Dal-Sin-Sin: To hide, bury, conceal, insinuate, thrust.
Bu filtrelemeye uygun sonuç bulunamadı.
2023 © Açık Kuran