Kaf-Ra-Elif: okumak; derlemek, biriktirmek, yığmak, biriktirip dağıtmak; anlatmak, açıklamak, izah etmek, nakletmek; araştırmak, soruşturmak, incelemek.

~ Aramice ḳarā קרא‎ çağırma, seslenme

Türkçe’ye girmiş türevler : kari, kuran, kıraat, kıraathane