Ayn-Vav-Cim: crooked, curvature, bent, uneven, distorted, wrap, be ill-natured, deviate, turn aside, insincerity, difficult.
Bu filtrelemeye uygun sonuç bulunamadı.
2022 © Açık Kuran