Mim-Lam-Lam: to dictate, embrace a religion, creed/faith.
Bu filtrelemeye uygun sonuç bulunamadı.