كلل
Seç:  
Kef-Lam-Lam : 1. Tüm, bütün, tamlık, bütünlük 2. babasını ve çocuğunu kaybetmek, doğrudan mirasçısı bulunmamak, bitkin düşmek, yorgun, zayıf olmak; sadece uzak ilişkileri bulunmak

Türkçe’ye girmiş türevler : küllî, külli yevmin, külliyat, külliye, külliyen, külliyet, külliyetli

Aram kāl כָל [#kl] hep, tüm, bütün
Ayetler
Bakara / 2:20:23 كُلِّ kulli her
isim
eril
mecrur isim
Bakara / 2:29:17 بِكُلِّ bikulli her
isim
eril
mecrur isim
Bakara / 2:31:4 كُلَّهَا kulleha bütün
isim
eril
mansub isim
Bakara / 2:60:16 كُلُّ kullu bütün
isim
eril
merfu` isim
Bakara / 2:106:17 كُلِّ kulli her
isim
eril
mecrur isim
Bakara / 2:109:31 كُلِّ kulli her
isim
eril
mecrur isim
Bakara / 2:116:12 كُلٌّ kullun hepsi
isim
eril
merfu` isim
belirsiz
Bakara / 2:145:6 بِكُلِّ bikulli her türlü
isim
eril
mecrur isim
Bakara / 2:148:1 وَلِكُلٍّ velikullin her (ümmetin) vardır
isim
eril
mecrur isim
belirsiz
Bakara / 2:148:17 كُلِّ kulli her
isim
eril
mecrur isim
Bakara / 2:164:32 كُلِّ kulli her çeşit-
isim
eril
mecrur isim
Bakara / 2:231:43 بِكُلِّ bikulli her
isim
eril
mecrur isim
Bakara / 2:259:65 كُلِّ kulli her
isim
eril
mecrur isim
Bakara / 2:260:27 كُلِّ kulli her
isim
eril
mecrur isim
Bakara / 2:261:14 كُلِّ kulli her
isim
eril
mecrur isim
Bakara / 2:266:17 كُلِّ kulli her çeşit
isim
eril
mecrur isim
Bakara / 2:276:9 كُلَّ kulle hiçbir
isim
eril
mansub isim
Bakara / 2:281:9 كُلُّ kullu her
isim
eril
merfu` isim
Bakara / 2:282:126 بِكُلِّ bikulli her
isim
eril
mecrur isim
Bakara / 2:284:26 كُلِّ kulli her
isim
eril
mecrur isim