ربب
Seç:  
Ra-Be-Be : Usta ve efendi olan, toparlayan, bir araya getiren, sahip olan/elinde tutan, kural, yükseltmek, yetiştirmek, korumak, şef, gardiyan, düzenleyen, belirleyen, bekçi, sağlayan, esirgeyen, koruyan, mükemmelleştiren, ödüllendiren, yaratan, sürdüren, özellikleri yeniden düzenleyen, geliştiren, büyümenin kural ve kanunlarını belirleyen, bir şeyi tamamlanma hedefine ulaşıncaya kadar birbirini takip eden en uygun koşullarlarla karşı karşıya getirerek teşvik eden, derece derece tamamlanmaya doğru götüren, kim ki bir şeye sahip olur onun rabbidir.

Türkçe’ye girmiş türevler : erbap, rabbena, rabbi, terbiye, murabba, mürebbi, mürebbiye, rabbani, rabbi, rabbülalemin, yarabbi

~ Aram rab, rabbā רַב/רַבָּא 1. büyük (sıfat), 2. ulu kişi, efendi < Aram #rb רב büyük olma, artma, büyüme = Akad rabū büyük
Ayetler
Bakara / 2:274:11 رَبِّهِمْ rabbihim Rableri
isim
eril
mecrur isim
Bakara / 2:275:30 رَبِّهِ rabbihi Rabbi-
isim
eril
mecrur isim
Bakara / 2:277:13 رَبِّهِمْ rabbihim Rableri
isim
eril
mecrur isim
Bakara / 2:282:30 رَبَّهُ rabbehu Rabbi olan
isim
eril
mansub isim
Bakara / 2:283:20 رَبَّهُ rabbehu Rabbi olan
isim
eril
mansub isim
Bakara / 2:285:25 رَبَّنَا rabbena Rabbimiz
isim
eril
mansub isim
Bakara / 2:285:7 رَبِّهِ rabbihi Rabbi-
isim
eril
mecrur isim
Bakara / 2:286:13 رَبَّنَا rabbena Rabbimiz
isim
eril
mansub isim
Bakara / 2:286:20 رَبَّنَا rabbena Rabbimiz
isim
eril
mansub isim
Bakara / 2:286:31 رَبَّنَا rabbena Rabbimiz
isim
eril
mansub isim
Ali İmran / 3:146:6 رِبِّيُّونَ ribbiyyune Rabbani (erenler)
isim
eril, çoğul
merfu` isim
Ali İmran / 3:79:21 رَبَّانِيِّينَ rabbaniyyine Rabbe halis kullar
isim
eril, çoğul
mansub isim
Ali İmran / 3:7:41 رَبِّنَا rabbina Rabbimiz
isim
eril
mecrur isim
Ali İmran / 3:8:1 رَبَّنَا rabbena Rabbimiz
isim
eril
mansub isim
Ali İmran / 3:9:1 رَبَّنَا rabbena Rabbimiz
isim
eril
mansub isim
Ali İmran / 3:15:9 رَبِّهِمْ rabbihim Rableri
isim
eril
mecrur isim
Ali İmran / 3:16:3 رَبَّنَا rabbena Rabbimiz
isim
eril
mansub isim
Ali İmran / 3:35:5 رَبِّ rabbi Rabbim
isim
eril
mansub isim
Ali İmran / 3:36:4 رَبِّ rabbi Rabbim
isim
eril
mansub isim
Ali İmran / 3:37:2 رَبُّهَا rabbuha Rabbi
isim
eril
merfu` isim