Sad-Ayn-Kaf: to smite or strike (lightning, thunderbolt), swoon, become unconscious, be stunned, faint.
Bu filtrelemeye uygun sonuç bulunamadı.
2022 © Açık Kuran