Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Kim bir kötülük yapar veya kendisine haksızlık eder de, sonra Allah'tan bağışlanma dilerse; Allah'ı, Çok Bağışlayıcı ve Kesintisiz Rahmet edici bulur.

وَمَنْ يَعْمَلْ سُٓوءاً اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوراً رَح۪يماً
Ve men ya'mel suen ev yazlim nefsehu summe yestagfirillahe yecidillahe gafuran rahima.
#kelimeanlamkök
1ve menve kim
2yea'melyaparsaعمل
3su'enbir kötülükسوا
4evyahut
5yezlimzulmederseظلم
6nefsehunefsineنفس
7summesonra
8yestegfirimağfiret dilerseغفر
9llaheAllah'tan
10yecidibulurوجد
11llaheAllah'ı
12gafuranbağışlayıcıغفر
13rahimenve esirgeyiciرحم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Kim bir kötülük yapar veya kendine zulmeder de sonra Allah'tan af dilerse, Allah'ı çok bağışlayıcı ve merhamet edici bulacaktır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Kim bir kötülük yaparsa veya nefsine haksızlık eder de sonra Allah'tan bağışlanma dilerse, Allah'ı çok bağışlayıcı, çok merhametli bulacaktır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kim bir kötülük işler veya özüne zulmeder de sonra ALLAH'tan bağışlanma dilerse ALLAH'ı Bağışlayıcı ve Rahim bulur.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Kim bir kötülük yapar veya kendisine haksızlık eder de, sonra Allah'tan bağışlanma dilerse; Allah'ı, Çok Bağışlayıcı ve Kesintisiz Rahmet edici bulur.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Kim bir kötülük işler veya kendini yanlışa sürükler de Allah'tan bağışlanma dilerse, Allah'ın bağışlamasının bol, ikramının çok olduğunu görecektir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Kim bir kötülük yapar veya kendisine yazık eder, sonra, Allah'tan bağışlanma dilerse, Allah'ı, Sınırsız Bağışlayan; Merhametli bulacaktır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Fakat kim kötülük yapar ya da kendine zulmeder ama Allah'tan af dilerse, Allah'ı hem tarifsiz bir bağışlayıcı, hem de eşsiz merhamet sahibi bulacaktır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Kim bir kötülük yapar yahut öz benliğine zulmeder de sonra Allah'tan af dilerse Allah'ı çok affedici, çok merhametli bulur.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Kim kötülük işler veya nefsine zulmedip sonra Allah'tan bağışlanma dilerse Allah'ı bağışlayıcı ve merhamet edici olarak bulur.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Oysa ki, kim bir kötülük yapar veya kendine zulmeder de sonra Allah'tan mağfiret dilerse, Allah'ı çok bağışlayıcı ve merhametli bulur.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ama kim kötülük yapar yahut (başka şekilde) kendisine zulmeder de daha sonra affetmesi için Allaha yalvarırsa, Allahı çok bağışlayıcı ve rahmet kaynağı olarak bulacaktır.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Kim bir kötülük yapar, yahut kendine zulmeder, sonra da Allah'tan bağışlama dilerse, Allah'ı çok bağışlayıcı ve çok merhamet edici bulur.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Halbuki kim bir kötülük yapar veya nefsine zulm eder de sonra Allahın mağfiretine sığınırsa Allahı bir gafur, rahim bulur

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Kim bir kötülük yapar, yahut nefsine zulmeder de sonra Allah'tan mağfiret dilerse, Allah'ı bağışlayıcı ve esirgeyici bulur.

 • Gültekin Onan

  Kim kötülük işler veya nefsine zulmedip sonra Tanrı'dan bağışlanma dilerse Tanrı'yı bağışlayıcı ve merhamet edici olarak bulur.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Kim bir kötülük yapar, yahud nefsine zulmeder de sonra Allahdan mağfiret isterse o, Allahı çok yarlığayıcı, çok esirgeyici bulur.

 • İbni Kesir

  Kim, bir kötülük yapar veya nefsine zulmeder de sonra Allah'dan mağfiret dilerse; Allah'ın Gafur ve Rahim olduğunu görür.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Kim bir kötülük işler veya nefsine zulmeder de sonra Allah'tan bağışlanma dilerse, Allah'ı bağışlayıcı ve merhametli olarak bulur.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Kim kötülük eder veya günah işleyerek nefsine zulmeder de sonra Allah'tan af dilerse, Allah'ı gafur ve rahim (affı ve merhameti bol) bulur.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Kim bir suç işler ya da nefsine zulmederse (benliği yüzünden - benliğini Allah'a şirk koşarsa); sonra (suçunu idrak edip) Allah'a istiğfar ederse, Allah Ğafur'dur, Rahıym'dir (bağışlayıcıdır ve rahmetinden kaynaklanan güzellikleri yaşatandır).. .

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kim bir kötülük işler veya özüne zulmeder de sonra ALLAH'tan bağışlanma dilerse ALLAH'ı Bağışlayıcı ve Rahim bulur.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Kim bir kötülük yapar veya kendisine haksızlık eder de, sonra Allah'tan bağışlanma dilerse; Allah'ı, Çok Bağışlayıcı ve Kesintisiz Rahmet edici bulur.

 • Progressive Muslims

  And whoever does any evil, or wrongs himself, then seeks God's forgiveness; he will find God Forgiving, Merciful.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And whoso does evil or wrongs his soul then seeks forgiveness of God, he will find God forgiving and merciful.

 • Aisha Bewley

  Anyone who does evil or wrongs himself and then asks Allah’s forgiveness will find Allah Ever-Forgiving, Most Merciful.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Anyone who commits evil, or wrongs his soul, then implores GOD for forgiveness, will find GOD Forgiving, Most Merciful.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And whoever does any evil, or wrongs himself, then seeks the forgiveness of God; he will find God is Forgiver, Merciful.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Whoever does any evil, or wrongs himself, then seeks God's forgiveness; he will find God Forgiving, Compassionate.