Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Kötülük yapıp da kendilerine ölüm gelip çatınca, "Ben şimdi tevbe ettim." diyenlerin ve Kafir olarak ölenlerin tevbeleri geçersizdir. İşte onlara can yakıcı bir azap vardır.

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّـَٔاتِۚ حَتّٰٓى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنّ۪ي تُبْتُ الْـٰٔنَ وَلَا الَّذ۪ينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌۜ اُو۬لٰٓئِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَاباً اَل۪يماً
Ve leysetit tevbetu lillezine ya'melunes seyyiat, hatta iza hadara ehadehumul mevtu kale inni tubtul'ane ve lallezine yemutune ve hum kuffar. Ulaike a'tedna lehum azaben elima.
#kelimeanlamkök
1veleyseti(geçerli) değildirليس
2t-tevbetutevbesiتوب
3lillezinekimselerin
4yea'meluneyapan(ların)عمل
5s-seyyiatikötülüklerسوا
6hattanihayet
7izazaman
8haderagelip çattığıحضر
9ehadehumukendilerineاحد
10l-mevtuölümموت
11kalederقول
12innimuhakkak ben
13tubtutevbe ettimتوب
14l-aneşimdi
15ve lave (değildir)
16ellezinekimselerin
17yemutuneölenlereموت
18vehumolarak
19kuffarunkafirكفر
20ulaikeişte
21ea'tednahazırlamışızdırعتد
22lehumonlar için
23azabenbir azabعذب
24elimenacıالم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Yoksa kötülükleri yapıp yapıp da, içlerinden birine ölüm gelip çatınca;"Ben şimdi tövbe ettim" diyenlerle, kafir olarak ölenler için, kabul edilecek tövbe yoktur. Onlar için acı bir azap hazırladık.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Kötülükleri (sürekli) yapıp da içlerinden birine ölüm gelip çatınca "Ben şimdi tevbe ettim." diyenler ile kâfir olarak ölmekte olanlar için (kabul edilecek) tevbe yoktur. Onlar için acı bir azap hazırlamış (olacağ)ız.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Sürekli kötülük işleyen ve kendilerini ölüm yakalayınca, "Ben artık tövbe ettim" diyenlerin tövbesi geçersizdir. İnkarcı olarak ölenlerin de tövbesi geçersizdir. Onlar için acıklı bir azap var.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Kötülük yapıp da kendilerine ölüm gelip çatınca, "Ben şimdi tevbe ettim." diyenlerin ve Kafir olarak ölenlerin tevbeleri geçersizdir. İşte onlara can yakıcı bir azap vardır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Kötülükleri işlemeye devam eden, ölüm çatınca da "Ben şimdi tevbe ettim" diyenlerin tevbesi, tevbe değildir. Kafir olarak ölenlerin tevbesi de tevbe değildir. Onlar için acıklı bir azap hazırlamışızdır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Sürekli kötülük yapan ve ölüm geldiğinde, "Şu anda gerçekten pişman oldum!" diyenler için değil; nankör olarak ölenler için de değil. İşte onlar için, acı bir ceza hazırladık.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Oysa ne ölüm gelip çatıncaya kadar (ısrarla) günah işlemeyi sürdürerek son anda "İşte şimdi tevbe ediyorum!" diyen birinin tevbesi kabul görecektir, ne de inkarında direnerek ölenlerin tevbeleri... İşte onlar kendilerine acıklı bir azap hazırladığımız kimselerdir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Yoksa, kötülükleri yapıp yapıp da her birine ölüm geldiğinde, "işte şimdi tövbe ettim" diyenler için tövbe yoktur. Küfre batmış olarak ölenlere de tövbe yoktur. Böylelerine biz korkunç bir azap hazırladık.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Tevbe; ne, kötülükleri yapıp edip de onlardan birine ölüm çatınca: "Ben şimdi gerçekten tevbe ettim" diyenler, ne de kafir olarak ölenler için değil. Böyleleri için acı bir azab hazırlamışızdır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Yoksa günahları yapıp yapıp da her birine ölüm gelince: "İşte ben, şimdi tevbe ettim." diyenlerin ve kafir olarak ölenlerin pişmanlığı fayda etmez. İşte onlara, elim bir azap hazırlamışızdır.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Oysa ne ölüm anına kadar kötülük işleyip duran, ama o an gelip çattığında "Şimdi tevbe ediyorum!" diyenlerin tevbesi kabul edilecektir, ne de hakikat inkarcısı olarak ölenlerin; Biz, işte böylelerine şiddetli bir azap hazırlamışızdır.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Yoksa (makbul) tövbe, kötülükleri (günahları) yapıp yapıp da kendisine ölüm gelip çatınca, "İşte ben şimdi tövbe ettim" diyen kimseler ile kafir olarak ölenlerinki değildir. Bunlar için ahirette elem dolu bir azap hazırlamışızdır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Yoksa kabahatleri yapıb yapıb da ta her birine ölüm gelince işte ben şimdi tevbe ettim diyen kimselere tevbe yok, kafir oldukları halde ölenlere de yok, bunlar işte bunlara biz elim bir azab hazırlamışızdır.

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Yoksa kötülükler yapıp yapıp da nihayet kendilerine ölüm gelip çatınca: "Ben şimdi tevbe ettim" diyenlere ve kafir olarak ölenlere tevbe (af) yoktur. Onlar için acı bir azab hazırlamışızdır!

 • Gültekin Onan

  Tevbe; ne, kötülükleri yapıp edip de onlardan birine ölüm çatınca: "Ben şimdi gerçekten tevbe ettim" diyenler, ne de kafir olarak ölenler için değil. Böyleleri için acı bir azab hazırlamışızdır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (Yoksa makbul olan o tevbe), kötülükleri yapıb yapıb da onlardan (ya'ni böyle yapanlardan) her hangi birine ta ölüm gelince: "Ben şimdi hakıykaten tevbe etdim" diyenlerin tevbesi değil. Kendileri kafir olarak öleceklerin (tevbesi) de değil. Onlar (öyle iste). Biz onlar için pek acıklı bir azab hazırlamışızdır.

 • İbni Kesir

  Kötülükleri işleyip dururken, ölüm gelip çatınca: Şimdi işte gerçekten tevbe ettim, diyenlerin ve kafir olarak ölenlerin tevbesi kabul değildir. İşte onlar için, elem verici bir azab hazırlamışızdır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Ölüm gelip çatana kadar günah işleyip de tam o zaman: -Ben şimdi tevbe ediyorum, diyenlerin tevbesi, tevbe değildir. Kafir olarak ölenlerin tevbesi de yoktur. Onlara acıklı bir azap hazırladık.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Yoksa makbul tövbe, kötülükleri yapıp edip de sonra kendilerinden birine ölüm gelip çattığında: "İşte ben şimdi tövbe ettim." diyenlerin tövbesi değil. Kafir olarak ölen kimselerin tövbesi de değil. İşte öylesi kimselere, çok acı veren bir azap hazırladık.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Yoksa hayatı kötülük yapmakla geçip de, ölüm anı gelince "İşte şimdi tövbe ettim" diyenin tövbesi yoktur! Hakikati inkar ederek yaşayıp, son nefeste tövbe edenlere de yoktur! İşte onlar için feci azap hazırlamışızdır.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Sürekli kötülük işleyen ve kendilerini ölüm yakalayınca, 'Ben artık tövbe ettim,' diyenlerin tövbesi geçersizdir. İnkarcı olarak ölenlerin de tövbesi geçersizdir. Onlar için acıklı bir azap var.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Kötülük yapıp da, ölüm gelip çatınca, "Ben şimdi tövbe ettim." diyenlerin ve gerçeği yalanlayıp nankör olarak ölenlerin tövbeleri geçersizdir. İşte onlara can yakıcı bir azap vardır.

 • Progressive Muslims

  And there will be no repentance for those who commit sin until death comes upon one of them, then he says: "I repent now!", nor for those who die while they are disbelievers. To those We have prepared a painful retribution.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And acceptance of repentance is not for those who do evil deeds — when death has come to one of them, he says: “I repent now,” — nor is it for those who die as atheists; for those We have prepared a painful punishment.

 • Aisha Bewley

  There is no tawba for people who persist in doing evil until death comes to them and who then say, ‘Now I make tawba,’ nor for people who die kafir. We have prepared for them a painful punishment.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Not acceptable is the repentance of those who commit sins until death comes to them, then say, "Now I repent." Nor is it acceptable from those who die as disbelievers. For these, we have prepared a painful retribution.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And there will be no repentance for those who commit sin then when death comes upon any one of them he says: "I repent now!" Nor for those who die while they are rejecters. For those We have prepared a painful retribution.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  There will be no repentance for those who commit sin until death comes upon one of them, then he says, "I repent now!" Nor there will be repentance for those who die while they are ingrates. To those We have prepared a painful retribution.