ارض
Seç:  
Elif-Ra-Dad : yer, yeryüzü, ülke, toprak. En, genişlik. Dönmek, yeşerip dal budak sarmak. Verimli, bereketli, üretken, bitki yönünden bol arazi. İnişli çıkışlı hareket için yer. Oyalanmak, beklemek, ummak, sabırlı olmak. Cennetin karşıtı olarak dünya, ve yerkürenin toprak yüzeyi anlamında, üzerinde yürüdüğümüz, oturduğumuz, uzandığımız yer. İyi arazi. Kalan, sabit, yerde beklenti içinde oyalanmak. Ağır, yavaş, halsiz, eğimli, veya yere doğru eğilimli olmak. Itaatkâr. Rahat bir durumdan kaynaklanan ürperme, baş dönmesi.

Türkçe’ye girmiş türevler : arz, arazi, ardiye

İbr ereṣ (a.a.). = ülke
Ayetler
Bakara / 2:11:7 الْأَرْضِ l-erdi yeryüzünde
isim
dişil
mecrur isim
Bakara / 2:22:4 الْأَرْضَ l-erde yeri
isim
dişil
mansub isim
Bakara / 2:27:17 الْأَرْضِ l-erdi yeryüzü-
isim
dişil
mecrur isim
Bakara / 2:29:7 الْأَرْضِ l-erdi yeryüzünde
isim
dişil
mecrur isim
Bakara / 2:30:8 الْأَرْضِ l-erdi yeryüzü-
isim
dişil
mecrur isim
Bakara / 2:33:16 وَالْأَرْضِ vel'erdi ve yerin
isim
dişil
mecrur isim
Bakara / 2:36:15 الْأَرْضِ l-erdi yeryüzü-
isim
dişil
mecrur isim
Bakara / 2:60:27 الْأَرْضِ l-erdi yeryüzü-
isim
dişil
mecrur isim
Bakara / 2:61:16 الْأَرْضُ l-erdu yerin
isim
dişil
merfu` isim
Bakara / 2:71:9 الْأَرْضَ l-erde yeri
isim
dişil
mansub isim
Bakara / 2:107:8 وَالْأَرْضِ vel'erdi ve yerin
isim
dişil
mecrur isim
Bakara / 2:116:11 وَالْأَرْضِ vel'erdi ve yerde
isim
dişil
mecrur isim
Bakara / 2:117:3 وَالْأَرْضِ vel'erdi ve yerin
isim
dişil
mecrur isim
Bakara / 2:164:26 الْأَرْضَ l-erde yeri
isim
dişil
mansub isim
Bakara / 2:164:40 وَالْأَرْضِ vel'erdi ve gök
isim
dişil
mecrur isim
Bakara / 2:164:5 وَالْأَرْضِ vel'erdi ve yerin
isim
dişil
mecrur isim
Bakara / 2:168:6 الْأَرْضِ l-erdi yeryüzünde
isim
dişil
mecrur isim
Bakara / 2:205:5 الْأَرْضِ l-erdi yeryüzünde
isim
dişil
mecrur isim
Bakara / 2:251:21 الْأَرْضُ l-erdu dünya
isim
dişil
merfu` isim
Bakara / 2:255:19 الْأَرْضِ l-erdi yerde
isim
dişil
mecrur isim