (eğilimleri) de var; ve onlar bu tür eylemlere devam edip gidecekler;

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Ancak kafirlerin kalbleri bu Kur'an'a karşı bir gaflet içindedir. Onların bundan başka yapageldikleri birtakım (kötü) işleri de vardır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Hayır, onların kalpleri bu hususta cehalet içindedir. Ayrıca onların bundan öte birtakım kötü işleri vardır ki, onlar bu işleri yapar dururlar.

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Fakat onların kalbleri, bundan gaflet içindedir. Onların bundan başka (birtakım pis) işleri daha var ki, onlar hep o işler için çalışırlar.

 • Gültekin Onan

  Hayır, onların kalpleri bundan dolayı bir gaflet içindedir. Üstelik onların, bunun dışında yapmakta oldukları (birtakım şeyler) vardır onlar bunun için çalışmaktadırlar.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Hayır, onların (kafirlerin) kalbleri bundan (derin bir) cehalet içindedirler. Hem Onların bundan başka bizzat işlemekde oldukları daha nice (kötü) amel (ve hareket) leri de vardır.

 • İbni Kesir

  Hayır, onların kalbleri bundan habersizdir. Onların bundan başka da yapageldikleri işler vardır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Oysa (müşriklerin) kalpleri bundan gaflet içindedir ve onların yapmakta oldukları daha başka işler de vardır.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Fakat onların kalbleri bundan gafildir. Ayrıca onların bundan başka birtakım pis işleri daha var ki onları işler dururlar.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Fakat onların şuurları bundan koza içindedir.. . Bundan başka (nefsani dürtülerle, bedensel zaaflarla) yapageldikleri o işler de vardır.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Zihinleri bundan (mesajdan) gafil olup buna aykırı işlerde çalışıp durmaktadırlar.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Fakat onların kalpleri bundan gaflet içindedir. Onlar, başka işlerle uğraşıp durmaktadırlar.

 • Progressive Muslims

  No, their hearts are unaware of this! And they have deeds besides this which they are doing.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  The truth is, their hearts are in a flood of ignorance about this. And they have works besides that which they are doing.

 • Aisha Bewley

  However, their hearts are overwhelmed by ignorance about this matter and they do other things as well.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Because their minds are oblivious to this, they commit works that do not conform with this; their works are evil.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  No,their hearts are unaware of this! And they have deeds besides this which they are doing.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  No, their hearts are unaware of this! They have deeds besides this which they are doing.