Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Allah, rızık konusunda kiminizi kiminize üstün kıldı. Üstün kılınanlar; rızıklarını yeminle hak sahibi oldukları kimselere aktarıyorlar da onlar, onda eşit oluyorlar mı? O halde, Allah'ın nimetini mi inkar ediyorlar?

وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِۚ فَمَا الَّذ۪ينَ فُضِّلُوا بِرَٓادّ۪ي رِزْقِهِمْ عَلٰى مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَهُمْ ف۪يهِ سَوَٓاءٌۜ اَفَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ
Vallahu faddale ba'dakum ala ba'dın fir rızk, femellezine fuddılu bi raddi rızkıhim ala ma meleket eymanehum fe hum fihi seva', e fe bi ni'metillahi yechadun.
#kelimeanlamkök
1vallahuAllah
2feddeleüstün kıldıفضل
3bea'dekumkiminiziبعض
4alaüzerine
5bea'dinkiminizبعض
6fi
7r-rizkirızıktaرزق
8femadeğildir
9ellezine
10fuddiluüstün kılınanlarفضل
11biraddiverip deردد
12rizkihimkendi rızıklarınıرزق
13ala
14ma
15meleketmalik olduklarıملك
16eymanuhumellerininيمن
17fehumonlar
18fihionda
19seva'uneşit olacak şekildeسوي
20efebinia'metini'metini mi?نعم
21llahiAllah'ın
22yechaduneinkar ediyorlarجحد
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Allah, kiminize kiminizden daha bol rızık verdi. Bol rızık verilenler, rızıklarını ellerinin altındakilere verip de bu hususta kendilerine onları eşit kılmazlar. Durum böyle iken Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar?

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Allah rızık bakımından kiminizi kiminize üstün (farklı) kılmıştır. Farklı (bol rızık) verilenler, rızıklarını ellerinin altındakilere verip de bu konuda kendilerini onlara eşit kılmazlar. Allah'ın nimet(ler)ini inkâr mı ediyorlar!

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH rızık açısından sizi birbirinize üstün kılmıştır. Nitekim, üstün kılınanlar, emirleri altındakilerle varlıklarını eşit paylaşmazlar. ALLAH'ın nimetini mi reddediyorlar?

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Allah, rızık konusunda kiminizi kiminize üstün kıldı. Üstün kılınanlar; rızıklarını yeminle hak sahibi oldukları kimselere aktarıyorlar da onlar, onda eşit oluyorlar mı? O halde, Allah'ın nimetini mi inkar ediyorlar?

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Allah rızık konusunda kiminizi kiminden üstün kılar. Üstün kılınanlar, hakimiyeti altındakilere (esirlere) kendi rızıklarından vermezler. Ama rızıkta bunlar da onlarla eşit hakka sahiptirler. Allah'ın nimeti karşısında bile bile yalana mı sarılıyorlar?

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Allah, bir bölümünüzü, geçimlik yönünden diğerlerinize üstün yapmıştır. Üstün yapılanlar, denklik sağlanması için, yanlarında kendilerine bağlı olanlarla paylaşmıyorlar. Şimdi, Allah'ın nimetine nankörlük mü ediyorlar?

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Allah rızkı kiminize diğerinden daha fazla vermiştir. Peki, kendisine fazla verilenler emirleri altında çalışan kesimleri servetlerine ortak etseler de, onlar da bu konuda (kendileriyle) eşit hale gelseler ya! Buna (dahi razı olmayacaklarına) göre, hala (ortak koşmakla), Allah'ın nimetlerini bile bile inkara yeltenmiş olmuyorlar mı?

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Allah, rızıkta kiminizi kiminize üstün kılmıştır. Fazla verilenler, rızıklarını ellerinin altındakilere aktarıp da hepsi onda eşit hale gelmiyor. Allah'ın nimetini mi inkar ediyor bunlar?

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Allah rızıkta kiminizi kiminize üstün kıldı; üstün kılınanlar, rızıklarını ellerinin altında bulunanlara onda eşit olacak şekilde çevirip verici değildirler. Şimdi Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar?

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Allah, rızık bakımından kiminizi kiminize üstün kıldı. Fazla verilenler, rızıklarını ellerinin altındakilere vermiyorlar ki, eşit olsunlar. Şimdi Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar?

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Rızık konusunda, kiminize kiminizden fazla veren Allah'tır: hal böyleyken, kendisine fazla verilmiş olanlar, rızıklarını -bu bakımdan aralarında eşitlik olsun diye- sağ ellerinin malik olduğu kimselerle paylaşmakta isteksiz davranıyorlar. Peki, (böyle yapmakla) Allah'ın nimetini (bile bile) inkara mı kalkışıyorlar?

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Allah, rızık konusunda kiminizi kiminizden üstün kıldı. Üstün kılınanlar, rızıklarını ellerinin altındakilere vermezler ki rızıkta hep eşit olsunlar. Şimdi Allah'ın nimetini mi inkar ediyorlar?

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allah ba'zınızı ba'zınıza rızıkta tafdıl de etti, fazla verilenler rızıklarını ellerinin altındakilere reddediyorlar da hepsi onda müsavi oluyorlar da değil, şimdi Allahın nı'metini mi inkar ediyorlar?

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allah, rızıkta kiminizi kiminizden üstün kıldı. (Rızıkça) üstün kılınanlar, ellerinin altında bulunanlara kendi rızıklarını verip de hepsi rızıkta eşit olmuyorlar. Allah'ın ni'metini mi inkar ediyorlar?

 • Gültekin Onan

  Tanrı rızıkta kiminizi kiminize üstün kıldı; üstün kılınanlar, rızıklarını ellerinin altında bulunanlara onda eşit olacak şekilde çevirip verici değildirler. Şimdi Tanrı'nın nimetini inkar mı ediyorlar?

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Allah rızk hususunda kiminizi kiminizden üstün kıldı. O üstün kılınanlar, onda hepsi eşit olmak üzere, rızklarını ellerinin altındakilere verici değildirler. O halde bunlar Allahın ni'metini bilerek inkar mı ediyorlar?

 • İbni Kesir

  Allah; rızık hususunda kiminizi kiminizden üstün kıldı. Üstün kılınanlar buyrukları altında bulunanların rızıklarını vermezler. Halbuki bunda hepsi eşittir. Yoksa Allah'ın nimetini bile bile inkar mı ediyorlar?

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Allah, rızık konusunda kiminizi, kiminizden üstün kılmıştır. Fakat, üstün kılınanlar, gözetimleri altında bulunanlara, kendileriyle eşit olurlar diye rızıklarını vermezler. Bile bile Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar?

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Allah sizi, maişet ve rızık hususunda kiminizi kiminize üstün kıldı. Nasipleri bol olanlar kendi nasiplerini, kendileriyle eşit seviyeye gelecek derecede, yanlarında çalıştırdıkları köle ve hizmetçilere vermezler. O halde nasıl olur da Allah'ın nimetini, Allah'ın kendilerinin üzerindeki hakkını bile bile inkar ederler?

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Allah, yaşam gıdanız konusunda kiminizi kiminizden üstün tuttu.. . Üstün tutulan kimseler yaşam gıdalarını, sorumlu olduklarıyla hakkıyla paylaşmıyor. . . (Oysa) onlar onda eşittirler. . . Allah nimetini (yaşam gıdalarını, ben kazandım, benim; diyerek, hatta benliklerini de böylece Allah'a eş koşarak) bilerek inkar mı ediyorlar?

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH rızık (varlık) açısından sizi birbirinize üstün kılmıştır. Nitekim, üstün kılınanlar, emirleri altındakilerle varlıklarını eşit paylaşmazlar. ALLAH'ın nimetini mi reddediyorlar?

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Allah, rızık konusunda kiminizi kiminize üstün kıldı. Üstün kılınanlar; rızıklarını, yeminlerinin mülkü olan kimselere aktarıyorlar da, onlar, onda eşit oluyorlar mı? O halde, Allah'ın nimetini mi inkar ediyorlar?

 • Progressive Muslims

  And God has preferred some of you over others in provision. Those who have been preferred will not relinquish their provision to those who are still dependant, so they may become equal in it. Are they denying the favour of God

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And God has favoured some of you over others in provision, but those favoured will not give over their provision to those whom their right hands possess, that they be equal therein; is it then the favour of God they reject?

 • Aisha Bewley

  Allah has favoured some of you over others in provision, but those who have been favoured do not give their provision to their slaves so they become the same in respect of it. So why do they renounce the blessings of Allah?

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  GOD has provided for some of you more than others. Those who are given plenty would never give their properties to their subordinates to the extent of making them partners. Would they give up GOD's blessings?,

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And God has preferred some of you over others in provision. Yet, those who have been preferred will not relinquish their provision to those who are maintained by their oaths, that they may become equal in it. Is it the favor of God that they deny?

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  God has endowed some of you over others in provision. Yet, those who have been endowed are unwilling to share their provision with those whom they have contractual rights so that they may become equal in it. Are they denying the favor of God?