شيا
Seç:  
Şin-Ye-Elif : irade etmek / dilemek, planlamak, var etmek, meydana getirmek - şey/eşya, herhangi bir mesele, bir şey, istenen veya dilenen, zerre, herhangi bir kapsam. Doğrudan nesnel bir durum söz konusu olduğunda "azıcık", "biraz", "hiç" anlamında kullanılır. Zarf olarak anlamı "herhangi bir şekilde"dir.

SK Not: Kuranda, "dilediği" şeklinde ne yazık ki eksik olarak çevrilen "şae" fiili; kök Arapçada "sünnetullah ilkeleri çerçevesinde meydana getirmek, var etmek, oluşturmak" anlamına geliyor, ve kula nispet edildiğinde "uzun vadeli, planlı iş yapmak" anlamındadır."

Türkçe’ye girmiş türevler : şey, beleş (tebelleş), eşya, inşallah (maşallah), mafiş
Ayetler
Bakara / 2:20:24 شَيْءٍ şey'in şey
isim
eril
mecrur isim
belirsiz
Bakara / 2:29:18 شَيْءٍ şey'in şeyi
isim
eril
mecrur isim
belirsiz
Bakara / 2:48:8 شَيْئًا şey'en bir şey
isim
eril
mansub isim
belirsiz
Bakara / 2:106:18 شَيْءٍ şey'in şeye
isim
eril
mecrur isim
belirsiz
Bakara / 2:109:32 شَيْءٍ şey'in şeye
isim
eril
mecrur isim
belirsiz
Bakara / 2:113:12 شَيْءٍ şey'in bir şey (temel)
isim
eril
mecrur isim
belirsiz
Bakara / 2:113:6 شَيْءٍ şey'in bir şey (temel)
isim
eril
mecrur isim
belirsiz
Bakara / 2:123:8 شَيْئًا şey'en bir şeyle
isim
eril
mansub isim
belirsiz
Bakara / 2:148:18 شَيْءٍ şey'in şey
isim
eril
mecrur isim
belirsiz
Bakara / 2:155:2 بِشَيْءٍ bişey'in şeylerle
isim
eril
mecrur isim
belirsiz
Bakara / 2:170:20 شَيْئًا şey'en bir şey
isim
eril
mansub isim
belirsiz
Bakara / 2:178:20 شَيْءٌ şey'un bir şey
isim
eril
merfu` isim
belirsiz
Bakara / 2:216:10 شَيْئًا şey'en bir şey
isim
eril
mansub isim
belirsiz
Bakara / 2:216:17 شَيْئًا şey'en bir şey (de)
isim
eril
mansub isim
belirsiz
Bakara / 2:229:15 شَيْئًا şey'en bir şey
isim
eril
mansub isim
belirsiz
Bakara / 2:231:44 شَيْءٍ şey'in şeyi
isim
eril
mecrur isim
belirsiz
Bakara / 2:255:35 بِشَيْءٍ bişey'in hiçbir şey
isim
eril
mecrur isim
belirsiz
Bakara / 2:259:66 شَيْءٍ şey'in şeye
isim
eril
mecrur isim
belirsiz
Bakara / 2:264:31 شَيْءٍ şey'in şey
isim
eril
mecrur isim
belirsiz
Bakara / 2:282:127 شَيْءٍ şey'in şeyi
isim
eril
mecrur isim
belirsiz