ايي
Seç:  
Elif-Ye-Ye : İmza, belirgin işaret, alamet, iz, im, damga, gösterge, mesaj, kanıt, ispat, mucize, iletişim, Kuran-ı Kerim ayeti.
Tam olarak, normalde pek belirgin olmayan bir şey üzerindeki herhangi belirgin bir şeyi ifade eder; öyleki, onu algıladığımızda, normalde kendi kendine algılayamayacağımız diğer şeyi de onun vasıtasıyla algılamış oluruz.

Türkçe’ye girmiş türevler : ayet

~ Aram ˀāt את 1. alamet, işaret, 2. alfabenin her harfi = İbr ˀawot אות alamet
Ayetler
Bakara / 2:39:4 بِايَاتِنَا biayatina ayetlerimizi
isim
dişil, çoğul
mecrur isim
Bakara / 2:41:14 بِايَاتِي biayati benim ayetlerimi
isim
dişil, çoğul
mecrur isim
Bakara / 2:61:49 بِايَاتِ biayati ayetlerini
isim
dişil, çoğul
mecrur isim
Bakara / 2:73:9 ايَاتِهِ ayatihi ayetlerini
isim
dişil, çoğul
mansub isim
Bakara / 2:99:4 ايَاتٍ ayatin ayetler
isim
dişil, çoğul
mansub isim
belirsiz
Bakara / 2:106:4 ايَةٍ ayetin ayeti
isim
dişil, tekil
mecrur isim
belirsiz
Bakara / 2:118:10 ايَةٌ ayetun bir ayet (mu'cize)
isim
dişil, tekil
merfu` isim
belirsiz
Bakara / 2:118:22 الْايَاتِ l-ayati ayetleri
isim
dişil, çoğul
mansub isim
Bakara / 2:129:8 ايَاتِكَ ayatike senin ayetlerini
isim
dişil, çoğul
mansub isim
Bakara / 2:145:7 ايَةٍ ayetin ayeti
isim
dişil, tekil
mecrur isim
belirsiz
Bakara / 2:151:8 ايَاتِنَا ayatina ayetlerimizi
isim
dişil, çoğul
mansub isim
Bakara / 2:164:41 لَايَاتٍ layatin elbette deliller vardır
isim
dişil, çoğul
mansub isim
belirsiz
Bakara / 2:187:62 ايَاتِهِ ayatihi ayetlerini
isim
dişil, çoğul
mansub isim
Bakara / 2:211:7 ايَةٍ ayetin ayetlerden
isim
dişil, tekil
mecrur isim
belirsiz
Bakara / 2:219:24 الْايَاتِ l-ayati ayetleri
isim
dişil, çoğul
mansub isim
Bakara / 2:221:36 ايَاتِهِ ayatihi ayetlerini
isim
dişil, çoğul
mansub isim
Bakara / 2:231:23 ايَاتِ ayati ayetlerini
isim
dişil, çoğul
mansub isim
Bakara / 2:242:5 ايَاتِهِ ayatihi ayetlerini
isim
dişil, çoğul
mansub isim
Bakara / 2:248:26 لَايَةً layeten kesin bir alamet vardır
isim
dişil, tekil
mansub isim
belirsiz
Bakara / 2:248:5 ايَةَ ayete alameti
isim
dişil, tekil
mansub isim