Lam-Ayn-Nun: To drive away, execrate, deprive one of mercy and blessings, condemn, curse.
Bu filtrelemeye uygun sonuç bulunamadı.