Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Bunun nedeni, onların dünya hayatını sevip onu ahirete tercih etmeleridir. Allah, Kafir halkı doğru yola iletmez.

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِۙ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِر۪ينَ
Zalike bi ennehumustehebbul hayated dunya alel ahıreti ve ennallahe la yehdil kavmel kafirin.
#kelimeanlamkök
1zalikebu böyledir
2biennehumuşüphesiz onların
3stehabbutercih etmelerindendirحبب
4l-hayatehayatınıحيي
5d-dunyadünyaدنو
6ala
7l-ahiratiahireteاخر
8ve enneve şüphesiz
9llaheAllah'ın
10la
11yehdidoğru yola iletmeyeceğindendirهدي
12l-kavmekavmiقوم
13l-kafirineinkar edenكفر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Bu, onların ahirete karşı dünya hayatını tercih etmelerinden ve Allah'ın da inkar eden toplumu doğru yola getirmemesinden ötürüdür.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Bu (azap), onların dünya hayatını ahirete tercih etmeleri ve Allah'ın, kâfirler topluluğunu doğru yola ulaştırmaması nedeniyledir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Çünkü onlar dünya hayatını ahirete tercih ettiler. İnkarcı topluluğu ALLAH doğru yola iletmez.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Bunun nedeni, onların dünya hayatını sevip onu ahirete tercih etmeleridir. Allah, Kafir halkı doğru yola iletmez.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Bu onların, dünya hayatını ahiretten daha çok sevmeleri sebebiyledir. Allah, kafirler topluluğunu yola getirmez.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Bu böyledir. Çünkü dünya yaşamını, sonsuz yaşama yeğlediler. Kuşkusuz, Allah, nankörlük eden bir toplumu doğru yola eriştirmez.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  İşte bu, hem onların dünya hayatını ahiret hayatına tercih etmelerinin, hem de Allah'ın inkarcı kimseleri doğru yola yöneltmemesinin neticesidir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Bu böyledir, çünkü, onlar şu iğreti hayatı ahirete tercih etmişlerdir. Ve Allah, küfre sapanlar topluluğunu doğruya kılavuzlamaz.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Bu, onların dünya hayatını ahirete göre daha sevimli bulmalarından ve şüphesiz Allah'ın da inkar eden bir topluluğu hidayete erdirmemesi nedeniyledir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Bunun sebebi, onların dünya hayatını sevip onu ahirete tercih etmiş olmalarıdır; Allah da kafirler güruhunu doğru yola çıkarmaz.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  bütün bunlar, onların dünya hayatını ahirete yeğlemelerinden ve Allah'ın da hakkı inkar eden kimseleri doğru yola yöneltmemesinden ötürüdür.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Bu, onların dünya hayatını sevip ahirete tercih etmelerinden ve Allah'ın kafirler topluluğunu asla doğru yola iletmeyeceğindendir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Bunun sebebi: çünkü onlar Dünya hayatı sevmiş ahırete tercih etmişlerdir, Allah da kafirler güruhunu doğru yola çıkarmaz

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Bu, onların dünya hayatını ahirete tercih etmelerinden ve Allah'ın, inkar eden kavmi doğru yola iletmeyeceğinden ötürü böyledir.

 • Gültekin Onan

  Bu, onların dünya hayatını ahirete göre daha sevimli bulmalarından ve şüphesiz Tanrı'nın da kafir bir kavmi hidayete erdirmemesi nedeniyledir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Bunun sebebi şudur: Çünkü onlar dünya hayatını ahiretden daha üstün sevmişlerdir ve çünkü Allah kafirler güruhuna hidayet etmez.

 • İbni Kesir

  Bu, dünya hayatını ahirete tercih etmeleri ve Allah'ın da kafirler topluluğunu hidayete eriştirmemesinden ötürü, böyledir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Bu, dünya hayatını ahirete üstün tutmaları ve Allah'ın kafir toplumu doğru yola iletmemesinden dolayıdır.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Çünkü onlar dünya hayatını ahirete üstün tutmuşlar, ahiretlerini dünyalarına feda etmişlerdir ve çünkü onlar inkarı tercih ettikleri müddetçe Allah kafirler topluluğunu hidayete erdirmez.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Bunun sebebi, onların (sınırlı - sefil) dünya hayatını sonsuz geleceğe tercih etmeleri; Allah'ın hakikat bilgisini inkar edenler topluluğunu hakikate erdirmemesidir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Çünkü onlar dünya hayatını ahirete tercih ettiler. İnkarcı topluluğu ALLAH doğru yola iletmez.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Bunun nedeni, onların dünya hayatını sevip onu ahirete tercih etmeleridir. Allah, nankörlük yapanlara hidayet etmez.

 • Progressive Muslims

  That is because they preferred the worldly life over the Hereafter, and God does not guide the rejecting people.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Is it not that they chose the life of this world over the Hereafter, and that God guides not the people of the false claimers of guidance!

 • Aisha Bewley

  That is because they prefer the life of this world to the Next World and because Allah does not guide kafir people.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  This is because they have given priority to this life over the Hereafter, and GOD does not guide such disbelieving people.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  That is because they have preferred the worldly life over the Hereafter, and God does not guide the rejecting people.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  That is because they preferred the worldly life over the Hereafter, and God does not guide the rejecting people.