Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Arkalarında küçük ve aciz evlat bırakanlar, onlara karşı nasıl endişe duyuyorlarsa, aynı endişeyi onlar hakkında da duysunlar. Allah'a karşı takva ehli olsunlar ve doğru olan şey neyse onu söylesinler.

وَلْيَخْشَ الَّذ۪ينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافاً خَافُوا عَلَيْهِمْۖ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَد۪يداً
Velyahşellezine lev teraku min halfihim zurriyeten dıafen hafu aleyhim, felyettekullahe velyekulu kavlen sedida.
#kelimeanlamkök
1velyehşekaygı duyanlarخشي
2ellezine
3levşayet
4terakubırakırlarsaترك
5min
6halfihimarkalarındaخلف
7zurriyyetençocuklarذرر
8diaafengüçsüzضعف
9hafuçekinsinlerخوف
10aleyhimonların durumundan
11felyettekukorksunlarوقي
12llaheAllah'tan
13velyekuluve söylesinlerقول
14kavlensözقول
15sedidendoğruسدد
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Geriye zayıf çocuklar bırakmaktan endişe etsinler ve onlar üzerinde titresinler. Allah'tan sakınıp doğru söz söylesinler.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Geriye gücü yetmez nesiller bıraktıkları takdirde (hâlleri ne olur) diye endişe edenler, (yetimlere haksızlık etmekten de) korkup titresinler! Allah'a karşı takvâlı (duyarlı) olsun ve doğru söz söylesinler!

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Geriye zayıf çocuklar bırakan ve onların durumlarından endişe duyanlar dikkat etsinler! ALLAH'ı düşünsünler ve uygun kararlar versinler.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Arkalarında küçük ve aciz evlat bırakanlar, onlara karşı nasıl endişe duyuyorlarsa, aynı endişeyi onlar hakkında da duysunlar. Allah'a karşı takva ehli olsunlar ve doğru olan şey neyse onu söylesinler.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Arkalarında zayıf çocuklar bıraktıkları takdirde, bundan endişe edecek olanlar, Allah'tan çekinsinler de doğru söz söylesinler.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Onlar da sakınsınlar. Arkalarında güçsüz çocuklar bıraksalardı, onlar için kaygı duyarlardı. Artık, Allah'a yönelik sorumluluk bilinci taşısınlar ve adaletli söz söylesinler.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Artık korksun onlar ki; eğer kendileri, arkalarında korunmaya muhtaç cocuklar bıraksalardı, onlar için endişelenirlerdi. Allah'a karşı sorumluluk bilincini kuşansınlar da doğru dürüst konuşsunlar.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Ürperip titresin o kimseler ki, kendi arkalarında zayıf ve çaresiz aile fertleri bırakmış olsalardı, onlar için korku ve endişe duyacaklardı. O halde, Allah'tan korksunlar ve haksızlığı önleyici sağlam bir söz söylesinler.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Arkalarında bıraktıkları zayıf çocuklardan dolayı korku duyanların, (vasiyetleri altında olanlar için de) içleri ürpertiyle titresin. Allah'tan korksunlar ve onlara doğru söz söylesinler.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Titresin o kimseler ki, arkalarında elleri ermez, güçleri yetmez çocuklar bırakacak olsalardı onlar için endişe duyacaklardı. O halde Allah'tan korksunlar ve sağlam söz söylesinler.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve onlar, (o kanuni mirasçılar) (Allah'tan) korksunlar; eğer kendileri arkalarında kendi haklarını koruyamayacak durumda olan çocuklar bıraksalardı onlar için mutlaka endişe duyarlardı; işte böyleleri, Allah'a karşı sorumluluklarının bilincinde olsunlar ve (yoksulların hakları konusunda) dürüst ve insaflı olan neyse onu dile getirsinler.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Kendileri, geriye zayıf çocuklar bıraktıkları takdirde, onlar hakkında endişeye kapılanlar, (yetimler hakkında da) ürperip korksunlar. Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar ve doğru söz söylesinler.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  hem titresin o kimseler ki arkalarına elleri ermez, güçleri yetmez bir zürriyyet bırakacak olsalardı onlara karşı korkacaklardı, o halde Allahdan korksunlar ve sağlam söz söylesinler

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Kendileri, geriye zayıf çocuklar bıraktıkları takdirde onların durumundan endişe edecek olanlar, (öksüzlerin hakkına dokunmaktan) çekinsinler. Allah'tan korksunlar ve doğru söz söylesinler.

 • Gültekin Onan

  Arkalarında bıraktıkları zayıf çocuklarından dolayı korku duyanların, (vasiyetleri altında olanlar için de ) içleri ürpertiyle titresin. Tanrı'dan korksunlar ve onlara doğru söz söylesinler.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Arkalarında aciz ve küçük evladlar bırakdıkları takdirde onlara karşı (halleri ne olacak diye düşünüb) endişe edenler, (himayeleri altındaki yetimler ve diğer mirasçılar hakkında da aynı hissi taşımamakdan) saygı ile korksun (lar), Allahdan sakınsınlar, (gerek vasıyler, gerek onların nezdinde bulunanlar hatıra gönüle bakmayarak) sözü dosdoğru söylesinler.

 • İbni Kesir

  Arkalarında küçük ve aciz çocuklar bıraktıkları takdirde, onlar için endişe edecek olanlar, haksızlıktan çekinsinler, Allah'tan sakınsınlar ve sözü de dosdoğru söylesinler.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Arkalarında cılız çocuklar bırakacak olsalar korku ve endişe duyacak olanlar, (haksızlıktan) korksunlar ve Allah'tan sakınsınlar da (yetimlere) doğru söz söylesinler.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Arkalarında eli ermez, gücü yetmez küçük çocuklar bıraktıkları takdirde, onların halleri nice olur diye endişe edenler, yetimlere haksızlık etmekten de öylece korksunlar da Allah'ın cezalandırmasından sakınsınlar ve doğru söz söylesinler.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Arkalarında, kendilerini koruyamayacak çocuklar bıraktıkları takdirde, onlar için nasıl endişelenecek olurlarsa, öylece endişe duysunlar Allah'tan. Allah'tan korksunlar ve mertçe doğruyu konuşsunlar.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Geriye zayıf çocuklar bırakan ve onların durumlarından endişe duyanlar dikkat etsinler! ALLAH'ı düşünsünler ve uygun kararlar versinler.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Arkalarında küçük ve aciz evlat bırakanlar, onlara karşı nasıl endişe duyuyorlarsa, aynı endişeyi onlar hakkında da duysunlar. Takva ehli olsunlar ve doğru olan şey neyse onu söylesinler.

 • Progressive Muslims

  And what if it was them who had left behind them a weak progeny, would they not be concerned for them Let them revere God and let them say what is appropriate.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And let those fear who, if they left behind them weak progeny, would be afraid for them; so let them be in prudent fear of God, and speak an apposite word.

 • Aisha Bewley

  People should show concern in the same way that they would fear for small children if they were to die leaving them behind. They should have taqwa of Allah and say words that are appropriate.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Those who are concerned about their own children, in case they leave them behind, shall observe GOD and be equitable.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And let them be concerned, that if it was they who had left behind them a weak progeny, would they not fear for them? Let them reverence God and let them say what is appropriate.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  What if it was them who had left behind a weak progeny? Would they not be concerned for them? Let them revere God and let them say what is appropriate.