ربب
Seç:  
Ra-Be-Be : Usta ve efendi olan, toparlayan, bir araya getiren, sahip olan/elinde tutan, kural, yükseltmek, yetiştirmek, korumak, şef, gardiyan, düzenleyen, belirleyen, bekçi, sağlayan, esirgeyen, koruyan, mükemmelleştiren, ödüllendiren, yaratan, sürdüren, özellikleri yeniden düzenleyen, geliştiren, büyümenin kural ve kanunlarını belirleyen, bir şeyi tamamlanma hedefine ulaşıncaya kadar birbirini takip eden en uygun koşullarlarla karşı karşıya getirerek teşvik eden, derece derece tamamlanmaya doğru götüren, kim ki bir şeye sahip olur onun rabbidir.

Türkçe’ye girmiş türevler : erbap, rabbena, rabbi, terbiye, murabba, mürebbi, mürebbiye, rabbani, rabbi, rabbülalemin, yarabbi

~ Aram rab, rabbā רַב/רַבָּא 1. büyük (sıfat), 2. ulu kişi, efendi < Aram #rb רב büyük olma, artma, büyüme = Akad rabū büyük
Ayetler
Tekvir / 81:29:7 رَبُّ rabbu Rabbi
isim
eril
merfu` isim
İnfitar / 82:6:5 بِرَبِّكَ birabbike Rabbine karşı
isim
eril
mecrur isim
Mutaffifin / 83:6:4 لِرَبِّ lirabbi Rabbinin divanında
isim
eril
mecrur isim
Mutaffifin / 83:15:4 رَبِّهِمْ rabbihim Rableri-
isim
eril
mecrur isim
İnşikak / 84:2:2 لِرَبِّهَا lirabbiha Rabbini
isim
eril
mecrur isim
İnşikak / 84:5:2 لِرَبِّهَا lirabbiha Rabbini
isim
eril
mecrur isim
İnşikak / 84:6:6 رَبِّكَ rabbike Rabbine
isim
eril
mecrur isim
İnşikak / 84:15:3 رَبَّهُ rabbehu Rabbi
isim
eril
mansub isim
Büruc / 85:12:3 رَبِّكَ rabbike Rabbinin
isim
eril
mecrur isim
Ala / 87:1:3 رَبِّكَ rabbike Rabbinin
isim
eril
mecrur isim
Ala / 87:15:3 رَبِّهِ rabbihi Rabbinin
isim
eril
mecrur isim
Fecr / 89:6:5 رَبُّكَ rabbuke Rabbin
isim
eril
merfu` isim
Fecr / 89:13:3 رَبُّكَ rabbuke Rabbin
isim
eril
merfu` isim
Fecr / 89:14:2 رَبَّكَ rabbeke Rabbin
isim
eril
mansub isim
Fecr / 89:15:10 رَبِّي rabbi Rabbim
isim
eril
merfu` isim
Fecr / 89:15:6 رَبُّهُ rabbuhu Rabbi
isim
eril
merfu` isim
Fecr / 89:16:9 رَبِّي rabbi Rabbim
isim
eril
merfu` isim
Fecr / 89:22:2 رَبُّكَ rabbuke Rabbine
isim
eril
merfu` isim
Fecr / 89:28:3 رَبِّكِ rabbiki Rabbine
isim
eril
mecrur isim
Şems / 91:14:5 رَبُّهُمْ rabbuhum Rableri
isim
eril
merfu` isim