عذب
Seç:  
Ayn-Zal-Be : cezalandırma, azarlamak, ceza, işkence, acı, eziyet, sıkıntı, ağır ceza, kaçınmak/vazgeçmek, bir haktan vazgeçmek, feragat etmek, çıkmak, engel olmak zorluk çıkarmak. Bir şey inkar etmek, biri tarafından konulan engel, erişilemez olmak, önlemek. adhb - lezzetli, tatlı (genellikle su), ör: 25:23, 35:12

Türkçe’ye girmiş türevler : azap, muzip, tazip (muazzep)
Ayetler
Bakara / 2:7:11 عَذَابٌ azabun bir azab
isim
eril
merfu` isim
belirsiz
Bakara / 2:10:8 عَذَابٌ azabun bir azab
isim
eril
merfu` isim
belirsiz
Bakara / 2:49:8 الْعَذَابِ l-azabi azabın
isim
eril
mecrur isim
Bakara / 2:85:44 الْعَذَابِ l-azabi azabın
isim
eril
mecrur isim
Bakara / 2:86:10 الْعَذَابُ l-azabu azab
isim
eril
merfu` isim
Bakara / 2:90:26 عَذَابٌ azabun bir azab vardır
isim
eril
merfu` isim
belirsiz
Bakara / 2:96:19 الْعَذَابِ l-azabi azab-
isim
eril
mecrur isim
Bakara / 2:104:11 عَذَابٌ azabun bir azab
isim
eril
merfu` isim
belirsiz
Bakara / 2:114:29 عَذَابٌ azabun azap
isim
eril
merfu` isim
belirsiz
Bakara / 2:126:27 عَذَابِ azabi azabına
isim
eril
mecrur isim
Bakara / 2:162:6 الْعَذَابُ l-azabu azab
isim
eril
merfu` isim
Bakara / 2:165:23 الْعَذَابَ l-azabe azabı
isim
eril
mansub isim
Bakara / 2:165:31 الْعَذَابِ l-azabi azabı
isim
eril
mecrur isim
Bakara / 2:166:9 الْعَذَابَ l-azabe azabı
isim
eril
mansub isim
Bakara / 2:174:28 عَذَابٌ azabun bir azab
isim
eril
merfu` isim
belirsiz
Bakara / 2:175:6 وَالْعَذَابَ vel'azabe ve azab
isim
eril
mansub isim
Bakara / 2:178:36 عَذَابٌ azabun bir azab
isim
eril
merfu` isim
belirsiz
Bakara / 2:201:13 عَذَابَ azabe azabından
isim
eril
mansub isim
Bakara / 2:284:21 وَيُعَذِّبُ ve yuazzibu azabeder
fiil
tef'il kalıbı
3. şahıs, eril, tekil
şimdiki/geniş zaman
Ali İmran / 3:4:13 عَذَابٌ azabun bir azab
isim
eril
merfu` isim
belirsiz